πάμε μπροστά

Τετάρτη

9

Οκτώβριος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση ΔΣ την Τετάρτη 09/10/2013 ώρα 18:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 04/10/2013
Αριθ. Πρωτ. 67526

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 09/10/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 προσέλθουν στην αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις – Αιτήσεις
 2. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 3. Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013 (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας έως 15.000 € (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 5. Έγκριση δαπάνης για την παρουσίαση του βιβλίου , του επίτιμου Δημάρχου , κ. Αναστασίου Σουλακάκη. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 6. Διαγραφή οφειλών από Βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους , λόγω παραβάσεων ΚΟΚ (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλο Χρήστο)
 7. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων , από παραβάσεις Κ.Ο.Κ στον ΡΩΜΑΝΙΔΗ ΣΑΒΒΑ του Λαζάρου ( Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 8. Διαγραφή οφειλής ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ από τον 995/02-09-2013 χρηματικό κατάλογο «Προστίμων Ανέγερσης και Διατήρησης Αυθαίρετων Κατασκευών ΠΟΕ» ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος
 9. Διαγραφή οφειλής ποσού 90,00 ευρώ, της Τουραντζίδου Ελένης του Πέτρου, από τον χρηματικό κατάλογο 902/2013 ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 10. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής δικαιούχων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 11. Εξέτασης αίτησης του δημότη κ. Νάκου Σπυρίδωνος (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 12. Διάθεση ποσοστού έως 12% από τα έσοδα Σ.Α.Τ.Α για λειτουργικές δαπάνες (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 13. Λήψη απόφασης συναίνεσης ή μη για εγκατάσταση πρόχειρου ποιμνιοστάσιο σε δάσος (κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 14. Παραχώρηση δημόσιας έκτασης κατά χρήση από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 15. Διαγραφή Προστίμων διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 16. Παράταση της διάρκειας του έργου « Better Employment opportunities through Cooperation Education and NETworking (BECENET)” και των σχετικών συμβάσεών του (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 17. Έγκριση του Εγχειριδίου Διαδικασιών της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Διονύσιος)
 18. Παράταση Σύμβασης της Μελέτης « Μελέτη επικείμενων της περιοχής Μαϊστριανών και Φυτωρίου» ( Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Διονύσιος)
 19. Παράταση Σύμβασης της Μελέτης «Σύνταξη Πράξης Αναλογισμού Υποχρεώσεων λόγω Ρυμοτομίας Ο.Τ 554 του Ρ.Σ της Αλεξανδρούπολης» (Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Διονύσιος)
 20. Παράταση Σύμβασης της Μελέτης « Σύνταξη Πράξης Αναλογισμού Υποχρεώσεων λόγω Ρυμοτομίας στο ΟΤ 470 του ΡΣ Αλεξανδρούπολη» (Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Διονύσιος)
 21. 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγ. Ουζουνίδης Γεώργιος)
 22. Εξέταση ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. με θέμα απόρριψη του περιεχομένου της ειδικής δήλωσης διακοπής των εργασιών του έργου: Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών – Υποέργο: Αποχέτευση Φερών (Αναθεώρηση οριστικής μελέτης 1984)» (Εισηγ. Παπαντωνίου Ιωάννης)
 23. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης Δήμου με Εγνατία Οδό Α.Ε. (Εισηγ. Παπαντωνίου Ιωάννης)
 24. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή Περιφερειακού δρόμου». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ιωάννης)
 25. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή βάσεων λυόμενων αιθουσών Λυκείου Φερών». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 26. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή βάσεων λυόμενων αιθουσών Λυκείου Φερών». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 27. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: «Ύδρευση (Αντικατάσταση Δικτύων ύδρευσης Οικισμών)» (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 28. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)
 29. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οικισμού Απαλού». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 30. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δ.Ε. Φερών». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 31. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 32. Έγκριση παράτασης του έργου «Ανακατασκευή Πάρκου, πλατείας λοιπών χώρων Δ.Δ. Άβαντα» ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 33. Συμπληρωματικός Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών Δράσεων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2013 (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 34. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη 10η Διεθνή Τουριστική έκθεση των Δήμων Σμόλυαν και Τσεπελάρε ( Εισηγητής : κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 35. Έγκριση της 141/2013 Απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» η οποία αφορά τη « 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2013» (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 36. Ανταλλαγή τμήματος του υπ΄αριθ. 215 τεμαχίου του Δήμου Αλεξ/πολης (πρώην Κοινότητας Άβαντα) έκτασης 379,23 μ2 με τμήμα του υπ΄αριθ.709 τεμαχίου έκτασης 383,29 μ2 ιδιοκτησίας δημοτών Άβαντα (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 37. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αστική Ασφάλεια, στη Μπολόνια, στις 16-17-18-19/10/2013 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
 38. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων ( Εισηγητής: κ. Ουζουνίδης Γεώργιος)
 39. Αντικατάσταση μελών της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Τ.Ι.Ε.Δ.Α Α.Ε) (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 40. Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 41. Έγκριση Οδοιπορικών κ. Γκότση Νικολάου ( Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 42. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς