πάμε μπροστά

Τετάρτη

30

Οκτώβριος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 30η ειδική συνεδρίαση ΔΣ την Τετάρτη 30/10/2013 ώρα 16:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 24/10/2013
Αριθ. Πρωτ. 73425

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 30/10/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 προσέλθουν στην αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Προϋπολογισμού για το Οικ.Έτος 2014 και κατάρτιση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης ( Εισηγητής: κ. Κατσιάνης Αθ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς