πάμε μπροστά

Τετάρτη

30

Οκτώβριος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 31η τακτική συνεδρίαση ΔΣ την Τετάρτη 30/10/2013 ώρα 16:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  24/10/2013
Αριθ. Πρωτ. 73426

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 30/10/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30  προσέλθουν στην  αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις  –  Αιτήσεις
 2. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 3. Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013 (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας έως 15.000 € (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 5. Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας καυσίμων 2014, κίνησης- θέρμανσης και λιπαντικών, έτους 2014 για το Δήμο και τα Νομικά πρόσωπα αυτού. (Εισήγηση: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 6. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος)
 7. Διαγραφή οφειλών από Βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους , λόγω λανθασμένων εγγραφών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ» ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 8. Εξέταση ένστασης της Αναστάσιος Τσακνής & ΣΙΑ Ε.Ε ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 9. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 10. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής δικαιούχων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Α’ Κοινωνικών Βοηθειών ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 11. Διόρθωση τιμών ζώνης ακινήτων και καθορισμός του συντελεστή Τ.Α.Π από 01/01/2014 ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 12. Έκθεση  Εσόδων – Εξόδων  Γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013. ( Εισηγητής: κ. Κατσιάνης Αθ.)
 13. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου περί του ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου) που θα χορηγηθούν στο επόμενο ημερολογιακό έτος 2014 , προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις καθορισμού του ανώτατου αριθμού αδειών κατά κατηγορία. ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 14. Λήψη απόφασης συναίνεσης ή μη για εγκατάσταση πρόχειρου ποιμνιοστασίου σε δάσος ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 15. 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγ. Ουζουνίδης Γ.)
 16. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση 8ου Δημοτικού Σχολείου». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)
 17. Τροποποίηση της με αριθμ. 550/13 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο: «Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Φερών». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)
 18. Ορισμός Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδαφών για το έργο: «Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Φερών». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)
 19. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Μητρουλάκης) (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)
 20. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης Δήμου με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 21. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης Δήμου με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή μονάδος επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 22. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοιχίου Αντιστήριξης στην παραλιακή περιοχή Απολλωνιάδας». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 23. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Καλλικρατικού Δήμου 2012-2015». (Παπαδόπουλος) (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 24. Έγκριση Επιτροπής Παραλαβών και Ελέγχου Υλικών για το έργο: «Σποραδικές αποκαταστάσεις καταστρωμάτων οδών Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης». (Παπαδόπουλος) (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 25. Έγκριση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο: «Σποραδικές αποκαταστάσεις καταστρωμάτων οδών Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης». (Παπαδόπουλος) (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 26. Έγκριση Επιτροπής Παραλαβών και Ελέγχου Υλικών για το έργο: «Αποχέτευση ομβρίων έναντι Αεροδρομίου». (Παπαδόπουλος) (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 27. Έγκριση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο: «Αποχέτευση ομβρίων έναντι Αεροδρομίου». (Παπαδόπουλος) (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κοιμητηρίου Μάκρης». (Παπαντωνίου) (Εισηγητής Ουζουνίδης Γ.)
 29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή μιας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων & αθλητικών εγκαταστάσεων Μαΐστρου». (Καρκάνη) (Εισηγητής Ουζουνίδης Γ.)
 30. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Αρίστηνου και ανάπλαση εξωτερικού χώρου». (Καρκάνη)  (Εισηγητής Ουζουνίδης Γ.)
 31. Έγκριση δαπανών συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αστική Ασφάλεια , στη Regio Emiglia της Ιταλίας , στις 17-19/10/2013 ( Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
 32. Έγκριση δαπανών συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη 10η Διεθνή Τουριστική Έκθεση των Δήμων Σμόλυαν  και Τσεπελάρε ( Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αν.)
 33. Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου Συνεργασίας Σχημάτων Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 34. Τροποποίηση του Αρ.Πρωτ: 15566/19-12-2009 Συμφωνητικού Εκμίσθωσης του αρ.232 αγροτεμαχίου αγρ/τος Αρδανίου περιοχής «Μαυρόχωμα», ως προς την εκμισθωθείσα  Δημοτική  Έκταση , λόγω κατάτμησης σε αρ.232α και συμψηφισμός των μισθωμάτων ( Εισηγητής: Δουνάκης Κ.)
 35. Εφαρμογή διατάξεων, από το Δήμο Αλεξανδρούπολης , της παρ.21α του άρθρου 23 του ν.4178/2013 που αφορούν την αναστολή κατεδάφισης των καλυβών του ΔΕΛΤΑ, λόγω υφιστάμενου κινδύνου υλοποίησης κατεδάφισης τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και έγκριση της αποδοχής της απόφασης Αρχιτεκτονικής Επιτροπής ( Εισηγητής: κ. Δήμαρχος )
 36. Παραχώρηση του γηπέδου και των γύρω αθλητικών εγκαταστάσεων της τοπικής κοινότητας  Λουτρού στην ΕΠΣ Έβρου ( Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 37. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών  Πόρων , κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Θεσσαλονίκη για θέματα Γεωθερμίας           ( Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
 38. Ορισμός Πρόεδρου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Ν.1566/1985 ( Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
 39. Έγκριση της 60/2013 Απόφασης του Δ.Σ του ΑΠΟΚΔΑ , η οποία αφορά την «6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013» ( Εισηγητής: κ. Σεφεριάδης Σάββας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς