πάμε μπροστά

Πέμπτη

7

Νοέμβριος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 32η τακτική συνεδρίαση ΔΣ τη Δευτέρα 11/11/2013 ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 07/11/2013
Αριθ. Πρωτ. 73426

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 11/11/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 προσέλθουν στην αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις – Αιτήσεις
 2. Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013 (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 3. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 4. Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση μιας αίθουσας στην περιοχή των εργατικών του Αγ.Ανδρέα Ν.Χιλής στο Σύλλογο Κρητών Ν. Έβρου ο «Μίνωας» (Εισηγητής: κ Γερακόπουλος Χρήστος)
 5. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του «Κληροδοτήματος του ζεύγους Βασιλείου του Νεοκλέους Φωτίου και Χαρίκλειας το γένος Σάββα Χατζησάββα» (Εισηγητής: Γερακόπουλος Χρήστος)
 6. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 7. Παράταση της διάρκειας του έργου «Cultural Garden Heritage as Focal Points for Sustainable Tourism (CULTTOUR)» και της σχετικής σύμβασής του») (Εισηγητής: Γερακόπουλος Χρήστος)
 8. Γνωμοδότηση για ίδρυση νέων ενοριών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 9. Άσκηση αρμοδιοτήτων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας από υπαλλήλους του Δήμου Αλεξανδρούπολης και εξαίρεση από το κανονικό ωράριο (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 10. Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2014 ( Εισηγητής: κ. Ουζουνίδης Γεώργιος)
 11. 8η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013. (Εισηγητής: κ.Ουζουνίδης Γεώργιος)
 12. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του υποέργου με τίτλο: «Έργα υποδομής στον οικισμό τέρμα της οδού Άβαντος » (Εισηγητής: Παπαντωνίου Ιωάννης)
 13. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Επισκευή 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού» (Εισηγητής: Καναρίδης Ευάγγελος)
 14. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση Κτιρίου Παλαιών Δημοτικών Λουτρών Δ.Ε. Φερών (Εισηγητής: Καναρίδης Ευάγγελος)
 15. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Καλλικρατικού Δήμου 2012-2015 (Εισηγητής: Παπαντωνίου Ιωάννης)
 16. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «Κατασκευή Σχαρωτού Ομβρίων στη Μάκρη» (Εισηγητής: Παπαντωνίου Ιωάννης)
 17. Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή σημάνσεων διαβάσεων οδών (Εισηγητής: Ζητάκης Παναγιώτης)
 18. Διαγραφή οφειλών για τέλη ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Φερών (Εισηγητής: κ. Δουνάκης Κ.)
 19. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους (Εισηγητής: κ. Δουνάκης Κ.)
 20. Ανακήρυξη, κ. Μανέα, ως επίτιμο δημότη Αλεξανδρούπολης. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 21. Αντικατάσταση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΠΟΚΔΑ» ( Εισηγητής: κ. Πρόεδρος ΔΣ)
 22. Έγκριση της 148/2013 απόφασης του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ η οποία αφορά την «Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2014» ( Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 23. Έγκριση της 149/2013 απόφασης του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ η οποία αφορά την «Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2014» (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 24. Έγκριση της 153/2013 απόφασης του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ η οποία αφορά την «7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2013» (Εισηγητής: κ Βαμβακερός Αντώνιος)
 25. Έγκριση Οδοιπορικών, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Θεσσαλονίκη στις 31/10/2013 (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος ΔΣ)
 26. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος ΔΣ)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς