πάμε μπροστά

Πέμπτη

7

Νοέμβριος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 33η ειδική συνεδρίαση ΔΣ την Τετάρτη 13/11/2013 ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 07/11/2013
Αριθ. Πρωτ. 76242

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 13/11/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 προσέλθουν στην αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού για το Οικ.Έτος 2014 και κατάρτιση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης ( Εισηγητής: κ. Κατσιάνης Αθ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς