πάμε μπροστά

Παρασκευή

15

Νοέμβριος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Υπόθεση “Καζίνο” [Άρθρο του κ. Νίκου Παπανικολόπουλου]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Καζίνο Ξάνθης, Μεγάλα θέματα δήμου, Παπανικολόπουλος Νικόλαος, Πολιτών

Ο κ. Νίκος Παπανικολόπουλος, πρόεδρος της "Πολιτεία Θράκης"

Νίκος Παπανικολόπουλος, Υποναύαρχος Λ.Σ (ε.α)

Η υπόθεση του Καζίνο ( κάποτε Ξάνθης και σήμερα Αλεξανδρούπολης) απασχολεί την τοπική μας κοινωνία από το 1994, καθώς είχε άμεση σχέση με την κατασκευή Μαρίνας στην Αλεξανδρούπολη ως αντισταθμιστικό όφελος.   Ειδικότερα :

Στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου 2206/1994 «Ίδρυση, Οργάνωση, Λειτουργία και Έλεγχος των Καζίνο», ο οποίος ισχύει και σήμερα, εκδόθηκε η αριθ. 600/03-04-1995 Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 269 Β /10-4-1995) με την οποία παραχωρήθηκε σε Κοινοπραξία εταιρειών, άδεια για την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση «Καζίνο» στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με το Νόμο 2206/1994 καθορίζονταν 12 συγκεκριμένες άδειες Καζίνο, π.χ στο Λουτράκι, το Πόρτο Καρράς κλπ. Επιπλέον, ο νόμος έδινε το δικαίωμα, στον Υπουργό (Τουρισμού), να δώσει μια (1) άδεια μέσα στα γεωγραφικά όρια της Ηπείρου και μια (1) στα αντίστοιχα της Θράκης. Η άδεια όμως που θα χορηγούσε δεν θα ίσχυε για όλο το γεωγραφικό διαμέρισμα αλλά με την απόφασή του, θα προσδιοριζόταν επακριβώς ο συγκεκριμένος χώρος που θα λειτουργούσε το Καζίνο.

Για την περίπτωση της Θράκης, στην αριθ. 600/03-04-1995 Υπουργική Απόφαση, αναφερόταν η θέση «Λευκός Πύργος Ξάνθης, δυο χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης της Ξάνθης». Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπει δυνατότητα μετακίνησης του Καζίνο.

Παρατίθεται το άρθρο 1 παρ.4 του Ν. 2206/1994 : «Η ακριβής θέση κάθε Καζίνο μέσα στα όρια των ορισθέντων περιοχών, η έγκριση των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους καθορίζονται με την Υπουργική Απόφαση, για τη χορήγηση της αδείας. Οι χορηγούμενες άδειες είναι οριστικές και δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε λειτουργία της επιχείρησης κατά παρέκκλιση από τους όρους που καθορίζονται στην άδεια».

Στην ίδια Απόφαση προβλεπόταν και η εκπλήρωση εκ μέρους της Κοινοπραξίας ορισμένων υποχρεώσεων όπως, η κατασκευή :

(α) Ξενοδοχείου, πολυτελείας, 52 κλινών, στην Ξάνθη προϋπολογισμού 700 εκατ. δρχ. με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 36-54 μήνες από τη χορήγηση της σχετικής οικοδομικής άδειας και
(β) Μαρίνας στην Αλεξανδρούπολη σύμφωνα με την υπάρχουσα προμελέτη του ΕΟΤ προϋπολογισμού 3 δις δρχ. με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 84-102 μήνες από την έναρξη (1-12-95) λειτουργίας του Καζίνο.

Η Υπουργική απόφαση (άρθρο 7) προέβλεπε επίσης τη δυνατότητα προσφυγής στη Δικαιοσύνη σε περίπτωση αθέτησης των συμφωνηθέντων.

Δυστυχώς κανένας τοπικός Άρχοντας (Δήμαρχος, Βουλευτής, Νομάρχης) δεν προσέφυγε τότε στη Δικαιοσύνη για να απαιτήσει τα οφειλόμενα αντισταθμιστικά.

Τα χρόνια πέρασαν.

Σήμερα, είκοσι χρόνια μετά, το ίδιο θέμα (καζίνο), πολυδιάστατο (ηθικό, νομικό, οικονομικό και πολιτικό), έρχεται και πάλι στο προσκήνιο και μάλιστα απευθείας στην πόλη μας. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανακοίνωσε και επίσημα την μετεγκατάσταση στην Αλεξανδρούπολη.

Ήδη η Υπουργός Τουρισμού με την Αριθ. 5597/21-3-2013 Απόφαση της (ΦΕΚ 772 Β/03-4-2013) και επικαλούμενη σχετικές Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ τροποποίησε την Αριθ. 600/03-04-1995 Υπουργική Απόφαση και το Καζίνο νόμιμα μπορεί να λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη.

Οι επιχειρηματίες επιζητούν το κέρδος τους και καλώς πράττουν. Η πόλη μας όμως τι αντισταθμιστικά θα κερδίσει ;

Οι Τοπικοί μας Άρχοντες οφείλουν να πάρουν θέση και να αντιμετωπίσουν το θέμα σοβαρά και υπεύθυνα.

Νέα λάθη δεν συγχωρούνται.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υποναύαρχος Λ.Σ (ε.α)