πάμε μπροστά

Πέμπτη

5

Δεκέμβριος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 34η έκτακτη συνεδρίαση ΔΣ την Πέμπτη 05/12/2013 ώρα 19:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  04/12/2013
Αριθ. Πρωτ: 82118  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 05/12/2013 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:30  προσέλθουν στην  αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε EKTAKTH συνεδρίαση, λόγω της ανάγκης έγκαιρης κατάθεσης αίτησης για την παραχώρηση εκτάσεων για το γεωθερμικό πεδίο και λόγω της ανάγκης για την έγκαιρη ηλεκτροδότηση πίνακα τριφασικής παροχής ρεύματος για τις ανάγκες των ψυχαγωγικών εκδηλώσεων του Δήμου στην Πλατεία Εθνικής Ανεξαρτησίας  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση δαπανών Ηλεκτροδότησης Κτηρίων και Έργων Ιδιοκτησίας του Δήμου  (Εισηγητής: κ. Ουζουνίδης Γ)
  1. Αίτηση προς την Διεύθυνση Πολιτικής Γης της Γενικής Διεύθυνσης  Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την παραχώρηση προς γεωργική εκμετάλλευση με χρήση γεωθερμίας, εκτάσεως 436.896 τ.μ. στα όρια των αγροκτημάτων Λουτρού – Μοναστηρακίου και συγκεκριμένα 200.054 τ.μ. στο αγρόκτημα Λουτρού και 236.842 τ.μ. στο αγρόκτημα Μοναστηρακίου.  ( Εισηγητής: κ. Φαλέκας Ι)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς