πάμε μπροστά

Παρασκευή

10

Ιανουάριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Προβληματισμοί κ. Νίκου Παπανικολόπουλου για το χωροταξικό σχεδιασμό ΑΜΘ

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Μεγάλα θέματα δήμου, Παπανικολόπουλος Νικόλαος, Πολιτών, Χωροταξικός Σχεδιασμός Περιφέρειας ΑΜΘ

Νίκος Παπανικολόπουλος

Νίκος Παπανικολόπουλος

Ο κ. Νίκος Παπανικολόπουλος μας απέστειλλε σε ηλεκτρονική μορφή κείμενο με προβληματισμούς του για τη διαβούλευση του χωροταξικού σχεδιασμού της περιφέρειας ΑΜΘ.

Τον ευχαριστούμε και το αναδημοσιεύουμε για ενημέρωση των  συνδημοτών μας.

Νομίζω πως οι προβληματισμοί του απαντήθηκαν σήμερα στο ΔΣ, είμαστε στο στάδιο πριν την υποβολή της τελικής πρότασης των μελετητών προς το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ το οποίο και θα γνωμοδοτήσει τελικά για το θέμα. Οι μελετητές περιμένουν σχόλια, διορθώσεις και αλλαγές στο υπό επεξεργασία σχέδιο της πρότασής τους.

Σχετικά μίλησε στη Δέλτα Τηλεόραση ο κ. Δούμας, στέλεχος εταιρείας μελετητών που συμμετέχει στο σχεδιασμό. Στα μέσα του Φλεβάρη οι μελετητές παραδίδουν τις τελικές τους προτάσεις στο υπουργείο, στη συνέχεια (από διορθώσεις-παρατηρήσεις) πολύ αργότερα η μελέτη θα σταλεί στο περιφερειακό συμβούλιο για γνωμοδότηση. Δείτε το σχετικό βίντεο, κάνοντας κλικ εδώ.

Αργότερα ή αύριο θα ενημερώσω την προηγούμενη ανάρτηση με τη “ζωντανή” ενημέρωση του ΔΣ οπότε και θα λυθούν, πιστεύω, κάποιες απορίες.

[Ενημέρωση 15/1/2014: Στα παρακάτω προστέθηκε το με αριθμό πρωτοκόλου 2340 της 12/9/2013 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Καλαφάτη προς τον αντιπεριφερειάρχη κ. Γιαννακίδη σχετικό με τον Χωροταξικό Σχεδιασμό, το οποίο μας απέστειλε συμπληρωματικά σήμερα ο κ. Παπανικολόπουλος]

Προβληματισμοί για το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας ΑΜΘ

Γενικά

Από το 1999 με το Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α/07-10-1999) η Ελληνική Πολιτεία θεσμοθέτησε το ‘’Χωροταξικό Σχεδιασμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη’’ γενικά για την Επικράτεια αλλά και ειδικά για τις Ελληνικές Περιφέρειες.

Σε εφαρμογή του νόμου, καταρτίστηκε χωριστά για κάθε Περιφέρεια της χώρας, ‘’Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης’’ καθώς και το ‘’Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης’’ για όλη τη χώρα.

Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, για την Περιφέρεια ΑΜΘ εγκρίθηκε με την 29310/21-7-2003 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1471 Β/9-10-2003).

Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, για την Επικράτεια με προοπτική 15ετιας, εγκρίθηκε από τη Βουλή (ΦΕΚ 128 Α/3-7-2008).

Σύμφωνα με την Υ.Α.51949/2010 (ΦΕΚ 1925/Β/13.12.2010) για την καλύτερη «Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» ανά διετία συντάσσονται Πορίσματα των Εκθέσεων Αξιολόγησης των ισχυόντων Περιφερειακών Πλαισίων.

Επίσης με την ΚΥΑ 7580/6-12-2013 (ΦΕΚ 3134/Β/10-12-2013) καθορίστηκαν οι διαδικασίες κατάρτισης των ΧΣΑΑ.

Ειδικά

Για την Περιφέρεια ΑΜΘ, για πρώτη φορά, στις αρχές του 2012 ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης του ΧΣΑΑ του 2003 η οποία έχει ως εξής

  • Φεβρουάριο 2012, προκηρύχτηκε διαγωνισμός από το ΥΠΕΚΑ για την εκπόνηση των σχετικών μελετών.
  • Απρίλιο 2012, υπογράφτηκε η σύμβαση με τις ανάδοχες μελετητικές εταιρείες.
  • Νοέμβριο 2012, εκδόθηκε η μελέτη για το Στάδιο Α1 της Α’ Φάσης και στάλθηκε στην Περιφέρεια ΑΜΘ.
  • Δεκέμβριο 2012, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ΑΜΘ www.pamth.gov.gr/index.php/2012-10-02-10-53-25/2012-11-11-10-09-28/3121-business-intelligence-system-2, τα σχετικά κείμενα (τέσσερα τεύχη)
  • Δεκέμβριο 2012, εκδόθηκε από την Περιφέρειας ΑΜΘ «Δελτίο τύπου», που καλούσε τους πολίτες καθώς και τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς να καταθέσουν, μέχρι 20-01-2013, τις προτάσεις τους στην Περιφέρεια.

Στη συνέχεια, η Περιφέρεια ΑΜΘ έστειλε στο ΥΠΕΚΑ την αριθ. 55/2013 Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβούλιου ΑΜΘ.

  • Αύγουστο 2013, οι μελετητικές εταιρείες, προχώρησαν στην έκδοση Έκθεσης αξιολόγησης που ήταν και το επόμενο Στάδιο Α2 της Α’ Φάσης.
  • Σεπτέμβριο 2013, ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, έστειλε στον Περιφερειάρχη κ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ (ΑΠ 2340/12-9-2013) την Έκθεση Αξιολόγησης αναφέροντας επί λέξει ‘για να γνωστοποιηθεί στις υπηρεσίες και τους φορείς που εποπτεύει, ώστε να λαμβάνεται υπόψη κατά την προώθηση μέτρων, προγραμμάτων, δράσεων, ενεργειών και ρυθμίσεων αρμοδιότητος τους που αφορούν την εφαρμογή των Περιφερειακών Πλαισίων, προκειμένου να προωθηθεί ο ολοκληρωμένος Χωρικός και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός’ και ‘το στάδιο που ακολουθεί τη σύνταξη των εν λόγω εκθέσεων, αφορά την αναθεώρηση των ισχυόντων πλαισίων ώστε να ενσωματωθούν σε αυτές οι νεώτερες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.
  • Οκτώβριο 2013, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ΑΜΘ η Έκθεση Αξιολόγησης και ακολουθεί η Β φάση.

Μετά τα ανωτέρω αναρωτιέμαι για πια διαβούλευση μιλάμε σήμερα. Ουσιαστικά, η διαβούλευση, στην οποία μπορούσε να συμμετάσχει ο κάθε Δημόσιος και μη Φορέας, ακόμη και ο απλός πολίτης, έγινε τέλη 2012 με αρχές 2013.

Ποιος θα μας πει τι αναφέρει η αριθ. 55/2013 Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβούλιου ΑΜΘ ;

Μήπως μας κρύβουν κάτι ;

Αλεξανδρούπολη 10 Ιανουαρίου 2014
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ