πάμε μπροστά

Πέμπτη

16

Ιανουάριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Επιστολή ΤΙΕΔΑ για το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοπρασίες, Δημοσιεύματα, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαύγεια, Ιστοσελίδες, Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.

ΤΙΕΔΑ ΑΕΑπαντητική επιστολή απέστειλλε σήμερα Πέμπτη 16/1/2014 η ΤΙΕΔΑ ως απάντηση στο αίτημά μου για ενημέρωση σχετικά με το θέμα εκμίσθωσης του κυλικείου του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στον κ. Αντώνη Καμελίδη.

Στο κείμενό της, η ΤΙΕΔΑ αναφέρει αναλυτικά τις ημερομηνίες δημοσίευσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, φαίνεται ότι η εταιρεία επέλεξε να δημοσιεύσει τις συγκεκριμένες δημοπρασίες στις μικρής κυκλοφορίας και αναγνωσιμότητας τοπικές εφημερίδες Πανθρακική και Επαρχιακό Τύπο.

Η πρωτότυπη προκήρυξη του διαγωνισμού με τους αναλυτικούς όρους και το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού δεν μου χορηγήθηκαν. Η εταιρεία θεωρεί ότι τα ονόματα των υπολοίπων 2 συμμετεχόντων (πλην του κ. Καμελίδη) στη δημοπρασία δεν είναι ανακοινώσιμα, λόγω προσωπικών δεδομένων. Αναφέρει ότι με τις δημοσιεύσεις εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις του νόμου χωρίς να απαιτείται ανάρτηση στο Διαύγεια ή στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Προσωπικά πιστεύω πως αυτή είναι μία απαράδεκτη θέση, δεν είναι προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και θα έπρεπε η ΤΙΕΔΑ και οι διοικήσεις της να δημοσιεύουν, έστω και εκ του περισσού, κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δημοπρασία στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της ώστε κανείς συνδημότης να μη μπορεί να τους προσάψει οτιδήποτε. Μπορεί να είναι νόμιμη η διαδικασία που ακολουθήθηκε αλλά δεν πείθει κανέναν ότι ήταν η βέλτιστη διαθέσιμη στη διοίκηση της εταιρείας εφόσον αυτή πραγματικά επιδίωκε τη διαφάνεια. Με το να μην ανακοινώνει τα ονόματα των συμμετεχόντων (όπως έκανε και ο κ. Καμελίδης στην παρέμβασή του) η εταιρεία και ο πλειοδότης, δε δίνουν τη δυνατότητα σε όλους μας της περαιτέρω διερεύνησης της διαδικασίας υπό τις οποίες διενεργήθηκε η συγκεκριμένη εκμίσθωση καθώς και των πιθανών επαγγελματικών ή συγγενικών σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων στη δημοπρασία.

Διαβάστε την απάντηση της ΤΙΕΔΑ κάνοντας κλικ εδώ:

Αναψυκτήριο "ΕΚΕΙ" στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Αλεξανδρούπολης

Αναψυκτήριο “ΕΚΕΙ” στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Αλεξανδρούπολης

ΤΙΕΔΑ ΑΕ
Κεντρικά Γραφεία : Πλατείας Κύπρου 17
68100- Αλεξανδρούπολη

Τηλ : 25510 – 88340 & 88416

Φαξ : 25510 – 88342

E.mail : tourismaxd@hotmail.com

Ημερομηνία : 15.01.2014

Σε απάντηση σχετικής επιστολής  σας σχετικά με το ζήτημα της εκμίσθωσης του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, σας αναφέρουμε τα εξής:

Με την από 24-6-2011 διακήρυξη, που δημοσιεύτηκε την 25-6-2011 σύμφωνα με το νόμο σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες (Πανθρακική και Επαρχιακός Τύπος) προκηρύχθηκε η διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του πάρκου. Ημερομηνία διαγωνισμού είχε οριστεί η 5-7-2011.

Ακολούθως και λόγω τροποποίησης των όρων της διακήρυξης δημοσιεύτηκε την 29-6-2011 (Πανθρακική) ανακοίνωση σχετικά με ακύρωση του πρώτου διαγωνισμού και την 1-7-2011 δημοσιεύτηκε σε δύο (2) επίσης τοπικές εφημερίδες  (Πανθρακική και Επαρχιακός Τύπος) νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του πάρκου. Με την δημοσίευση δε στις εφημερίδες εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις του νόμου χωρίς να απαιτείται περαιτέρω δημοσίευση στο διαύγεια ή στην ιστοσελίδα της εταιρίας.  Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίστηκε η 11-7-2011, οπότε και πράγματι διενεργήθηκε.

Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού προσήλθαν τρεις (3) πλειοδότες και μετά την διαδικασία που ακολουθήθηκε ενώπιον επιτροπής, αναδείχτηκε με το υπ’ αριθμόν 2011/04/ε πρακτικό  ΔΣ υπερθεματιστής  η εταιρία Αντώνης Καμελίδης και Σία Ε.Ε., που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αντώνη Καμελίδη. Τα λοιπά στοιχεία των επαγγελματιών που προσήλθαν στον διαγωνισμό, καθώς τις προσφορές που υπέβαλαν, δεν επιτρέπεται να τα δημοσιοποιήσουμε, διότι αφορούν προσωπικά τους δεδομένα. Εξάλλου την αναφορά στην εταιρία του κ. Καμελίδη και στον ίδιο την κάνουμε διότι όπως μας αναφέρατε, ο ίδιος σας έδωσε αντίγραφο της σύμβασης μίσθωσης που υπέγραψε με την εταιρία μας και δημοσιοποίησε τα σχετικά του στοιχεία.

Επισημαίνουμε ότι όλη η διαδικασία εκμίσθωσης του πάρκου διενεργήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με τις νόμιμες προβλέψεις, κατά την προδικασία ή την διαδικασία δε του διαγωνισμού δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση από κανένα ενδιαφερόμενο ή συμμετέχοντα.

Το ίδιο νόμιμα συνήφθη και η σύμβαση με την εταιρία του κ. Καμελίδη και παραχωρήθηκε η χρήση του μισθίου σε αυτήν.

Η ανώμαλη δε εκ των υστέρων εξέλιξη της μισθωτικής μας σχέσης με την εταιρία του κ. Καμελίδη αφορά την μεταξύ μας σύμβαση και ήδη η εταιρία μας, για την προάσπιση των συμφερόντων της, που άπτονται φυσικά των δημοτικών συμφερόντων, έχει απευθυνθεί στη δικαιοσύνη για την επίλυση της μεταξύ μας διαφοράς. Τονίζουμε δε ότι και το γεγονός της προσφυγής μας στη δικαιοσύνη σε βάρος της εταιρίας του σας το κοινοποίησε ο ίδιος ο κ. Καμελίδης, καθώς εμείς από την πλευρά μας σε καμία περίπτωση δεν θα προβαίναμε σε αντίστοιχη δημοσιοποίηση. Για τον ίδιο λόγο και δεν θα αναλωθούμε σε λεπτομερείς αναφορές σχετικά με τις ανακρίβειες που αναφέρονται στο ανυπόγραφο έγγραφο που μας κοινοποιήσατε, καθώς, όπως προαναφέραμε, ήδη έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη επί των σχετικών ζητημάτων.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.