πάμε μπροστά

Δημοσιεύσεις Ημέρας 7 Φεβρουαρίου 2014

Παρασκευή

7

Φεβρουάριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εισηγήσεις του 4ου έκτακτου Δ.Σ. της Παρασκευής 07/02/2014

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Ευχαριστούμε θερμά τον ιδιαίτερο γραμματέα του κ. δημάρχου, κ. Καρυπίδη Δημήτριο που μας απέστειλε με ηλεκτρονική αλληλογραφία τις εισηγήσεις της ημερησίας διάταξης του 4ου έκτακτου ΔΣ της Παρασκευής 7 Φεβρουαρίου 2014, σε ηλεκτρονική μορφή pdf.

Τα έγγραφα αυτά  τα ανεβάζουμε όπως τα παραλάβαμε, μαζί με την πρόσκληση, σε δύο αρχεία.

Σε περίπτωση που μοιραστούν επιπρόσθετες εισηγήσεις πριν τη συνεδρίαση, θα ανέβουν στη σελίδα μας σε λίγες μέρες.

Όλα τα έγγραφα (πρόσκληση σε ΔΣ και εισηγήσεις) κάνοντας κλικ , εδώ:

(περισσότερα…)

Παρασκευή

7

Φεβρουάριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 4ο Έκτακτο Δ.Σ. σήμερα Παρασκευή 07/02/2014 ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 05/02/2014
Αριθ. Πρωτ.  7344

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 07/02/2014  ημέρα Παρασκευή   και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε EΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10), λόγω άμεσης ανάγκης ψήφισης του πίνακα οφειλών του Δήμου για το έτος 2013 και την άμεση έγκριση πρόσληψης προσωπικού λόγω καταληκτικής ημερομηνίας, η οποία είναι η 10/02/2014.

(περισσότερα…)