πάμε μπροστά

Τρίτη

11

Φεβρουάριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε ειδική δημόσια συνεδρίαση την Τετάρτη 12/2/2014

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  27/01/2013
Αριθ. Πρωτ. 4893

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους φορείς  πόλης στην ειδική δημόσια συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014 στην αίθουσα Δημοτικού  Συμβουλίου  και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα:

  • Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως Τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ 14 του Ν3731/2008) και
  • Ετήσια Έκθεση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς