πάμε μπροστά

Δευτέρα

17

Φεβρουάριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 6η τακτική συνεδρίαση ΔΣ τη Δευτέρα 17/02/2014 ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  12/02/2014
Αριθ. Πρωτ.:8780

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   17/02/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014 (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 3. Έγκριση Δαπανών Εκδηλώσεων Αποκριάς 2014 (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 4. Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας για το Ζεόλιθο στη Θράκη (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 5. Διενέργεια  διαδικασίας διαπραγμάτευσης για μέρος της προμήθειας τροφίμων  (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 6. Έγκριση διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006, στο όνομα Λαϊνάς Ιωάννης του Δήμου (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 7. Έγκριση διαγραφής οφειλών από τους Χρηματικούς Καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006, (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 8. Έγκριση διαγραφής οφειλών στο όνομα ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 9. Έγκριση διαγραφής οφειλών στο όνομα ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗ ΠΑΣΧΑΛΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 10. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Δημοτικής Ενότητας Φερών (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 11. Επιστροφή ποσού συμμετοχής στην κατασκήνωση ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 12. Διαγραφή Προστίμων αυθαίρετης κατασκευής που αφορούν τους α) ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε.Β.ΕΠ, β) Κ.ΖΟΛΩΤΑΣ – Η. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, γ) Χατζηγεωργίου Ανέστη δ) Σταμπουλίδου Βαρβάρα ε) Καραμπαϊράμ Χασάν στ) Πανταζίδη Ιωάννη ζ) Πετροπούλου Αγαπία η) Στόγιο Ιωάννη θ) Μπαλτζή Χρήστο (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 13. Καταλογισμός αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από επιδοτούμενους των προγραμμάτων του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 14. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Α΄δόσης 2014 των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου (Εισηγ: κ.Γερακόπουλος Χρ.)
 15. Ανάληψη υποχρέωσης καταβολής αποζημιώσεων σε εργαζομένους της υπό εκκαθάριση επιχείρησης του Δήμου Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 16. Ανάληψη υποχρέωσης καταβολής αποζημιώσεων σε εργαζομένους της υπό εκκαθάριση επιχείρησης «Κοινωφελής Δημ.Επιχ. στην Τραϊανούπολη» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 17. Έγκριση καταβολής τόκων υπερημερίας στη εταιρία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ» ανάδοχο του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 18. Έγκριση καταβολής τόκων υπερημερίας στη εταιρία «ΑΡΔΑΣ – Χ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» (πρώην «ΑΡΔΑΣ – Γ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.») ανάδοχο του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ» του πρώην Δήμου Τραϊανούπολης (Εισηγ:κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 19. Έγκριση προσωρινής μετακίνησης της συγκέντρωσης παραγωγών του Σαββάτου (Εισηγ:κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 20. Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά του κ. Κωνσταντίνου Κρομμύδα τουΒασιλείου , που καταπατά τμήμα δημοτικής έκτασης ( ρέμα υπ’αριθμ 23 Ο.Δ 1932 αγρ/τος Μαΐστρου) του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 21. Μεταβίβαση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εισηγ:κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 22. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2014. (Ουζουνίδης Γ.)
 23. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αλεξ-πολης» Παπαδόπουλος Γ. (Εισηγητής Νέστορας Ν.)
 24. Παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή παράπλευρων έργων  περιφερειακού  δρόμου» Τανταλάκης Θ. (Εισηγητής Νέστορας Ν.)
 25. Παράταση του έργου  «Ανακατασκευή κτιρίου  (πρώην Νοσοκομείο) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από σχολεία» Μπάντας Α. (Εισηγητής Νέστορας Ν.)
 26. Ορισμός επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών  για το έργο «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς» Τσαταλμπασίδου Ν.(Εισηγητής Νέστορας Ν.)
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  του έργου «Δημιουργία δύο αιθουσών στο 11ο  & 12ο Δημοτικό Σχολείο» Γεωργαντάς Ε. (Εισηγητής Ζητάκης Π.)
 28. Οριστική παραλαβή του έργου «Επέκταση περίφραξης νεκροταφείου & διαμόρφωση  κοινόχρηστου χώρου Αισύμης» Δ.Αλεξ-πολης Καρκάνη Π. (Εισηγητής  Ζητάκης Π.)
 29. Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Φερών» Γεωργαντάς Ε. (Εισηγητής: Ζητάκης Π.)
 30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αποξήλωση τσιμεντοϊστών Λ .Δημοκρατίας» Μητρουλάκης Δ. (Εισηγητής  Ζητάκης Π.)
 31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου « Οδοποιία Αισύμης» Χρυσοχοϊδου Δ. (Εισηγητής: Ζητάκης Π.)
 32. Έγκριση 2ου (τακτοποιητικού) ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή κοιμητηρίου  Μαϊστρου» (Εισηγητής: Νέστορας Ν.)
 33. Έγκριση τροποποίησης του ΡΣ Αλεξανδρούπολης στο Ο.Τ. 591, σύμφωνα με την Εγκ. 6/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4067/2012 (Εισηγητής: Μαστορόπουλος Δ.)
 34. Έγκριση Κοστολόγησης βλαβών σε κάδο απορριμμάτων (Εισηγ: κ. Γιαννέλος Θεόδωρος)
 35. Έγκριση Τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής : κ. Μανάργιας Γ.)
 36. Έγκριση  για απ’ ευθείας εκμίσθωσης χωραφιού στον οικισμό Κήπων και καθορισμός των όρων διακήρυξης  (Εισηγ: κ. Δουνάκης Κων/νος)
 37. Έγκριση ανανέωσης προγραμματικής σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ έτους 2014 (Εισηγ: κ. Δουνάκης Κ.)
 38. Εξέταση αίτησης του Λαογραφικού Μορφωτικού Ομίλου Φερών «ΟΡΦΕΑΣ» για παραχώρηση της χρήσης κατ/τος του οικισμού του Ο.Ε.Κ «ΦΕΡΕΣ Ι» (Εισηγ: κ. Δουνάκης Κ.)
 39. Έγκριση της υπ’αριθμ. 13/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», η οποία αφορά την «Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του οικ. έτους 2014» (Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)
 40. Έγκριση της υπ’αριθμ. 15/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», η οποία αφορά την «Έγκριση ψήφισης οφειλών»  (Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)
 41. Έγκριση της υπ’αριθμ 28/2014 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης που αφορά τον «Καθορισμό τελών ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2014» (Εισηγ: κ. Μυτιληνός Ευαγ.)
 42. Λήψη απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη Λεωφόρο Δημοκρατίας (διακοπή κυκλοφορίας την 01-03-2014 ημέρα Σάββατο από 13:00 π.μ. έως 18:00μ.μ. από την Πλατεία Ελευθερίας –αφετηρία αστικών- έως το πάρκο της Εθνικής Ανεξαρτησίας -Ακαδημία- (Εισηγ: κ. Ουζουνίδης Γ)
 43. Έγκριση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2013 (Εισηγ: Πρόεδρο του Δ.Σ)
 44. Έγκριση οδοιπορικών Δημάρχου (Εισηγ: Πρόεδρο του Δ.Σ)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Θεόδωρος Αγγλιάς