πάμε μπροστά

Τετάρτη

5

Μάρτιος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 7η τακτική συνεδρίαση ΔΣ την Τετάρτη 05/03/2014 ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  27/02/2014
Αριθ. Πρωτ.: 12104

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   05/03/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014 ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 3. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή ρείθρου – διάβασης στα αγροκτήματα Παλαγίας» ( Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – Ισοζυγίου με χρήση απροβλέπτων του έργου «Αναβάθμιση & Επέκταση του Δημοτικού Ωδείου» ( Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 5. Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. – 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Κατασκευή Νηπιαγωγείου Παλαγίας» Δήμου Αλεξ/πολης ( Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 6. Έγκριση 2ου   ΑΠΕ  – 2ου ΠΚΤΜΝΕ & 1η Συμπληρωματική Σύμβαση  του έργου «Σποραδικές Αποκαταστάσεις Καταστρωμάτων των   Οδών  Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης» Εισηγητής :Κάβουρας Γ.
 7. Έγκριση αιτήματος παρόχου ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την έγκριση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα ( Εισηγ: κ. Νέστορας Νικ.)
 8. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε επίσκεψη εργασίες στις Βρυξέλες από τις 13/03/2014 έως 15/03/2014 στα πλαίσια του προγράμματος Energy Cities ( Εισηγ: κ. Καδόγλου Κωνσταντίνος).
 9. Έγκριση δαπανών Εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου 2014 (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 10. Διαγραφή οφειλής προστίμου διατήρησης, στο όνομα του  ΙΒΡΑΗΜ ΟΓΛΟΥ ΣΑΛΗ του Χαλήλ,  από τον 1015/03-02-2014 χρηματικό κατάλογο» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 11. Διαγραφή οφειλής προστίμου διατήρησης, στο όνομα του ΒΡΥΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Ιωάννη,   από τον 1015/03-02-2014 χρηματικό κατάλογο» ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 12. Διαγραφή οφειλών από Βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους λόγω λανθασμένων εγγραφών παραβάσεων ΚΟΚ ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 13. Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 των Παιδικών Κατασκηνώσεων «Παιδική Εξοχή Μάκρης» ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 14. Έγκριση Διενέργειας διαγωνισμού για προμήθεια χρωμάτων και υλικών χρωματισμού και συναφών για συντηρήσεις εγκαταστάσεων του Δήμου (Εισηγ: κ.Γερακόπουλος Χρ.)
 15. Έγκριση καταβολής τόκων υπερημερίας στη εταιρία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ» ανάδοχο του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 16. Έγκριση καταβολής τόκων υπερημερίας στη εταιρία «ΑΡΔΑΣ – Χ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» (πρώην «ΑΡΔΑΣ – Γ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.») ανάδοχο του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ» του πρώην Δήμου Τραϊανούπολης (Εισηγ:κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 17. Έγκριση κοπής δένδρου στο Β΄Κοιμητήριο Αλεξανδρούπολης ( Εισηγ: κ. Ζιώγας Χρήστος)
 18. Έγκριση αιτήματος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για παραχώρηση δωρεάν της χρήσης του αριθμ.78 οικοπέδου Ο.Τ 15 που βρίσκεται στον οικισμό Αριστήνου της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης (Εισηγ: κ. Τερζής Επαμεινώνδας)
 19. Έγκριση Οδοιπορικών εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για Ενεργειακά Θέματα, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Θεσσαλονίκη. (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς