πάμε μπροστά

Παρασκευή

4

Απρίλιος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 11η τακτική συνεδρίαση ΔΣ τη Δευτέρα 07/04/2014 ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  03/04/2014
Αριθ. Πρωτ.: 19039

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   07/04/2014  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Οριστική Διαγραφή Επαγγελματικών Αδειών Λαϊκής Αγοράς (Εισηγ: κ. Χαρταμπάς Κ.)
 3. 4η Τροποποίηση Tεχνικού Προγράμματος. (Εισηγ: κ. Ουζουνίδης Γ.)
 4. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση αλεξικέραυνων σχολικών κτιρίων»  (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 5. Έγκριση 1ης  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Φερών» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ)
 6. Έγκριση 1ης  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση  οδοστρωμάτων Δημοτικής Ενότητας Φερών».  (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Φερών» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 8. Έγκριση  δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ. )
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Δημιουργία Σύγχρονων Παιδότοπων» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 10. Διαγραφή οφειλής από Βεβαιωτικό Χρηματικό Κατάλογο, λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 11. Διαγραφή οφειλής Προστίμου Ανέγερσης από τον 1021/03-02-2014 χρηματικό κατάλογο «Προστίμων Ανέγερσης και Διατήρησης Αυθαιρέτων Κατασκευών ΠΟΕ» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 12. Έγκριση Μετονομασίας καταθετικού λογαριασμού για τη διαχείριση  της παγίας προκαταβολής (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 13. Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας , όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στην ΤΙΕΔΑ ΑΕ του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 14. Έγκριση απολογισμού του Κληροδοτήματος του ζεύγους «Βασιλείου του Νεοκλέους Φωτίου και Χαρίκλειας το γένος Σάββα Χατζησάββα» για το έτος 2013» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 15. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του κ. Βουκουρεσλή Κωνσταντίνο (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 16. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του κ. Μαρίνου Γεωργίου (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 17. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του κ. Πατσίδη Βασίλειο (Εισηγ: κ. Γερακόπουλο Χρ.)
 18. Έγκριση Ανασύνταξης  του άρθρο 4 της 267/2011 Απόφασης Δημοτικού συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την 27/2014 Απόφασης Δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Ανασύνταξη Κανονισμού Παραχώρησης Κοινόχρηστων Χώρων» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 19. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
  Έγκριση σύναψης και υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο «Υλοποίηση του προγράμματος επιχειρησιακής επιτάχυνσης (start up accelerator) STAGE ONE Business Accelerator για την ανάδειξη νεοφυούς επιχειρηματικότητας (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 20. Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου εκπαιδευτών για τα προγράμματα  της «Δια βίου μάθησης» (Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μπίκος Χρήστος