πάμε μπροστά

Δευτέρα

14

Απρίλιος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 12η τακτική συνεδρίαση ΔΣ την Τετάρτη 16/04/2014 ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  11/04/2014
Αριθ. Πρωτ.: 20767

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την  16/04/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 3. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργο «Αποχέτευση Ομβρίων Έναντι Αεροδρομίου» (Εισηγ.: Κάβουρας Γ.)
 4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δημοτικής Ενότητας Φερών»(Εισηγ.: Κάβουρας Γ.)
 5. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Νηπιαγωγείου Παλαγίας» (Εισηγ.: Κάβουρας Γ.)
 6. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή Δημοτικών W.C στην πλατεία του Φάρου Αλεξ/πολης» (Εισηγ.: Κάβουρας Γ.)
 7. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση του Δημοτικού Ωδείου» (Εισηγ.: Κάβουρας Γ.)
 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «Αποχέτευση Ομβρίων έναντι Αεδροδρομίου» (Εισηγ.: Κάβουρας Γ.)
 9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οικισμού Απαλού (Εισηγ.: Κάβουρας Γ.)
 10. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών σε ιστούς και φωτιστικά σώματα» (Εισηγ.: Κάβουρας Γ.)
 11. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οικισμού Απαλού (Εισηγ.: Κάβουρας Γ.)
 12. Έγκριση 3ου ΑΠΕ (συμπληρωματική σύμβασης) της μελέτης¨» Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Δήμου Αλεξπολης» (Εισηγ.: Κάβουρας Γ.)
 13. Έγκριση 2ου ΑΠΕ ( συμπληρωματική σύμβασης ) του έργου «Επισκευή Α Κρατικού Βρεφονηπιακού Σταθμού» (Εισηγ.: Κάβουρας Γ.)
 14. Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου Καπνομάγαζου» (Εισηγ.: Κάβουρας Γ.)
 15. Έγκριση 5ου ΑΠΕ (συμπληρωματική σύμβασης) του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου Καπνομάγαζου» (Εισηγ.: Κάβουρας Γ.)
 16. Έκδοση πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά των κ. Ντουμανίδη Νικολάου του Προδρόμου (ιδιοκτήτη αρ. τμχ 872 αγρ/τος Δικέλλων), κ. Καρσάκου Νικολάου και κ. Παυλάκη Δημητρίου του Νικολάου που καταπατούν δημοτική έκταση (δρόμος διανομής αγροκτήματος Δικέλλων) του Δήμου Αλεξ/πολης (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 17. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα α) Χατζηγεωργίου Ανέστης, β) Γκανίδου Αναστασία, γ) Γιουνούσουγλου Φυλίς, δ) Θεόδωρου Κων/νος, ε) Γλάνιας Θεοφάνης στ) Γεωργιάδης Αλέξανδρου ζ) Βενετόπουλος Γεώργιος η) Δαλάτσης Αθανάσιος, θ)Αλεξανδράκη Γεωργία ι)Ζανέλης Βασίλειος (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 18. Διαγραφή οφειλής από Βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο, λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 19. Διαγραφή οφειλής Προστίμου Διατήρησης αυθαιρέτου έτους 2004 από τον 874/02-01-2014 χρηματικό κατάλογο «Προστίμων Διατήρησης Αυθαιρέτων Κατασκευών ΠΟΕ» ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 20. Διαγραφή οφειλής από τους Χρηματικούς Καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 21. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Β’ δόση 2014 (Χ.Ε. 2014) των σχολείων της Α/βάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και κάλυψη της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου, για το πρώτο εξάμηνο του 2014 Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 22. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξ/πολης, Ν. Έβρου 2014» ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 23. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου 2014 ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 24. Έγκριση Απολογισμού Σχολικών Εφορειών Μειονοτικών Σχολείων Δήμου Αλεξ/πολης, Ν. Έβρου 2014 ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 25. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 859/2013 απόφασης Δ.Σ. που αφορά την «Σύσταση τριμελούς επιτροπής Αξιολόγησης καταλληλότητας οχημάτων Μηχανημάτων Έργων και μη Αναλώσιμου Υλικού και Εξοπλισμού» (Εισηγ: κα Τσονίδου-Σκεύα Ελισάβετ)
 26. Έγκριση δαπανών διοργάνωσης Φεστιβάλ Grafity Δημοτικής Ενότητας Φερών ( Εισηγ: κ. Δουνάκης Κων/νος)
 27. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων «ΒΗΡΕΙΑ 2014» της Δημοτικής Ενότητας Φερών ( Εισηγ: κ. Δουνάκης Κων/νος)
 28. Έγκριση δαπανών για την διοργάνωση εκδηλώσεων την ημέρα του Δεκακαπενταυγούστου στην Δημοτική Ενότητα Φερών (Εισηγ: κ. Δουνάκης Κων/νος).
 29. Έγκριση δαπανών για την διοργάνωση «Αγροτικής Έκθεσης» στην Δημοτική Ενότητα Φερών ( Εισηγ: κ. Δουνάκης Κων/νος)
 30. Καθορισμός του ύψους του δικαιώματος Κοιμητηρίων για την Δημοτική Ενότητα Φερών ( Εισηγ: κ. Δουνάκης Κων/νος)
 31. Αναπροσαρμογή τέλους χρήσης χώρου κατά τη διάρκεια της πανήγυρης στην Δ.Κ. Φερών για το έτος 2014 ( Εισηγ: κ. Δουνάκης Κων/νος)
 32. Εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης για την εγκατάσταση Λούνα Παρκ κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη της 14ης Σεπτεμβρίου 2014 της Δημοτικής Ενότητας Φερών (Εισηγ: κ. Δουνάκης Κων/νος)
 33. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του πρώην Νηπιαγωγείου Πυλαίας για τη στέγαση των δραστηριοτήτων του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυλαίας (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 34. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κτιρίου της Παλιάς Κοινότητας Λουτρού στον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Λουτρού για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του (Εισηγ: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 35. Συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο ENERGY CITIES( Εισηγ: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 36. Έγκριση της 39/2014 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» , η οποία αφορά την «Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2014 του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης , Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης ( Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)
 37. Έγκριση της 36/2014 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΠΟΚΔΑ», η οποία αφορά την «Έγκριση Απολογισμού ΑΠΟΚΔΑ οικ. έτος 2013».(Εισηγ: κ. Βραχιόλογλου Στ.)
 38. Έγκριση μετακίνησης και Οδοιπορικών Αντιδημάρχου Τραϊανούπολης , Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Θεσσαλονίκη.(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 39. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μπίκος Χρήστος