πάμε μπροστά

Πέμπτη

29

Μάιος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 15η (;) έκτακτη συνεδρίαση ΔΣ την Παρασκευή 30/05/2014 ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 27/05/2014
Αριθ. Πρωτ.: 31021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 30/05/2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10), το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014:

 1. Επιλογή Υδρονομέων (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 2. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 3. Αποδοχή παραίτησης μέλους και ορισμός νέου στο Δ.Σ της ΔΕΥΑΑ. (Εισηγ: κ. Μυτιληνός)
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Ινών Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγητής: κ. Καδόγλου Κ.)
 5. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή παράπλευρων έργων Περιφερειακού Δρόμου» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στις δημοπρασίες α)για την παραχώρηση με τίμημα της χρήσης τμήματος του αριθμ. 2395 ακινήτου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εμβαδού 200.550,5 τμ του αγροκτήματος Λουτρών του Δήμου Αλεξ/πολης, β)για την παραχώρηση με τίμημα της χρήσης ακινήτου συνολικού εμβαδού 238.423,95 τμ, που εμπίπτει στα τεμάχια 10841 εμβαδού 236.842,75 τμ και 10842 εμβαδού 1581,2 τμ αγροκτήματος Μοναστηρακίου, του Δήμου Αλεξ/πολης και εξουσιοδότηση προς τον κ. Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο Ενέργειας για τη συμμετοχή και προσφορά ενώπιον της Δ/νσης Πολιτικής Γης , του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 26.06.2014» (Αρ.Πρωτ: 1324/62582 και 1321/62577 διακηρύξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων). (Εισηγητής: κ. Φαλέκας Ι.)
 7. Έγκριση έκδοσης των απαραίτητων εγγυητικών επιστολών (συμμετοχής και καλής εκτέλεσης) από την Συνεταιριστική Τράπεζα Εβρου για τη συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στις δημοπρασίες: α) για την παραχώρηση με τίμημα της χρήσης τμήματος του αριθμ. 2395 ακινήτου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εμβαδού 200.550,5τμ του αγροκτήματος Λουτρών του Δήμου Αλεξ/πολης και β) για την παραχώρηση με τίμημα της χρήσης ακινήτου συνολικού εμβαδού 238.423,95 τμ, που εμπίπτει στα τεμάχια 10841 εμβαδού 236.842,75 τμ και 10842 εμβαδού 1581,2 τμ αγροκτήματος Μοναστηρακίου, του Δήμου Αλεξ/πολης, αντίστοιχα.(Εισηγητής : κ. Φαλέκας Ι)
 8. Έγκριση ή μη κατάργησης- μετατόπισης περιπτέρων ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 9. Έγκριση ή μη χορήγησης θέσεων κατάληψης χώρων σε παραγωγούς κατά την καλοκαιρινή περίοδο. (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 10. Έγκριση διαγραφής προστίμου υπαίθριας διαφήμισης και την επαναεπιβολή του στο σωστό οφειλέτη. (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 11. Έγκριση ανασύνταξης κανονισμού παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για τα περίπτερα (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 12. Καθορισμός σημείων για την χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου εμπορίου. (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 13. Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση ερευνητικού έργου «Διερεύνησης δυνατοτήτων χρήσης 3Δ Laser Scanner στην τεκμηρίωση οικοδομικών ιστορικών συνόλων και συμβολή στην ανάδειξη και αξιοποίηση τους στο Δήμο Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 14. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 15. Έγκριση Οδοιπορικών Αντιδημάρχου Τραϊανούπολης , Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη στην Αθήνα. ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 16. Τροποποίηση της 212/2014 Α.Δ.Σ περί προσωρινής μεταφοράς της Συγκέντρωσης Παραγωγών Σαββάτου στην οδό Εθν. Αντίστασης ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 17. Συγκρότηση επιτροπής για διενέργεια έκτακτων ελέγχων σε παιδότοπους ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 18. Εκπροσώπηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην εγκεκριμένη πρόταση «CULTTOUR» με τίτλο «Πολιτιστική κληρονομιά ( κήπων και πάρκων) ως σημεία προώθησης του βιώσιμου τουρισμού» (Cultural «garden» hertitage as focal points for sustainable tourism) στο πλαίσιο του Προγράμματος Νοτιοανατολική Ευρώπη 2007-2013 & συμμετοχή στη συνάντηση εργασίας στις 03-04/06/2014 στο εξωτερικό (Avrig-Sibiu, Ρουμανίας) (Εισηγ: Ουζουνίδης Γ)
 19. Έγκριση άρσης κυκλοφορίας οχημάτων λόγω παλαιότητας ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 20. Αποδοχή παραίτησης μέλους και ορισμός νέου στην Ιδιότυπη Επιχείρηση Ραδιοφωνίας. (Εισηγ: Πρόεδρος ΔΣ)
 21. Έγκριση επίσκεψης του υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας, Γιοβανάκη Θεόδωρου, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, στην Ολοκληρωμένη Μονάδα Διαχείρισης Στερεών Απροβλήτων Λάρνακας-Αμμοχώστου, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού μέσω ΣΔΙΤ για την ανάδειξη Αναδόχου, της ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Ουζουνίδης Γ)
 22. Έγκριση επίσκεψης των υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας, Κάβουρα Γεώργιου- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Γιοβανάκη Θεόδωρου, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού , Ούστογλου-Λίτσκα Γεώργιου, Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε σε Μονάδες Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Πορτογαλίας, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού μέσω ΣΔΙΤ για την ανάδειξη Αναδόχου της ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ: κ. Ουζουνίδης Γ)
 23. Έγκριση επίσκεψης των υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας , Γιοβανάκη Θεοδώρου – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Τζιντζή Σταμάτη, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, στην Κοπεγχάγη , στο πλαίσιο του προγράμματος Δικτύωσης Δήμων για την εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίησης Α.Π.Ε ( Εισηγ: κ. Ουζουνίδης Γ.)
 24. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ 2012-2015» ( Εισηγ: κ. Ουζουνίδης Γ)
 25. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή στο συνέδριο του προγράμματος INTERGRATED GREEN CITIES. (Εισηγ: κ. Πρόεδρος ΔΣ).

Για τους παρακάτω λόγους:

 1. Για το πρώτο θέμα, πρέπει να γίνουν άμεσα προσλήψεις λόγω εποχιακών αναγκών, όπως ορίζει το άρθρο 4 παρ.1 & 2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957. Οι προσλήψεις αυτές δεν εμπίπτουν στην αναστολή λόγω εκλογών, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4257/2014.
 2. Για το δεύτερο θέμα , πρέπει να γίνουν άμεσα προσλήψεις λόγω εποχιακών αναγκών, όπως ορίζει το άρθρο 21 παρ.1 του Ν.2190/94. Οι προσλήψεις αυτές δεν εμπίπτουν στην αναστολή λόγω εκλογών, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4257/2014.
 3. Για το τρίτο θέμα , λόγω ανάγκης αντικατάστασης του Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΑ, για τη σωστή λειτουργία του Δ.Σ.
 4. Για το τέταρτο θέμα, για το λόγο ότι αφορά στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου.
 5. Για το πέμπτο θέμα, λόγω ότι η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι η 06-06-2014.
 6. Για το έκτο θέμα , λόγω ημερομηνίας διεξαγωγής δημοπρασίας. Οι δημοπρασίες για τις μισθώσεις αγροτεμαχίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διεξάγονται στην Αθήνα στις 26.06.2014.
 7. Για το έβδομο θέμα , λόγω ημερομηνίας διεξαγωγής δημοπρασίας. Οι δημοπρασίες για τις μισθώσεις αγροτεμαχίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διεξάγονται στην Αθήνα στις 26.06.2014.
 8. Για το όγδοο θέμα λόγω ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα που κάποιος αριθμός περιπτέρων παραμένουν κλειστά προσβάλλοντας προσβάλλοντας την αισθητική εικόνας της πόλης και εγκυμονούν κινδύνους προσβάλλοντας την δημόσια υγεία των πολιτών (σκουπίδια, άστεγοι, ζώα).
 9. Για το ένατο θέμα λόγω ότι οι παραγωγοί πρέπει να εφοδιαστούν με την απαραίτητη άδεια προς πώληση των εποχικών αγροτικών τους προϊόντων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Συνεπώς η μη χορήγηση άδειας επιφέρει από την Αστυνομία επιβολή προστίμων για αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 10. Για το δέκατο θέμα , λόγω ότι έγινε εκ παραδρομής χρέωση προστίμου σε λάθος εκπρόσωπο με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται κωλύματα φορολογικών πράξεων. ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 11. Για το ενδέκατο θέμα , λόγω ότι πρέπει να εκδοθούν άδειες κοινόχρηστων χώρων οι οποίες δεν έχουν χορηγηθεί για το έτος 2014. Η ψήφιση του νέου νόμου 4257/2014 άρθρο 76 επιβάλει την ανασύνταξη του ισχύοντος κανονισμού και την προσαρμογή στην ισχύουσα νομοθεσία για άμεση εφαρμογή.
 12. Για το δωδέκατο τρίτο θέμα είναι ανάγκη χορήγησης βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου εμπορίου κατά την καλοκαιρινή περίοδο. ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 13. Για το δέκατο τρίτο θέμα λόγω λήξης της σύμβασης στις 30/06/2014
 14. Για το δέκατο τέταρτο θέμα, λόγω ανάγκης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για εκπροσώπηση του Δήμου στις δημοπρασίες για τις μισθώσεις αγροτεμαχίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διεξάγονται στην Αθήνα στις 26.06.2014.
 15. Για το δέκατο πέμπτο θέμα , λόγω ανάγκης μετάβασης του Αντιδημάρχου Τραϊανούπολης , Ενέργειας και Φυσικών Πόρων , κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Αθήνα , για εκπροσώπηση του Δήμου στις δημοπρασίες για τις μισθώσεις αγροτεμαχίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διεξάγονται στην Αθήνα στις 26.06.2014.
 16. Για το δέκατο έκτο θέμα, λόγω λήξης της προσωρινής μεταφοράς της Συγκέντρωσης Παραγωγών Σαββάτου.
 17. Για το δέκατο έβδομο θέμα , λόγω άμεσης διενέργειας έκτακτων ελέγχων σε παιδότοπους , σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ.17449/30-04-2014
 18. Για το δέκατο όγδοο θέμα , λόγω λήξης του προγράμματος, οι ημερομηνίες διεξαγωγής των τελευταίων συναντήσεων είναι 03 & 04/06/2014.
 19. Για το δέκατο ένατο θέμα, λόγω προβλημάτων στον χώρο στάθμευσης για τα κινούμενα οχήματα της υπηρεσίας και λόγω κινδύνων τη θερινή περίοδο.
 20. Για το εικοστό θέμα , λόγω ανάγκης αντικατάστασης του Προέδρου της Ιδιότυπης Επιχείρησης Ραδιοφωνίας, για τη σωστή λειτουργία του Δ.Σ.
 21. Για το εικοστό πρώτο θέμα, λόγω εξέλιξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για την υλοποίηση του έργου της ΜΕΑ Τομέα Αλεξανδρούπολης.
 22. Για το εικοστό δεύτερο θέμα, λόγω εξέλιξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για την υλοποίηση του έργου της ΜΕΑ Τομέα Αλεξανδρούπολης
 23. Για το εικοστό τρίτο θέμα, λόγω ανάγκης συμμετοχής στις συναντήσεις του προγράμματος, όπου θα συζητηθούν σημαντικά θέματα για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στο μέγιστο βαθμό και την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας.
 24. Για το εικοστό τέταρτο θέμα, λόγω λήξης της συμβατικής προθεσμίας του έργου στις 30-05-2014
 25. Για το εικοστό πέμπτο θέμα, λόγω συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα INTEGRANTED GREEN CITIES.