πάμε μπροστά

Παρασκευή

6

Ιούνιος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 17η έκτακτη συνεδρίαση ΔΣ την Τρίτη 10/06/2014 ώρα 18:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Καλοκαιρινά καψόνια στους απερχόμενους δημοτικούς συμβούλους από τη δημοτική αρχή με τα συνεχή έκτακτα δημοτικά συμβούλια. Αποτέλεσμα, η άδεια αίθουσα και οι πολλές αδικαιολόγητες απουσίες. Το νέο έκτακτο ΔΣ μάλιστα διεξάγεται σε εργάσιμη ημέρα την ερχόμενη Τρίτη το απόγευμα :-)

====================================

Αλεξανδρούπολη 06/06/2014
Αριθ. Πρωτ.: 34158

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 10/06/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΈΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματασύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10), το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων , καθώς και  τη παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014 για τους παρακάτω λόγους:

Α) Για το πρώτο θέμα , λόγω ότι έγινε ενημέρωση στις 05/06/2014 και η Διεθνής Έκθεση Αλεξανδρούπολης πραγματοποιείται από 20 έως 24 Ιουνίου 2014.

Β) Για το δεύτερο θέμα , λόγω ότι έγινε η ενημέρωση στις 05/06/2014 και το 10ο συνέδριο της Βαλκανικής Ακαδημίας Ιατροδικαστικών Επιστημών θα πραγματοποιηθεί από 18 έως 21 Ιουνίου 2014.

Γ) Για το τρίτο θέμα, λόγω ότι η αρίθμ Δ27/οικ.15396/539/14-5-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1342/27-5-2014 τεύχος Β’) «Ανάθεση Οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους» παρελήφθη από την Υπηρεσία μας στις 04-06-2014.

  1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης ως συνδιοργανωτή στην 16η Διεθνή Έκθεση Αλεξανδρούπολης. ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλός Χρ.)
  2. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης ως συνδιοργανωτή Βαλκανική Ακαδημία Ιατροδικαστικών Επιστημών (Εισηγ: κ. Γερακόπουλός Χρ.)
  3. Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για τη λειτουργία της παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Μάκρης Αλεξανδρούπολης (μέχρι 2 μήνες) για το έτος 2014. ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μπίκος Χρήστος