πάμε μπροστά

Κυριακή

24

Αύγουστος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ανακήρυξη από το Πρωτοδικείο των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, αλλάΖΟΥΜΕ τώρα, ΑΝΑ.Σ.Α. Για Την Αλεξπολη, Δήμος και Δημότες, Δημοτικές Εκλογές, Δημοτική Κοινότητα Αλεξ/πολης, Δημοτική Κοινότητα Φερών, Δημοτικό Συμβούλιο, Διαύγεια, Διαφάνεια, Κοινότητες, Λαϊκή Συσπείρωση, Μεγάλα θέματα δήμου, Ν.Ε.Ο.Ι. Άνθρωποι, Παρατάξεις, Πόλη και Πολίτες

Δημοτικές Εκλογές 2014Την Τετάρτη 4/6/2014 συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το πολυμελές πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης το οποίο επικύρωσε τα αποτελέσματα της εκλογής της 18ης Μαϊου 2014 για την ανάδειξη δημοτικών αρχών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης της περιφερειακής ενότητας Έβρου της δημοτικής περιόδου από 1η Σεπτέμβρη 2014 έως την 31η Αυγούστου του έτους 2019. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση ανακηρύχθηκε ο επιτυχών συνδυασμός και οι επιλαχόντες, ο εκλεγέντας δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, οι τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι, οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων.

Ευχαριστώ θερμά την δικηγόρο και σύζυγο του κ. δημάρχου Αλεξανδρούπολης, κ. Βασιλική Λαμπάκη-Μιχαλακάκου η οποία και μου προμήθευσε φωτοαντίγραφο της απόφασης.

Μπορείτε να την κατεβάσετε σε σκαναρισμένο PDF ή να τη διαβάστε στο κείμενο που ακολουθεί. Σε νέα ανάρτηση θα καταγραφούν με τη μορφή πινάκων τα στοιχεία του εγγράφου ώστε να είναι πιο εύκολα στην ανάγνωση και να αποτελέσουν πηγή πληροφόρησης για τους δημότες στην επόμενη 5ετή θητεία των εκλεγμένων αυτοδιοικητικών στο δήμο της Αλεξανδρούπολης.

Κατεβάστε το κείμενο σε PDF κάνοντας κλικ εδώ ή διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί:

===========================

Αριθμός 49/2014

 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αποτελούμενο από τους Δικαστές: Ελένη Τοπούζη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Δημήτριο Θεοδωρακόπουλο, Πρωτοδίκη-Εισηγητή, Αθανάσιο Μπασμπαλέρη, Πρωτοδίκη και από τη Γραμματέα, Καλλιόπη Καραστέργιου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, στις 4 Ιουνίου 2014, με αντικείμενο την επικύρωση του αποτελέσματος της εκλογής της 18ης Μαΐου 2014 και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, του Δημάρχου, των τακτικών και αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων κάθε συνδυασμού, και των τακτικών και αναπληρωματικών συμβούλων των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης του Νομού Έβρου, καθώς και των συμβούλων των τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων με τους αναπληρωματικούς τους του ιδίου Δήμου για την νέα δημοτική περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου 2014 έως την 31η Αυγούστου του έτους 2019.

Η συνεδρίαση ορίσθηκε με την με αριθμό 150/2014 πράξη της Προέδρου του Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 3852/2010.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 στους δήμους όπου υπάρχουν περισσότερα από πέντε εκλογικά τμήματα οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στέλνουν με ασφαλή τρόπο τα εκλογικά στοιχεία στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου, αν πρόκειται για Δήμο. Αφού συγκεντρωθούν τα στοιχεία όλων των εκλογικών τμημάτων του Δήμου, ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου καταρτίζει πίνακα των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας και εξάγει το γενικό αποτέλεσμα, το οποίο δημοσιεύει αμέσως με τοιχοκόλληση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του δικαστηρίου. Επίσης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 43 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 ο Πρόεδρος Πρωτοδικών εκθέτει τα πρακτικά της εκλογής μαζί με τον πίνακα των αποτελεσμάτων στο κατάστημα του Πρωτοδικείου επί πέντε ημέρες και συντάσσει για την έκθεση αυτή πρακτικό που τοιχοκολλάται επίσης έξω από το δικαστικό κατάστημα. Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 44 τταρ.1 του Ν.3852/2010, το Πολυμελές Πρωτοδικείο, μετά την λήξη του παραπάνω χρόνου (πενθήμερου) επικυρώνει με απόφαση το αποτέλεσμα της εκλογής και ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, τον δήμαρχο και τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των τοπικών κοινοτήτων, τους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας με τους αναπληρωματικούς τους. Με την ανωτέρω απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ανακηρύσσονται οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασμού. Με την ίδια απόφαση ανακηρύσσονται οι τακτικοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του δήμου. Οι σύμβουλοι των δημοτικών ή των τοπικών κοινοτήτων κατατάσσονται με τη σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και, αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3852/2010 στις εκλογές των δημάρχων και δημοτικών συμβούλων θεωρείται επιτυχών συνδυασμός αυτός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες όσοι συνδυασμοί έλαβαν έστω και μία έδρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 32, 33 και 41 του Ν. 3852/2010. Δήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1, 2,3 και 4 του ιδίου νόμου, τα τρία πέμπτα (3/5) των εδρών του δημοτικού συμβουλίου καταλαμβάνει ο επιτυχών συνδυασμός και τα δύο πέμπτα (2/5) οι επιλαχόντες, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.(παρ.1). Αν ο επιτυχών συνδυασμός συγκεντρώνει ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου τους, οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5. (παρ. 2). Αν κατά τον υπολογισμό των τριών πέμπτων (3/5) και των δύο πέμπτων (2/5) του αριθμού των εδρών προκύπτει κλάσμα μικρότερο του ημίσεως της μονάδας δεν υπολογίζεται, ενώ στην περίπτωση που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο του ημίσεως στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα. Με βάση τα παραπάνω, οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου που αναλογούν στα τρία πέμπτα (3/5) και στα δύο πέμπτα (2/5) έχουν, αντίστοιχα, ως εξής: στα 13μελή συμβούλια 8 και 5, στα 17μελή συμβούλια 10 και 7, στα 21μελή συμβούλια 13 και 8, στα 27μελή συμβούλια 16 και 11, στα 33μελή συμβούλια 20 και 13, στα 41μελή συμβούλια 25 και 16, στα 45μελή συμβούλια 27 και 18, στα 49μελή συμβούλια 29 και 20. (παρ.3). Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 34 οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου σε δήμο που έχει περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες κατανέμονται μεταξύ του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας, όπως καθορίζονται στο άρθρο 32 του παρόντος, ως εξής: Η κατανομή ξεκινά αποδίδοντας στον επιτυχόντα συνδυασμό σε κάθε εκλογική περιφέρεια μία έδρα, εφόσον έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του στην οικεία εκλογική περιφέρεια.(παρ.1). Στη συνέχεια, αρχίζοντας από το μικρότερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό, ο οποίος εξασφάλισε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του παρόντος, συμμετοχή στο δημοτικό συμβούλιο, ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του στο δήμο διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που δικαιούται και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης, προσαυξημένο κατά μία μονάδα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Εάν ο συνδυασμός εξακολουθεί να δικαιούται έδρες στο δημοτικό συμβούλιο, ο αριθμός τους συμπληρώνεται με τη διάθεση ανά μίας από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του σε μια εκλογική περιφέρεια, οι έδρες αυτές παραμένουν κενές, δεν προσκυρώνονται στον επιτυχόντα συνδυασμό σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος και μειώνεται ανάλογα ο αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου. (παρ.2). Εάν σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιμες έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασμός, τις καταλαμβάνει όλες και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες της περιφέρειας. Εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός, στο συνδυασμό κατακυρώνονται μόνον οι διαθέσιμες έδρες. Εάν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής παραμένουν αδιάθετες για το συνδυασμό έδρες, κατανέμονται ανά μία κατά σειρά στις Εκλογικές περιφέρειες, όπου ο συνδυασμός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων (παρ.3). Οι έδρες που κατανέμονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αφαιρούνται από τις διαθέσιμες της εκλογικής περιφέρειας (παρ.4). Με την ίδια διαδικασία κατανέμονται οι έδρες σε κάθε εκλογική περιφέρεια για καθέναν από τους άλλους επιλαχόντες συνδυασμούς κατά αύξουσα σειρά εκλογής (παρ.5). Οι έδρες που παραμένουν αδιάθετες σε κάθε εκλογική περιφέρεια μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και για όλους τους επιλαχόντες συνδυασμούς καταλαμβάνονται από τον επιτυχόντα συνδυασμό, εφόσον έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοί του στις αντίστοιχες εκλογικές περιφέρειες. Τυχόν αδιάθετες έδρες δεν κατανέμονται και μειώνεται αναλόγως ο αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου. (παρ.6). Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του ιδίου Ν.3852/2010 το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη σε δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, δεκαεπτά (17) σε δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες (2.001-5.000) κατοίκους, είκοσι ένα (21) σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001-10.000) κατοίκους, είκοσι επτά (27) σε δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001-30.000) κατοίκους, τριάντα τρία (33) σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως εξήντα χιλιάδες (30.001-60.000) κατοίκους, σαράντα ένα (41) σε δήμους με πληθυσμό από εξήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες (60.001-100.000) κατοίκους, σαράντα πέντε (45) σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (100.001-150.000) κατοίκους, σαράντα εννέα (49) σε δήμους με πληθυσμό από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους. Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 στους Δήμους και Κοινότητες που συστάθηκαν με το άρθρο 1 του ιδίου νόμου η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήμου αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνεννούμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν τις δημοτικές ενότητες του νέου δήμου και φέρουν το όνομα του πρώην δήμου ή της κοινότητας. Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114 Α), μετονομάζονται σε τοπικές κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσμό έως και 2.000 κατοίκους και σε δημοτικές κοινότητες εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους. Τοπικές ή δημοτικές κοινότητες αποτελούν και οι δήμοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231Α) ή συνενώνονται με τον παρόντα νόμο και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα. Δημοτική κοινότητα συγκροτούν τα τοπικά διαμερίσματα νησιών που έχουν πληθυσμό άνω των χιλίων (1.000) κατοίκων. Επίσης, συγκροτούν δημοτική κοινότητα ανεξαρτήτως πληθυσμού πρώην κοινότητες ή τοπικά διαμερίσματα που εκτείνονται σε όλη την περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν δήμο σύμφωνα με το άρθρο 1. Κατά τις διατάξεις δε των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 8 ίδιου ως άνω νόμου, όργανα της δημοτικής κοινότητας είναι: α) Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας. Όργανα της τοπικής κοινότητας είναι: α) το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας, β) ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, γ) ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, προκειμένου για τοπικές κοινότητες μέχρι τριακόσιους (300) κατοίκους. Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από έντεκα (11) μέλη. Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη. Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως τριακόσιους (300) κατοίκους εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας. Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό από τριακόσιους έναν (301) έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, το συμβούλιο τοπικής κοινότητας αποτελείται από τρία (3) μέλη. Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ως περιφέρεια για την εκλογή των μελών των δημοτικών συμβουλίων ορίζεται η περιφέρεια: α) του δήμου, ο οποίος δεν προήλθε από συνένωση πρώην Ο.Τ.Α. κατά το άρθρο 1 του παρόντος, β) του συννενούμενου δήμου ή κοινότητας, δηλαδή της δημοτικής ενότητας κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, γ) οι δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2 παράγραφος 4 του παρόντος νόμου, δηλαδή τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι δήμοι άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων.

Στην προκειμένη περίπτωση, με τη με αριθμό 37/2014 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, ως αυτή διορθώθηκε με τις με αριθμούς 40/2014 και 46/2014 αποφάσεις του ιδίου Δικαστηρίου ανακηρύχθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, οι συνδυασμοί υποψηφίων δημάρχων και δημοτικών συμβούλων, που δηλώθηκαν έγκαιρα, για την εκλογή της 18ης Μαΐου 2014 προς ανάδειξη του Δημάρχου, των τακτικών και αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων κάθε συνδυασμού, και των τακτικών και αναπληρωματικών συμβούλων των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης του Νομού Έβρου, καθώς και των συμβούλων των τοπικών κοινοτήτων, και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων με τους αναπληρωματικούς τους του ιδίου Δήμου για την νέα δημοτική περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου 2014 έως την 31η Αυγούστου του έτους 2019. Αρμοδίως δε το παρόν Δικαστήριο επιλαμβάνεται για να επικυρώσει το αποτέλεσμα της εκλογής στο Δήμο Αλεξανδρούπολης του Νομού Έβρου και να ανακηρύξει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, το δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ως και τους εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων κάθε συνδυασμού, που εκλέγονται στον άνω Δήμο (άρθρο 44 παρ.1 ν.3852/2010), δεδομένου ότι παρήλθε η προβλεπόμενη προθεσμία των πέντε (5) ημερών από τη λήξη του χρόνου της έκθεσης των πρακτικών της εκλογής και του πίνακα των αποτελεσμάτων (άρθρο 43 παρ.2 ν.3852/2010) ως τούτο προκύπτει από το σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συστήθηκε από τους δήμους α. Αλεξανδρούπολης β. Τραϊανούπολης και γ. Φερών, οι οποίοι καταργήθηκαν. Οι εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν τις δημοτικές ενότητες (κοινότητες) του νέου δήμου και φέρουν το όνομα των πρώην δήμων. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του πληθυσμού του κράτους της 9ης Μαΐου 2011 (ΦΕΚ 699/Β/20.3.2014) ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει συνολικό πληθυσμό 72.905 κατοίκους. Έτσι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ιδίου Ν. 3852/2010 και με βάση τον πραγματικό πληθυσμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου αυτού αποτελείται από 41 μέλη, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται ο Δήμαρχος. Στον εν λόγω Δήμο οι εδαφικές περιφέρειες των παραπάνω συνεννούμενων δήμων ορίζονται ως εκλογικές περιφέρειες για την εκλογή των μελών του δημοτικού του συμβουλίου. Ως εκ τούτου ο δήμος Αλεξανδρούπολης αποτελείται από τρεις εκλογικές περιφέρειες. Ο αριθμός των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 14587/15.4.2014 (ΦΕΚ Β’ 938/2014) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ανάλογα με τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή. Τοιουτοτρόπως στην εκλογική περιφέρεια Αλεξανδρούπολης αντιστοιχεί αριθμός 35 εδρών των μελών του δημοτικού της συμβουλίου, στην εκλογική περιφέρεια Τραϊανούπολης αντιστοιχεί αριθμός 1 έδρας των μελών του δημοτικού συμβουλίου και στην εκλογική περιφέρεια Φερών αντιστοιχεί αριθμός 5 εδρών των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Περαιτέρω ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αποτελείται από τις κατωτέρω δημοτικές κοινότητες και τοπικές κοινότητες στις οποίες συγκροτούνται συμβούλια. Ειδικότερα:

Α] η εκλογική περιφέρεια Αλεξανδρούπολης συνίσταται από:

 1. την δημοτική κοινότητα Αλεξανδρούπολης με πληθυσμό 58.138 κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη
 2. την τοπική Κοινότητα Άβαντος με πληθυσμό 518 κατοίκους, το συμβούλιο της οποίας αποτελείται από τρία (3) μέλη
 3. την τοπική Κοινότητα Αισύμης με πληθυσμό 251 κατοίκους, στην οποία εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας
 4. την τοπική Κοινότητα Κίρκης με πληθυσμό 75 κατοίκους στην οποία εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας
 5. την τοπική Κοινότητα Μάκρης με πληθυσμό 1.910 κατοίκους το συμβούλιο της οποίας αποτελείται από τρία (3) μέλη
 6. την τοπική κοινότητα Συκορράχης με πληθυσμό 796 κατοίκους, το συμβούλιο της οποίας αποτελείται από τρία (3) μέλη

Β] η εκλογική περιφέρεια Τραϊανούπολης συνίσταται από:

 1. την τοπική κοινότητα Άνθειας με πληθυσμό 1235 κατοίκους, το συμβούλιο της οποίας αποτελείται από τρία (3) μέλη
 2. την τοπική Κοινότητα Δωρικού με πληθυσμό 332 κατοίκους, το συμβούλιο της οποίας αποτελείται από τρία  (3) μέλη
 3. την τοπική Κοινότητα Λουτρού με πληθυσμό 776 κατοίκους, το συμβούλιο της οποίας αποτελείται από τρία (3) μέλη
 4. την τοπική Κοινότητα Νίψης με πληθυσμό 375 κατοίκους, το συμβούλιο της οποίας αποτελείται από τρία (3) μέλη

Γ] η εκλογική περιφέρεια Φερών συνίσταται από:

 1. την Δημοτική Κοινότητα Φερών με πληθυσμό 5.596 το συμβούλιο της οποίας αποτελείται από πέντε (5) μέλη
 2. την τοπική Κοινότητα Αρδανίου με πληθυσμό 306 κατοίκους το συμβούλιο της οποίας αποτελείται από τρία (3) μέλη
 3. την τοπική Κοινότητα Δορίσκου με πληθυσμό 519 κατοίκους το συμβούλιο της οποίας αποτελείται από τρία (3) μέλη
 4. την τοπική Κοινότητα Καβησού με πληθυσμό 196 κατοίκους, στην οποία εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας
 5. την τοπική Κοινότητα Πέπλου με πληθυσμό 1.529 κατοίκους, το συμβούλιο της οποίας αποτελείται από τρία (3) μέλη
 6. την τοπική κοινότητα Πυλαίας με πληθυσμό 148 κατοίκους στην οποία εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας
 7. την τοπική Κοινότητα Τριφυλλιού με πληθυσμό 205 κατοίκους, στην οποία εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας.

Οι συνδυασμοί υποψηφίων δημάρχων και δημοτικών συμβούλων που ανακηρύχθηκαν με την προαναφερόμενη απόφαση του Δικαστηρίου αυτού είναι οι εξής:

 1. «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» με υποψήφιο δήμαρχο τον Ιωάννη Γιαννόπουλο του Γεωργίου
 2. «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα» με υποψήφιο δήμαρχο τον Νικόλαο Τζανίδη του Θεμιστοκλή
 3. «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» με υποψήφιο δήμαρχο τον Ευάγγελο Λαμπάκη του Κωνσταντίνου
 4. «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» με υποψήφιο δήμαρχο τον Σάββα Δευτεραίο του Παναγή
 5. «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» με υποψήφιο δήμαρχο τον Απόστολο Φωτιάδη του Δημοσθένους
 6. «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» (ΑΝΑπτυξη – Συμμετοχή – Αλληλεγγύη) με υποψήφιο δήμαρχο τον Παύλο Μιχαηλίδη του Αναστασίου,

συνδυασμοί, οι οποίοι συμμετείχαν με δημοτικούς συμβούλους που ανακηρύχθηκαν με την προαναφερόμενη απόφαση του Δικαστηρίου, ως αυτή διορθώθηκε κατά τα ανωτέρω σε όλες τις παραπάνω εκλογικές περιφέρειες, πλην του πρώτου ως άνω συνδυασμού «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ο οποίος συμμετείχε με δημοτικούς συμβούλους που ανακηρύχθηκαν, κατά τα προαναφερόμενα, μόνο για τις εκλογικές περιφέρειες Αλεξανδρούπολης και Τραϊανούπολης.

Μετά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας της 18ης Μαΐου 2014 η Πρόεδρος Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, με την με αριθμ. 125/2014 πράξη της, κατάρτισε πίνακα των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 42 του Ν. 3852/2010. Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα στην ανωτέρω ψηφοφορία προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Επί συνόλου 36.862 εγκύρων ψηφοδελτίων έλαβαν κατά συνδυασμό:

Α) Ο συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» έλαβε είκοσι χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (20.350 ) ψήφους (ποσοστό 55,21 %)

Β) Ο συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε πέντε χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα έξι (5.976) ψήφους (ποσοστό 16,21%)

Γ) Ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έλαβε τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά ψήφους (4.497) ψήφους (ποσοστό 12,20 %)

Δ) Ο συνδυασμός «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» έλαβε τρεις χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα επτά ψήφους (3.887 ) (ποσοστό 10,54 %)

Ε) Ο συνδυασμός «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα» έλαβε χίλιες τριακόσιες δέκα επτά (1.317) ψήφους (ποσοστό 3,57 %)

ΣΤ) Ο συνδυασμός «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» έλαβε οκτακόσιες τριάντα πέντε (835) ψήφους (ποσοστό 2,27 %)

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, ως επιτυχών θεωρείται ο συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» με υποψήφιο δήμαρχο τον Ευάγγελο Λαμπάκη του Κωνσταντίνου γιατί πλειοψήφησε με ποσοστό τουλάχιστον 50%+1 του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων (άρθρο 31 ν.3852/2010) και ως επιλαχόντες συνδυασμοί (ήτοι συνδυασμοί που έλαβαν έστω και μία έδρα) οι:

 1. Ο συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» με υποψήφιο δήμαρχο τον Απόστολο Φωτιάδη του Δημοσθένους
 2. Ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» με υποψήφιο δήμαρχο τον Σάββα Δευτεραίο του Παναγή
 3. Ο συνδυασμός «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» με υποψήφιο δήμαρχο τον Παύλο Μιχαηλίδη του Αναστασίου
 4. Ο συνδυασμός «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα» με υποψήφιο δήμαρχο τον Νικόλαο Τζανίδη του Θεμιστοκλή
 5. Ο συνδυασμός «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» με υποψήφιο δήμαρχο τον Ιωάννη Γιαννόπουλο του Γεωργίου

Οι ανωτέρω συνδυασμοί λαμβάνουν τις εξής έδρες:

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1, 2,3 και 4 του ιδίου νόμου, κατά τα προαναφερόμενα στην προηγηθείσα νομική σκέψη, τα τρία πέμπτα (3/5) των εδρών του 41μελούς δημοτικού συμβουλίου καταλαμβάνει ο επιτυχών συνδυασμός και τα δύο πέμπτα (2/5) οι επιλαχόντες, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν. Με βάση τα παραπάνω, ο επιτυχών συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» λαμβάνει 25 έδρες που αναλογούν στα τρία πέμπτα (3/5) και οι παραπάνω επιλαχόντες 16 έδρες που αναλογούν στα δύο πέμπτα (2/5).

Για να κατανεμηθεί αναλογικά ο αριθμός των εδρών της μειοψηφίας στους επιλαχόντες συνδυασμούς πρέπει να υπολογισθεί το εκλογικό μέτρο Το εκλογικό μέτρο είναι το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε 7 όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές εκτός του επιτυχόντα το οποίο διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχεί στα δύο πέμπτα και το πηλίκο τους αυξημένο κατά μία μονάδα αποτελεί το εκλογικό μέτρο με παράλειψη τυχόν κλάσματος δηλαδή εν προκειμένω εμ = σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων μειοψηφίας (16.512) δια του αριθμού των εδρών που αντιστοιχούν στα 2/5 (16) συν ένα (1)= 1.033. Συνεπώς:

Στους υπόλοιπους επιλαχόντες συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι υπόλοιπες 16 έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 1.033 ως εξής:

 1. ο συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 5.976 : 1.033 = 5 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 811 ψήφων
 2. ο συνδυασμός«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 4.497 : 1.033 = έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 365 ψήφων
 3. ο συνδυασμός «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 3.887 : 1.033 = 3 έδρες και έχειαχρησιμοποίητο υπόλοιπο 788 ψήφων
 4. ο συνδυασμός «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1.317 : 1.033 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 284 ψήφων και 
 5. ο συνδυασμός «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 835 : 1.033 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 835 ψήφων.

Συνεπώς οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με την προηγούμενη
διαδικασία είναι δέκα τρείς (13), δηλαδή λιγότερες από τις δέκα έξι (16) προς διάθεση. Έτσι οι έδρες που απομένουν (3) ταξινομούνται ανάλογα με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναμης, ήτοι οι
συνδυασμοί :

 1. «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» έλαβε 1 έδρα λόγω του ως άνω αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων
 2. «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου και
 3. «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων.

Κατόπιν των ανωτέρω οι συνδυασμοί λαμβάνουν συνολικά τις εξής έδρες:

 1.  «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» είκοσι πέντε (25) έδρες
 2. «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έξι (6) (5 + 1) έδρες
 3. «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» τέσσερις (4) έδρες
 4. «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» τέσσερις (4) (3 + 1) έδρες
 5. «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα » μία (1) (1 + 0) έδρα και
 6. «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» μία (1) (0 + 1) έδρα

Ι. Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια

Ειδικότερα στην εκλογική περιφέρεια Αλεξανδρούπολης αντιστοιχεί αριθμός 35 εδρών των μελών του δημοτικού συμβουλίου, στην εκλογική περιφέρεια Τραϊανούπολης αντιστοιχεί αριθμός 1 έδρας των μελών του δημοτικού συμβουλίου και στην εκλογική περιφέρεια Φερών αντιστοιχεί αριθμός 5 εδρών των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ επιτυχόντος και επιλαχόντων ανά εκλογική περιφέρεια ως εξής:

α) Η κατανομή ξεκινά αποδίδοντας στον επιτυχόντα συνδυασμό δηλαδή στον συνδυασμό «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» μία έδρα σε κάθε εκλογική περιφέρεια, εφόσον έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του στην οικεία εκλογική περιφέρεια

β) στη συνέχεια αρχίζοντας από το μικρότερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό ο οποίος εξασφάλισε την συμμετοχή του στο δημοτικό συμβούλιο δηλαδή, εν προκειμένω, το συνδυασμό «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» υπολογίζουμε το εκλογικό μέτρο ως εξής: : ε.μ. = [εψς/ν] +1, όπου εψσ: αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων συνδυασμού στο δήμο, ν: αριθμός των εδρών που δικαιούται στο δήμο
γ) διαιρούμε τον αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων του σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το εκλογικό μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της
διαίρεσης.

Στην προκειμένη περίπτωση: Ο επιτυχών Συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» έλαβε 1802 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τραϊανούπολης, 3296 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Φερών και 15252 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αλεξανδρούπολης.

Ο συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε 481 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τραϊανούπολης, 1332 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Φερών και 4163 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αλεξανδρούπολης, ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έλαβε 223 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τραϊανούπολης, 683 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Φερών και 3591 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αλεξανδρούπολης, ο συνδυασμός «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» έλαβε 222 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τραϊανούπολης, 660 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Φερών και 3005 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αλεξανδρούπολης, ο συνδυασμός «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα » έλαβε 51 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τραϊανούπολης, 157 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Φερών και 1109 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αλεξανδρούπολης και τέλος ο μικρότερος σε εκλογική δύναμη συνδυασμός ο οποίος εξασφάλισε την συμμετοχή του στο δημοτικό συμβούλιο δηλαδή εν προκειμένω ο συνδυασμός «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» έλαβε 27 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τραϊανούπολης, 33 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Φερών και 775 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αλεξανδρούπολης.

Ενόψει όλων των ανωτέρω σε συνδυασμό και με την προηγηθείσα νομική σκέψη ο συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» ως επιτυχών λαμβάνει αρχικά 1 έδρα σε κάθε εκλογική περιφέρεια, αφού έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του σε κάθε μία εξ αυτών, ήτοι 1 στην εκλογική περιφέρεια Τραϊανούπολης, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Φερών και 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Αλεξανδρούπολης.

Ο μικρότερος σε εκλογική δύναμη συνδυασμός ο οποίος εξασφάλισε την συμμετοχή του στο δημοτικό συμβούλιο, ήτοι ο συνδυασμός «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τραϊανούπολης με εκλογικό μέτρο 836 (αριθμός εγκύρων του ψηφοδελτίων στο δήμο= 835: 1 (αριθμός εδρών που δικαιούται στο δήμο)+1=836) και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 27. Έλαβε επίσης 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φερών με εκλογικό μέτρο 836 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 33 και 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αλεξανδρούπολης με εκλογικό μέτρο 836 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 775. Συνεπώς, κατά την προηγηθείσα νομική σκέψη, καταλαμβάνει 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων του στην εκλογική περιφέρεια Αλεξανδρούπολης.

O Συνδυασμός «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα» έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τραϊανούπολης με εκλογικό μέτρο 1318 (αριθμός εγκύρων του ψηφοδελτίων στο δήμο= 1317 : 1 (αριθμός εδρών που δικαιούται στο δήμο) + 1 = 1318) και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 51. Ο ίδιος ως άνω συνδυασμός έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φερών με εκλογικό μέτρο 1318 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 157 και 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αλεξανδρούπολης με εκλογικό μέτρο 1318 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 1109. Συνεπώς, κατά την προηγηθείσα νομική σκέψη, καταλαμβάνει 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων του στην εκλογική περιφέρεια Αλεξανδρούπολης.

Ο Συνδυασμός «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τραϊανούπολης με εκλογικό μέτρο 972 (αριθμός εγκύρων του ψηφοδελτίων στο δήμο= 3.887:4 (αριθμός εδρών που δικαιούται στο δήμο)+1 =972,75 ) και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 222. Ο ίδιος ως άνω συνδυασμός έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φερών με εκλογικό μέτρο 972 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 660 και 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αλεξανδρούπολης με εκλογικό μέτρο 972 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 89, καταλαμβάνει δε, ως εκ τούτου, ενόψει των ανωτέρω σε συνδυασμό με την προηγηθείσα νομική σκέψη, λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων του 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Φερών.

Ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τραϊανούπολης με εκλογικό μέτρο 1125 (αριθμός εγκύρων του ψηφοδελτίων στο δήμο= 4.497: 4 (αριθμός εδρών που δικαιούται στο δήμο)+1 = 1.125,25 ) και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 223. Ο ίδιος ως άνω συνδυασμός έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φερών με εκλογικό μέτρο 1125 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 683 και 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αλεξανδρούπολης με εκλογικό μέτρο 1125 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 216. Συνεπώς, ενόψει των ανωτέρω, σε συνδυασμό με την προηγηθείσα νομική σκέψη, καταλαμβάνει 1 λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων του στην εκλογική περιφέρεια Φερών.

Ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τραϊανούπολης με εκλογικό μέτρο 997 (αριθμός εγκύρων του ψηφοδελτίων στο δήμο= 5.976: 6 (αριθμός εδρών που δικαιούται στο δήμο) + 1 = 997) και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 481. Ο ίδιος ως άνω συνδυασμός έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Φερών με εκλογικό μέτρο 997 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 335 και 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αλεξανδρούπολης με εκλογικό μέτρο 997 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 175. Συνεπώς, ενόψει των ανωτέρω, σε συνδυασμό με την προηγηθείσα νομική σκέψη καταλαμβάνει 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Φερών.

Τέλος, οι έδρες που παραμένουν αδιάθετες σε κάθε εκλογική περιφέρεια μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και για όλους τους επιλαχόντες συνδυασμούς καταλαμβάνονται από τον επιτυχόντα συνδυασμό «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ», εφόσον έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του στις αντίστοιχες εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή ο επιτυχών συνδυασμός καταλαμβάνει 22 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αλεξανδρούπολης. Επομένως, με βάση το αποτέλεσμα οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ επιτυχόντος και επιλαχόντων συνδυασμών ανά εκλογική περιφέρεια ως εξής:

 1. στην εκλογική περιφέρεια Αλεξανδρούπολης: α) ο επιτυχών συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» λαμβάνει είκοσι τρεις (23) έδρες β) ο συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» λαμβάνει τέσσερις (4) έδρες γ) ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» λαμβάνει τρεις (3) έδρες δ) ο συνδυασμός «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» λαμβάνει τρεις (3) έδρες ε) ο συνδυασμός «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα» μία (1) έδρα και στ) ο συνδυασμός «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» μία (1) έδρα.
 2. στην εκλογική περιφέρεια Τραϊανούπολης την έδρα καταλαμβάνει ο επιτυχών συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» και
 3. στην εκλογική περιφέρεια Φερών : α) ο επιτυχών συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» λαμβάνει μία (1) έδρα β) ο συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» λαμβάνει δύο (2) έδρες γ) ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» λαμβάνει μία (1) έδρα και δ) ο συνδυασμός «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» λαμβάνει μία (1) έδρα.

Ενόψει των παραπάνω εκλέγεται Δήμαρχος του Δήμου Αλεξανδρούπολης ο υποψήφιος του επιτυχόντος συνδυασμού «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΛΑΜΠΑΚΗΣ» Ευάγγελος Λαμπάκης του Κωνσταντίνου και κατατάσσονται με την παρούσα οι τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι που εκλέγονται από τον κάθε συνδυασμό, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε ο καθένας απ’ αυτούς, με πρώτο, κατά σειρά, τον υποψήφιο δήμαρχο (όσον αφορά τον επιλαχόντα συνδυασμό). Μεταξύ των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του ίδιου συνδυασμού, οι οποίοι ισοψήφησαν, όπως αναφέρονται στο πρακτικό, έγινε δημόσια και στο ακροατήριο κλήρωση και τα ονόματα τους εξήχθησαν από την κληρωτίδα κατά τη σειρά που αναφέρεται στο διατακτικό (άρθρο 38 παρ. 3 Ν 3852/2010) μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας

II. Κατανομή εδρών του συμβουλίου των δημοτικών κοινοτήτων

Περαιτέρω για την κατανομή των δημοτικών συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων του ως άνω Δήμου, με βάση το αποτέλεσμα: α) στην δημοτική κοινότητα Αλεξανδρούπολης και β)στην Δημοτική Κοινότητα Φερών, το συμβούλιο των οποίων αποτελείται, κατά τα προαναφερόμενα, από δέκα πέντε (15) μέλη και πέντε (5) μέλη αντίστοιχα ο συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» του επιτυχόντος δήμαρχου Ευάγγελου Λαμπάκη στις δημοτικές εκλογές λαμβάνει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών των συμβούλων δηλαδή 9 έδρες στη δημοτική κοινότητα Αλεξανδρούπολης και 3 έδρες στην δημοτική κοινότητα Φερών αντίστοιχα και τα δύο πέμπτα (2/5) δηλαδή 6 έδρες στη δημοτική κοινότητα Αλεξανδρούπολης και 2 έδρες στη δημοτική κοινότητα Φερών αντίστοιχα λαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί. Το εκλογικό μέτρο της μειοψηφίας είναι το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές εκτός του επιτυχόντος το οποίο διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχεί στα δύο πέμπτα και το πηλίκο τους Ι αυξημένο κατά μία μονάδα αποτελεί το εκλογικό μέτρο με παράλειψη τυχόν κλάσματος δηλαδή:

1) Για τη Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης το ε.μ. είναι (σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων μειοψηφίας=16512: 6= 2752+1) 2.753

Επομένως οι έξι (6) έδρες της μειοψηφίας διανέμονται ως εξής:

Ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 470 ψήφων

Ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1744 ψήφων

Ο Συνδυασμός «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1134 ψήφων

Ο Συνδυασμός «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα » έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1317 ψήφων

Ο Συνδυασμός «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 835 ψήφων.

Συνεπώς, ενόψει των ανωτέρω, απομένουν αδιάθετες δύο (2) έδρες οι οποίες, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ταξινομούνται ανάλογα με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής δύναμης των ως άνω συνδυασμών της μειοψηφίας, δηλαδή απονέμεται μία (1) επιπλέον έδρα στον συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» και μία (1) έδρα στον συνδυασμό «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα » λόγω του μεγαλύτερου αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων τους.

Κατόπιν των ανωτέρω οι συνδυασμοί λαμβάνουν συνολικά τις εξής έδρες: 1) ο επιτυχών συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» λαμβάνει εννέα (9) έδρες 2) ο συνδυασμός Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ δύο (2 έδρες) 3) ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» συνολικά δύο (2 έδρες) 4) ο συνδυασμός «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» μία (1) έδρα και 5) ο συνδυασμός «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα » μία (1) έδρα.

2)Για τη Δημοτική Κοινότητα Φερών το ε.μ. είναι (σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων μειοψηφίας=16512:2= 8.256+1) 8.257

Επομένως οι δύο (2) έδρες της μειοψηφίας διανέμονται ως εξής:

Ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 5976 ψήφων

Ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» Α έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο: 4497 ψήφων

Ο Συνδυασμός «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 3887 ψήφων

Ο Συνδυασμός «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα » έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1317 ψήφων και

Ο Συνδυασμός «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 835 ψήφων.

Επομένως οι δύο έδρες της μειοψηφίας κατανέμονται στους ως άνω των συνδυασμών που έχουν τα μεγαλύτερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων, ήτοι ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» λαμβάνει 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων του (5.976) ως και ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» (με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 4.497) λαμβάνει για τον ίδιο λόγο 1 έδρα.

Κατόπιν των ανωτέρω οι συνδυασμοί λαμβάνουν συνολικά τις εξής έδρες: 1) ο επιτυχών συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» λαμβάνει τρεις (3) έδρες 2) ο συνδυασμός Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ μία (1) έδρα και 3) ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» μία (1) έδρα.

Γίνεται μνεία ότι οι συνδυασμοί «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα» και «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» δεν δήλωσαν υποψήφιους στη συγκεκριμένη Δημοτική Κοινότητα.

ΙΙΙ.Εκλογή συμβούλων τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων τοπικής κοινότητας

Στις εκλογές των συμβουλίων τοπικής κοινότητας η κατανομή των εδρών γίνεται αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές και έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της τοπικής κοινότητα τον ακόλουθο τρόπο: Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στην τοπική κοινότητα όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές και είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου τοπικής κοινότητας, αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο, ήτοι το εκλογικό μέτρο δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:

 ε.μ.= σεψ/(3+1) (παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους)

όπου: σεψ= σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών που συμμετείχαν στην αρχική ψηφοφορία, 3+1= ο αριθμός των εδρών της τοπικής κοινότητας προσαυξημένος κατά μία μονάδα. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ όλων αυτών των συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν. Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση. Αν και μετά τη διανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός. Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός για το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας, ο πρόεδρος του συμβουλίου τοπικής κοινότητας και οι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας εκλέγονται από το μοναδικό αυτό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας εκλέγονται τακτικοί σύμβουλοι και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί για το συμβούλιο τοπικής κοινότητας ή για τον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας και ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασμού. Στην περίπτωση αυτή στα τριμελή συμβούλια τοπικής κοινότητας κατανέμονται στον πλειοψηφούντα συνδυασμό δύο (2) έδρες και στον επιλαχόντα συνδυασμό μία (1) έδρα. Την έδρα εκπροσώπου τοπικής κοινότητας λαμβάνει ο συνδυασμός που πλειοψήφησε (άρθρο 37 ν.3852/2010). Τακτικοί σύμβουλοι του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας εκλέγονται από τους υποψηφίους κάθε συνδυασμού, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας εκλέγεται από τους υποψηφίους του συνδυασμού που πλειοψήφησε αυτός που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού ο οποίος έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι λοιποί υποψήφιοι είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της τοπικής κοινότητας ή του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση(άρθρο 40 ν.3852/2010). Ειδικότερα, ενόψει όλων των ανωτέρω και με βάση το αποτέλεσμα:

1) Τοπική Κοινότητα Άβαντος

Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 3, Έγκυρα ψηφοδέλτια: 668

Ο συνδυασμός « ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» έλαβε συνολικά 437 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε συνολικά 99 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έλαβε συνολικά 72 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο συνδυασμός « ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» έλαβε συνολικά 52 έγκυρα ψηφοδέλτια και ο συνδυασμός«Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» έλαβε συνολικά 8 έγκυρα ψηφοδέλτια. Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων (668) δια του αριθμού των εδρών (3) αυξημένο κατά ένα (1), ήτοι 167.

Στους ως άνω συνδυασμούς, επομένως, θα κατανεμηθούν οι έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 167. Κατά συνέπεια:

Ο Συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 103 ψήφων

Ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 99 ψήφων

Ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 72 ψήφων

Ο Συνδυασμός « ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 52 ψήφων και ο

Ο Συνδυασμός «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 8 ψήφων

Έτσι η μία έδρα που απομένει ταξινομείται ανάλογα με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής δύναμης των συνδυασμών δηλαδή απονέμεται και αυτή στον επιτυχόντα συνδυασμό «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» λόγω του μεγαλύτερου αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων που καταλαμβάνει τελικά και τις τρεις (3) έδρες.

Γίνεται μνεία ότι ο συνδυασμός «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα» δεν έχει δηλώσει υποψηφίους στη συγκεκριμένη Τοπική Κοινότητα.

2) Τοπική Κοινότητα Αισύμης

Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 1, Έγκυρα ψηφοδέλτια: 596

Ο Συνδυασμός « ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» έλαβε συνολικά 281 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε συνολικά 258 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός « ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» έλαβε συνολικά 32 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έλαβε συνολικά 25 έγκυρα ψηφοδέλτια. Άρα την έδρα του εκπροσώπου της ως άνω τοπικής κοινότητας λαμβάνει ο συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» που πλειοψήφησε στην τοπική κοινότητα Αισύμης.

Γίνεται μνεία ότι οι συνδυασμοί «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα» και «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» δεν έχουν δηλώσει υποψηφίους στη συγκεκριμένη Τοπική Κοινότητα

3) Τοπική Κοινότητα Άνθειας

Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 3, Έγκυρα ψηφοδέλτια: 1.030

Ο Συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» έλαβε συνολικά 662 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε συνολικά 141 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έλαβε συνολικά 111 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός « ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» έλαβε συνολικά 91 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα » έλαβε συνολικά 25 έγκυρα ψηφοδέλτια.

Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων (1030) δια του αριθμού των εδρών (3) αυξημένοκατάένα (1) = 257,5

Στους συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι έδρες του Τοπικού Συμβουλίουεκλογικό μέτρο το 257. Κατά συνέπεια:

Ο Συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 148 ψήφων

Ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 141 ψήφων

Ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 111 ψήφων

Ο Συνδυασμός « ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 91 ψήφων

Ο Συνδυασμός «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα » έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 25 ψήφων.

Έτσι η μία έδρα που απομένει ταξινομείται ανάλογα με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής δύναμης των συνδυασμών δηλαδή απονέμεται και αυτή στον επιτυχόντα συνδυασμό «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ λόγω του μεγαλύτερου αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων που καταλαμβάνει τελικά και τις τρεις (3) έδρες.

Γίνεται μνεία ότι ο συνδυασμός «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» δεν έχει δηλώσει υποψηφίους στη συγκεκριμένη Τοπική Κοινότητα.

4) Τοπική Κοινότητα Αρδανίου

Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 3, Έγκυρα ψηφοδέλτια: 296

Ο Συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ έλαβε συνολικά 165 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε συνολικά 102 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έλαβε συνολικά 29 έγκυρα ψηφοδέλτια.

Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων (296) δια του αριθμού των εδρών (3) αυξημένο κατά ένα (1) = 74

Στους συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 74. Συνεπώς:

Ο Συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 17 ψήφων

Ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 28 ψήφων

Ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 29 ψήφων

Επομένως ο συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» έλαβε συνολικά δύο (2 )έδρες του Τοπικού Συμβουλίου και ο συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» καταλαμβάνει μία (1) έδρα. Γίνεται μνεία ότι οι συνδυασμοί «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη», «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα» και «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» δεν έχουν δηλώσει υποψηφίους στη συγκεκριμένη Τοπική Κοινότητα.

5) Τοπική Κοινότητα Δορίσκου

Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 3, Έγκυρα ψηφοδέλτια: 466

Ο Συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» έλαβε συνολικά 273 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε συνολικά 174 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έλαβε συνολικά 19 έγκυρα ψηφοδέλτια.

Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων (466) δια του αριθμού των εδρών (3) αυξημένο κατά ένα (1 )=116,5

Στους συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 116. Συνεπώς:

Ο Συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 41 ψήφων

Ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 58 ψήφων

Ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιποι 9 ψήφων.

Επομένως ο συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» έλαβε συνολικά δύο (2) έδρες του Τοπικού Συμβουλίου και ο συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» καταλαμβάνει μία (1) έδρα.

Γίνεται μνεία ότι οι συνδυασμοί «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη, «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα» και «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» δεν έχουν δηλώσει υποψηφίους στη συγκεκριμένη Τοπική Κοινότητα.

6) Τοπική Κοινότητα Δωρικού

Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 3, Έγκυρα ψηφοδέλτια: 364

Ο Συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» έλαβε συνολικά 239 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε συνολικά 86 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έλαβε συνολικά 22 έγκυρα ψηφοδέλτια και ο Συνδυασμός «ΑΝΑ.ΣΑ για την Αλεξανδρούπολη» έλαβε συνολικά 17 έγκυρα ψηφοδέλτια.

Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων (364) δια του αριθμού των εδρών (3) αυξημένο κατά ένα (1)=91

Στους συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 91. Κατά συνέπεια:

Ο Συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 57 ψήφων

Ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 86 ψήφων

Ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 22 ψήφων

Ο Συνδυασμός «ΑΝΑ.ΣΑ για την Αλεξανδρούπολη» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 17 ψήφων

Έτσι η μία έδρα που απομένει ταξινομείται ανάλογα με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής δύναμης των συνδυασμών δηλαδή απονέμεται στον συνδυασμό «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» λόγω του μεγαλύτερου αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων.

Επομένως ο επιτυχών συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» έλαβε συνολικά 2 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου και ο συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» μία (1) έδρα. Γίνεται μνεία ότι οι συνδυασμοί «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα» και «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» δεν έχουν δηλώσει υποψηφίους στη συγκεκριμένη Τοπική Κοινότητα

7) Τοπική Κοινότητας Κίρκης

Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 1, Έγκυρα ψηφοδέλτια: 183

Ο Συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» έλαβε συνολικά 174 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε συνολικά 7 έγκυρα ψηφοδέλτια και ο Συνδυασμός «ΑΝΑ.ΣΑ για την Αλεξανδρούπολη» έλαβε συνολικά 2 έγκυρα ψηφοδέλτια

Επομένως ο συνδυασμός « ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» που πλειοψήφησε σε ψήφους στην Τοπική Κοινότητα καταλαμβάνει την έδρα (1) του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Κίρκης.

Γίνεται μνεία ότι οι συνδυασμοί « Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ», «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα», και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» δεν έχουν δηλώσει υποψηφίους στη συγκεκριμένη Τοπική Κοινότητα.

8) Τοπική Κοινότητα Καβησού

Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 1, Έγκυρα ψηφοδέλτια: 212

Ο Συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» έλαβε συνολικά 84 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «ΑΝΑ.ΣΑ για την Αλεξανδρούπολη» έλαβε συνολικά 83 έγκυρα ψηφοδέλτια και ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε συνολικά 45 έγκυρα ψηφοδέλτια

Επομένως ο συνδυασμός « ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» που πλειοψήφησε σε ψήφους στην Τοπική Κοινότητα καταλαμβάνει την έδρα (1) του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Καβησού. Γίνεται μνεία ότι οι συνδυασμοί « Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ», «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα», και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡ0ΥΠΟΛΗΣ» δεν έχουν δηλώσει  υποψηφίους στη συγκεκριμένη Τοπική Κοινότητα.

9) Τοπική Κοινότητα Λουτρού

Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 3, Έγκυρα ψηφοδέλτια: 911

Ο Συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» έλαβε συνολικά 564 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε συνολικά 199 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «ΑΝΑ.ΣΑ για την Αλεξανδρούπολη» έλαβε συνολικά 83 έγκυρα ψηφοδέλτια και ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έλαβε συνολικά 65 έγκυρα ψηφοδέλτια. Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων (911) δια του αριθμού των εδρών (3) αυξημένο κατά ένα (1) = 227,75

Στους συνδυασμούς θα κατανεμηθούνε έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 227. Επομένως:

Ο Συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 110 ψήφων

Ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 199 ψήφων

Ο Συνδυασμός «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 83 ψήφων

Ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 65 ψήφων

Συνεπώς η απομείνασα μία (1) έδρα του τοπικού συμβουλίου κατανέμεται στον Συνδυασμό «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» λόγω του μεγαλύτερου αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων και συμπερασματικά ο Συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» καταλαμβάνει δύο (2) έδρες και ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» μία (1) έδρα στο ως άνω τοπικό συμβούλιο. Γίνεται μνεία ότι οι συνδυασμοί «Ν.Ε.ΟΙ. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» και «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα» δεν έχουν δηλώσει υποψηφίους στη συγκεκριμένη Τοπική Κοινότητα.

10) Τοπική Κοινότητα Μάκρης

Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 3, Έγκυρα ψηφοδέλτια: 1.151

Ο Συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» έλαβε συνολικά 667 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε συνολικά 184 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έλαβε συνολικά 155 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα» έλαβε συνολικά 67 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» έλαβε συνολικά 65 έγκυρα ψηφοδέλτια και ο Συνδυασμός «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» έλαβε συνολικά 13 έγκυρα ψηφοδέλτια.

Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων (1151) δια του αριθμού των εδρών (3) αυξημένο κατά ένα (1) = 287,75

Στους συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι έδρες του Τοπικού Συμβουλίου
με εκλογικό μέτρο το 287. Συνεπώς:

Ο Συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 93 ψήφων

Ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 184 ψήφων

Ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 155 ψήφων

Ο Συνδυασμός «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 67 ψήφων

Ο Συνδυασμός «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 65 ψήφων και

Ο Συνδυασμός «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 13 ψήφων.

Συνεπώς ο Συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» καταλαμβάνει δύο (2) έδρες στο τοπικό συμβούλιο και η μία (1) έδρα που απομένει αδιάθετη ταξινομείται στο συνδυασμό«Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έδρα λόγω του μεγαλύτερου αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων. 

11) Τοπική Κοινότητα Νίψης

Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 3, Έγκυρα ψηφοδέλτια: 467

Ο Συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» έλαβε συνολικά 337 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε συνολικά 55 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» έλαβε συνολικά 31 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έλαβε συνολικά 25 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα» έλαβε συνολικά 15 έγκυρα ψηφοδέλτια και ο Συνδυασμός «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» έλαβε συνολικά 4 έγκυρα ψηφοδέλτια.

Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων (467) δια του αριθμού των εδρών (3) αυξημένο κατά ένα (1) =116,75

Στους συνδυασμούς, επομένως, θα κατανεμηθούν οι έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 116. Κατά συνέπεια:

Ο Συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 105 ψήφων.

Ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 55 ψήφων.

Ο Συνδυασμός «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 31 ψήφων.

Ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 25 ψήφων.

Ο Συνδυασμός «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 15 ψήφων.

Ο Συνδυασμός «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 4 ψήφων.

Συνεπώς ο επιτυχών Συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» που έχει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων λαμβάνει και την μία (1) αδιάθετη έδρα του τοπικού συμβουλίου και συνολικά τρεις (3) έδρες.

12) Τοπική Κοινότητα Πέπλου

Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 3, Έγκυρα ψηφοδέλτια: 1.334

Ο Συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» έλαβε συνολικά 658 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε συνολικά 257 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έλαβε συνολικά 191 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» έλαβε συνολικά 132 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα» έλαβε συνολικά 96 έγκυρα ψηφοδέλτια.

Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο  Εγκύρων Ψηφοδελτίων (1334) δια του αριθμού των εδρών (3) αυξημένο κατά ένα (1) = 333,5

Στους συνδυασμούς, συνεπώς, θα κατανεμηθούν οι έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 333. Κατά συνέπεια:

Ο Συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 325 ψήφων.

Ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 257 ψήφων.

Ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 191 ψήφων.

Ο Συνδυασμός «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 132 ψήφων.

Ο Συνδυασμός «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 96 ψήφων.

Συνεπώς ο επιτυχών Συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» που έχει το πρώτο μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων λαμβάνει επιπλέον μία (1) έδρα του τοπικού συμβουλίου και συνολικά δύο (2) έδρες και ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» που έχει το δεύτερο μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων λαμβάνει 1 έδρα. Γίνεται μνεία ότι ο συνδυασμός «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» δεν έχει δηλώσει υποψηφίους στη συγκεκριμένη Τοπική Κοινότητα.

13) Τοπική Κοινότητα Πυλαίας

Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 1, Έγκυρα ψηφοδέλτια: 218

Ο Συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» έλαβε,, συνολικά 176 έγκυρα ψηφοδέλτια και ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε συνολικά 42 έγκυρα ψηφοδέλτια.

Επομένως ο συνδυασμός « ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» που πλειοψήφησε σε ψήφους στην Τοπική Κοινότητα καταλαμβάνει την έδρα (1) του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Πυλαίας. Γίνεται μνεία ότι οι συνδυασμοί «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη, «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα» και «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» δεν έχουν δηλώσει υποψηφίους στη συγκεκριμένη Τοπική Κοινότητα.

14) Τοπική Κοινότητα Συκορράχης

Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 3, Έγκυρα ψηφοδέλτια: 722

Ο Συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» έλαβε συνολικά 502 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε συνολικά 169 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός « ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» έλαβε συνολικά 29 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έλαβε συνολικά 17 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «αλλάΖΟΥΜΕ» έλαβε συνολικά 5 έγκυρα ψηφοδέλτια.

Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων (722) δια του αριθμού των εδρών (3) αυξημένο κατά ένα (1)=180,5.

Στους συνδυασμούς, επομένως, θα κατανεμηθούν οι έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 180. Κατά συνέπεια:

Ο Συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 142 ψήφων.

Ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 169 ψήφων.

Ο Συνδυασμός ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 29 ψήφων.

Ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 17 ψήφων.

Ο Συνδυασμός «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 5 ψήφων.

Συνεπώς η αδιάθετη έδρα του τοπικού συμβουλίου κατανέμεται στον Συνδυασμό «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ», λόγω του μεγαλύτερου αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων και συμπερασματικά ο επιτυχών Συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» λαμβάνει δύο (2) έδρες στο τοπικό συμβούλιο και μία (1) ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ». Γίνεται μνεία ότι ο Συνδυασμός «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» δεν έχει δηλώσει υποψηφίους στη συγκεκριμένη Τοπική Κοινότητα.

15) Τοπική Κοινότητα Τριφυλλίου

Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 1, Έγκυρα ψηφοδέλτια: 244

Ο Συνδυασμός «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» έλαβε συνολικά 182 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ», έλαβε συνολικά 43 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έλαβε συνολικά 19 έγκυρα ψηφοδέλτια.

Επομένως ο συνδυασμός « ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» που πλειοψήφησε σε ψήφους στην Τοπική Κοινότητα καταλαμβάνει την έδρα (1) του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Τριφυλλιού. Γίνεται μνεία ότι ο Συνδυασμός «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη», ως και οι Συνδυασμοί «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα» και «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ» δεν έχουν δηλώσει υποψηφίους στη συγκεκριμένη Τοπική Κοινότητα.

Ενόψει των παραπάνω με την παρούσα κατατάσσονται οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι που εκλέγονται από κάθε συνδυασμό, για τις παραπάνω δημοτικές και τοπικές κοινότητες, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε ο καθένας απ’ αυτούς. Μεταξύ των υποψηφίων δημοτικών και τοπικών συμβούλων του ίδιου συνδυασμού, οι οποίοι ισοψήφησαν, όπως αναφέρονται στο πρακτικό, έγινε δημόσια και στο ακροατήριο κλήρωση και τα ονόματα τους εξήχθησαν από την κληρωτίδα κατά τη σειρά που αναφέρεται στο διατακτικό (άρθρα 39 παρ.3 και 40 παρ.4, Ν3852/2010). Σημειωτέον ότι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Αισύμης, Κίρκης, Καβησού, Πυλαίας και Τριφυλλιού είναι οι υποψήφιοι τοπικοί, σύμβουλοι του πλειοψηφήσαντος στην καθεμία από τις άνω τοπικές κοινότητες επιτυχόντος συνδυασμού « ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ», οι οποίοι έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, κατά τα διαλαμβανόμενα ειδικότερα στο διατακτικό. Ενόψει των ανωτέρω πρέπει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 παρ.1 του Ν. 3852/2010 το Δικαστήριο να επικυρώσει το αποτέλεσμα της εκλογής στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και να ανακηρύξει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, τον Δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους που εκλέγονται από κάθε συνδυασμό, καθώς και τους τακτικούς και αναπληρωματικούς των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων καθώς και τους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας και τους αναπληρωτές τους που εκλέγονται από κάθε συνδυασμό, οι οποίοι κατατάσσονται με τη σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτιμήσεως που έχουν λάβει, και όσοι ισοψήφησαν με τη σειρά που προέκυψε από την κλήρωση που έγινε στο ακροατήριο, κατά τη δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου αυτού, όπως αναφέρεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά, κατά τα αναφερόμενα, ειδικότερα, στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ τα αποτελέσματα της εκλογής της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη δημοτικών αρχών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης της περιφερειακής ενότητας Έβρου της δημοτικής περιόδου από 1η Σεπτεμβρίου 2014 έως 31η Αυγούστου του έτους 2019.

Α1) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ επιτυχόντα συνδυασμό τον «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» και επιλαχόντες τους κατωτέρω συνδυασμούς:

 1. «Δήμος &Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ»
 2. «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»
 3. «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη»
 4. «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα»
 5. «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ»

Α2) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ εκλεγέντα Δήμαρχο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, τον ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΛΑΜΠΑΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του επιτυχόντος συνδυασμού «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» 

Α3) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ δημοτικοί σύμβουλοι :

Α) Από τον επιτυχόντα συνδυασμό «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ»

Εκλογική Περιφέρεια Τραϊανούπολης

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΦΑΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες τριακόσιους εννέα (3.309) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΛΗΜΗ έλαβε εννιακόσιους (900) σταυρούς προτίμησης

3. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξακόσιους πενήντα (650) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Φερών

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες οκτακόσιους δέκα οκτώ (2.818) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΔΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες τριακόσιους είκοσι τρεις (2.323) σταυρούς προτίμησης

3. ΜΠΑΪΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε χίλιους τριακόσιους εννέα (1.309) σταυρούς προτίμησης

4. ΠΕΤΡΙΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν ογδόντα πέντε (1.185) σταυρούς προτίμησης

5. ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν δώδεκα (1.112) σταυρούς προτίμησης

6. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους ενενήντα τρεις (793) σταυρούς προτίμησης

7. ΓΙΑΓΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους σαράντα ένα (541) σταυρούς προτίμησης

8. ΚΑΡΑΞΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΓΕΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα οκτώ (238) σταυρούς προτίμησης

9. ΚΟΡΔΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα εννέα (179) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Αλεξανδρούπολης

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες εννέα (2.009) σταυρούς προτίμησης
 2. ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε χίλιους επτακόσιους είκοσι (1.720) σταυρούς προτίμησης
 3. ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε χίλιους εξακόσιους τριάντα (1.630) σταυρούς προτίμησης
 4. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε χίλιους εξακόσιους είκοσι πέντε (1.625) σταυρούς προτίμησης
 5. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΓΝΑΤΙΟΥ έλαβε χίλιους εξακόσιους δεκαεννέα (1.619) σταυρούς προτίμησης
 6. ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους πεντακόσιους ογδόντα τέσσερις (1.584) σταυρούς προτίμησης
 7. ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε χίλιους τριακόσιους δέκα τρεις (1.313) σταυρούς προτίμησης
 8. ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους ενενήντα επτά (1.297) σταυρούς προτίμησης
 9. ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν εξήντα εννέα (1.169) σταυρούς προτίμησης
 10. ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν εξήντα (1.160) σταυρούς προτίμησης
 11. ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ έλαβε χίλιους ενενήντα ένα (1.091) σταυρούς προτίμησης
 12. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε χίλιους τριάντα επτά (1.037) σταυρούς προτίμησης
 13. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε εννιακόσιους τριάντα τέσσερις (934) σταυρούς προτίμησης
 14. ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εννιακόσιους οκτώ (908) σταυρούς προτίμησης
 15. ΜΠΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΗΤΡΟΥ έλαβε εννιακόσιους δύο (902) σταυρούς προτίμησης
 16. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους ογδόντα εννέα (889) σταυρούς προτίμησης
 17. ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε οκτακόσιους τριάντα επτά (837) σταυρούς προτίμησης
 18. ΤΣΟΝΙΔΟΥ – ΣΚΕΥΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΛΗ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους είκοσι τρεις (823) σταυρούς προτίμησης
 19. ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ – ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε οκτακόσιους δέκα τέσσερις (814) σταυρούς προτίμησης
 20. ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτακόσιους ενενήντα οκτώ(798) σταυρούς προτίμησης
 21. ΖΗΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους εβδομήντα έξι (776) σταυρούς προτίμησης
 22. ΤΕΡΖΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ έλαβε επτακόσιους εξήντα οκτώ (768) σταυρούς προτίμησης
 23. ΒΡΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε επτακόσιους εξήντα επτά (767) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 24. ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους εβδομήντα εννέα (679) σταυρούς προτίμησης
 25. ΔΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εξακόσιους (600) σταυρούς προτίμησης
 26. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα δύο (582) σταυρούς προτίμησης
 27. ΠΑΝΤΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πεντακόσιους εβδομήντα τέσσερις (574) σταυρούς προτίμησης
 28. ΑΣΠΙΩΤΗ ΑΝΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα ένα (561) σταυρούς προτίμησης
 29. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα ένα (491) σταυρούς προτίμησης
 30. ΤΣΩΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ έλαβε τετρακόσιους πενήντα δύο (452) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 31. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε τετρακόσιους πενήντα δύο (452) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 32. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι επτά (427) σταυρούς προτίμησης
 33. ΡΟΥΣΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δώδεκα (412) σταυρούς προτίμησης
 34. ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗ- ΔΡΑΓΑΝΙΔΟΥ ΕΡΑΤΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους οκτώ (408) σταυρούς προτίμησης
 35. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΑΡΓΑΖΗ έλαβε τριακόσιους ενενήντα οκτώ (398) σταυρούς προτίμησης
 36. ΠΙΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα έξι (386) σταυρούς προτίμησης
 37. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ- ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα (380) σταυρούς προτίμησης
 38. ΞΑΝΘΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα έξι (376) σταυρούς προτίμησης
 39. ΜΠΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα δύο (362) σταυρούς προτίμησης
 40. ΔΕΛΚΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα πέντε (315) σταυρούς προτίμησης
 41. ΚΕΛΕΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριακόσιους έντεκα (311) σταυρούς προτίμησης
 42. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΛΑΣΚΑΡΗΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ έλαβε τριακόσιους επτά (307) σταυρούς προτίμησης
 43. ΓΑΒΡΙΛΟΒΑ ΙΟΥΛΙΑ του ΒΛΑΔΙΜΙΡ έλαβε τριακόσιους έξι (306) σταυρούς προτίμησης
 44. ΧΥΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα επτά (297) σταυρούς προτίμησης
 45. ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα (293) σταυρούς προτίμησης
 46. ΜΠΑΡΗ – ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα έξι (286) σταυρούς προτίμησης
 47. ΤΣΟΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα πέντε (265) σταυρούς προτίμησης
 48. ΧΑΨΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τέσσερις (254) σταυρούς προτίμησης
 49. ΔΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα εννέα (249) σταυρούς προτίμησης
 50. ΣΥΝΑΠΗ ΠΑΥΛΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα τέσσερις (244) σταυρούς προτίμησης
 51. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΖΗΣΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους τριάντα εννέα (239) σταυρούς προτίμησης
 52. ΓΙΑΓΛΗ – ΘΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα οκτώ (238) σταυρούς προτίμησης
 53. ΤΣΕΤΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε διακόσιους τριάντα πέντε (235) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 54. ΓΟΔΟΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα πέντε (235) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 55. ΒΑΒΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι ένα (221) σταυρούς προτίμησης
 56. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα εννέα (219) σταυρούς προτίμησης
 57. ΤΣΙΑΛΙΑΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ έλαβε εκατόν ενενήντα τρεις (193) σταυρούς προτίμησης
 58. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) σταυρούς προτίμησης
 59. ΓΚΡΑΣΝΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα επτά (177) σταυρούς προτίμησης
 60. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα τρεις(163) σταυρούς προτίμησης
 61. ΠΑΧΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΙΑ) του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα δύο (152) σταυρούς προτίμησης
 62. ΧΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) σταυρούς προτίμησης
 63. ΓΚΡΙΤΖΕΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εννέα (109) σταυρούς προτίμησης
 64. ΧΑΪΔΑΡ ΜΕΜΕΤ ΧΟΥΣΕΪΝ του ΜΕΜΕΤ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς προτίμησης
 65. ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ του ΑΡΙΦ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης
 66. ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΡΑΪΦ του ΜΕΜΕΤ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίμησης
 67. ΓΕΡΑΡΔΗ – ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς προτίμησης
 68. ΒΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης
 69. ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΑΧΜΕΤ του ΣΑΦΕΤ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης
 70. ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης

Β) Από τους επιλαχόντες συνδυασμούς

α) από το συνδυασμό «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» Εκλογική Περιφέρεια Τραϊανούπολης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΓΚΕΝΤΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΑΥΡΟΥΔΗ έλαβε τριακόσιους ενενήντα δύο (392) σταυρούς προτίμησης
 2. ΚΑΪΤΑΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα έξι (246) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Φερών

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εννιακόσιους πενήντα εννέα (959) σταυρούς προτίμησης
 2. ΓΟΥΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε επτακόσιους εξήντα εννέα (769) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 3. ΚΕΣΕΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους είκοσι δύο(622) σταυρούς προτίμησης
 4. ΠΟΪΡΑΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Αλεξία) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα εννέα (499) σταυρούς προτίμησης
 5. ΜΟΥΛΑΤΖΙΔΟΥ- ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΡΟΣΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα οκτώ (488) σταυρούς προτίμησης
 6. ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ έλαβε διακόσιους τρεις (203) σταυρούς προτίμησης
 7. ΣΑΡΚΙΣΙΑΝ ΑΝΟΥΣ του ΒΑΡΤΑΝ έλαβε εκατόν πενήντα δύο (152) σταυρούς προτίμησης
 8. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς προτίμησης
 9. ΣΙΑΡΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης
 10. ΧΑΣΑΝ-ΟΓΛΟΥ ΟΡΧΑΝ του ΡΟΥΣΔΙ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Αλεξανδρούπολης

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ως επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
 2. ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πεντακόσιους εβδομήντα οκτώ (578) σταυρούς προτίμησης
 3. ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα τέσσερις (494) σταυρούς προτίμησης
 4. ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα οκτώ (458) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε τετρακόσιους δώδεκα(412) σταυρούς προτίμησης
 6. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους πέντε (405) σταυρούς προτίμησης
 7. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους, εβδομήντα τέσσερις (374) σταυρούς προτίμησης
 8. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα εννέα (369) σταυρούς προτίμησης
 9. ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα πέντε (365) σταυρούς προτίμησης
 10. ΠΑΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΟΥΓΖΑΡ έλαβε τριακόσιους πενήντα εννέα (359) σταυρούς προτίμησης
 11. ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα επτά (357) σταυρούς προτίμησης
 12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους είκοσι δύο (322) σταυρούς προτίμησης
 13. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε τριακόσιους δέκα τρεις (313) σταυρούς προτίμησης
 14. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα επτά (287) σταυρούς προτίμησης
 15. ΚΟΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα τέσσερις (274) σταυρούς προτίμησης
 16. ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα δύο (272) σταυρούς προτίμησης
 17. ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα τρεις (263) σταυρούς προτίμησης
 18. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους τριάντα πέντε (235) σταυρούς προτίμησης
 19. ΔΑΓΛΗ ΓΙΑΣΑΡ του ΑΧΜΕΤ έλαβε διακόσιους είκοσι οκτώ (228) σταυρούς προτίμησης
 20. ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΛΗ του ΙΣΜΑΗΛ έλαβε διακόσιους είκοσι επτά (227) σταυρούς προτίμησης
 21. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΒΕΤΛΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους δώδεκα (212) σταυρούς προτίμησης
 22. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους έξι 206 σταυρούς προτίμησης
 23. ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα έξι (166) σταυρούς προτίμησης
 24. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα πέντε (155) σταυρούς προτίμησης
 25. ΧΑΤΖΗ- ΚΕΡΙΜΟΓΛΟΥ ΜΟΝΑΜΕΡ (ΜΟΥΑΜΕΡ) του ΜΕΜΕΤ έλαβε εκατόν σαράντα επτά (147) σταυρούς προτίμησης
 26. ΛΑΧΤΑΡΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα επτά (137) σταυρούς προτίμησης
 27. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα (130) σταυρούς προτίμησης
 28. ΜΠΙΜΠΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119) σταυρούς προτίμησης
 29. ΚΟΥΔΟΥΜΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ έλαβε εκατόν δέκα οκτώ (118) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 30. ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΖΗΣΗ έλαβε εκατόν δέκα οκτώ (118) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 31. ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΣΕΛΗΜ του ΧΑΣΑΝ έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) σταυρούς προτίμησης
 32. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα εννέα (99) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 33. ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ενενήντα εννέα (99) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 34. ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα εννέα (99) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 35. ΔΕΛΗΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης
 36. ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης
 37. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης
 38. ΜΠΟΛΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης
 39. ΤΣΙΟΡΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης
 40. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης
 41. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 42. ΚΕΚΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 43. ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
 44. ΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
 45. ΔΗΜΟΥΤΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
 46. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
 47. ΜΠΡΕΒΑΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
 48. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΝΕΦΕΛΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 49. ΑΛΒΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 50. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
 51. ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
 52. ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης
 53. ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
 54. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ-ΓΙΟΦΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 55. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 56. ΚΑΔΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΑΡΑΝΤΗ έλαβε είκοσι τέσσερις 24) σταυρούς προτίμησης
 57. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
 58. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
 59. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΔΑΠΟΥΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

β) από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Εκλογική Περιφέρεια Τραϊανούπολης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε διακόσιους τέσσερις (204) σταυρούς προτίμησης
 2. ΞΑΝΘΑΚΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν πενήντα τέσσερις(154) σταυρούς προτίμησης
 3. ΠΑΠΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Φερών

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΠΕΪΧΑΜΠΕΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε χίλιους δέκα οκτώ (1.018) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΚΟΝΤΟΠΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα εννέα (499) σταυρούς προτίμησης
 3. ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα επτά (217) σταυρούς προτίμησης
 4. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα δύο (182) σταυρούς προτίμησης
 5. ΤΣΑΡΤΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα τρεις (173) σταυρούς προτίμησης
 6. ΠΑΠΑΤΖΙΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε εκατόν πενήντα πέντε (155) σταυρούς προτίμησης
 7. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης
 8. ΒΙΖΓΑ – ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης
 9. ΓΕΡΜΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
 10. ΝΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Αλεξανδρούπολης

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΠΑΝΑΓΗ ως επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
 2. ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξακόσιους επτά (607) σταυρούς προτίμησης
 3. ΤΡΕΛΛΗ ΦΑΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα οκτώ (458) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 4. ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα εννέα (399) σταυρούς προτίμησης
 5. ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΘΕΑΝΩ) του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα δύο (372) σταυρούς προτίμησης
 6. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ έλαβε διακόσιους ογδόντα έξι (286) σταυρούς προτίμησης
 7. ΚΟΥΚΟΡΑΒΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα τέσσερις (234) σταυρούς προτίμησης
 8. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε διακόσιους δέκα έξι (216) σταυρούς προτίμησης
 9. ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΟΣΧΟΥ έλαβε διακόσιους τρεις (203) σταυρούς προτίμησης
 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΟΡΕΣΤΗ έλαβε διακόσιους ένα (201) σταυρούς προτίμησης
 11. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) σταυρούς προτίμησης
 12. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα ένα (181) σταυρούς προτίμησης
 13. ΧΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα επτά (177) σταυρούς προτίμησης
 14. ΠΑΤΛΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) σταυρούς προτίμησης
 15. ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΝΙΚΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα δύο (172) σταυρούς προτίμησης
 16. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΤΑΜΑΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν πενήντα οκτώ (158) σταυρούς προτίμησης
 17. ΤΑΡΣΟΥΔΗΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα ένα (151) σταυρούς προτίμησης
 18. ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα έξι (146) σταυρούς προτίμησης
 19. ΧΑΤΖΑΚΗ ΔΑΦΝΗ του ΚΟΣΜΑ έλαβε εκατόν τριάντα οκτώ (138) σταυρούς προτίμησης
 20. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα επτά (137) σταυρούς προτίμησης
 21. ΔΙΝΔΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα έξι (136) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 22. ΑΛ ΕΑΝΤ ΜΑΜΝΤΟΥΧ του ΓΑΤΤΑΣ έλαβε εκατόν τριάντα έξι (136) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 23. ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα τρεις (133) σταυρούς προτίμησης
 24. ΛΥΡΩΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν είκοσι τρεις (123) σταυρούς προτίμησης
 25. ΚΡΕΩΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι ένα (121) σταυρούς προτίμησης
 26. ΓΚΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίμησης
 27. ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης
 28. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης
 29. ΚΟΪΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίμησης
 30. ΣΑΡΑΪΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης
 31. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς προτίμησης
 32. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης
 33. ΛΕΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης
 34. ΦΑΚΡΙΑΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ- ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης
 35. ΠΑΝΝΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης
 36. ΚΑΣΑΠΗ ΕΥΤΕΡΠΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης
 37. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης
 38. ΣΚΟΠΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης
 39. ΤΣΙΠΤΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης
 40. ΛΕΠΤΟΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης
 41. ΣΙΑΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 42. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΙΔΕΡΗ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 43. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58)
 44. ΔΑΡΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΣΗΦ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
 45. ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΠΥΡΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης
 46. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ (ΦΑΚΑΣ) έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης
 47. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
 48. ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΖΗΣΗ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης
 49. ΚΛΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
 50. ΠΕΝΕΚΕΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
 51. ΜΠΑΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
 52. ΤΣΙΑΚΙΡΗ -ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΟΣΧΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
 53. ΓΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
 54. ΑΓΚΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΙΛΙΚ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
 55. ΟΥΣΕΪΝ ΜΑΜΟΥΤ του ΟΥΣΕΪΝ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
 56. ΠΙΤΡΟΠΑΚΗ- ΠΑΥΛΑΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΚΕΛΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

γ) από το συνδυασμό «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη

Εκλογική Περιφέρεια Τραϊανούπολης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους επτά (307) σταυρούς προτίμησης
 2. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα ένα (161) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Φερών

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα οκτώ (458) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΠΕΪΧΑΜΠΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα τρεις (263) σταυρούς προτίμησης
 3. ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα οκτώ (238) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 4. ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΖΗΣΗ έλαβε διακόσιους τριάντα, οκτώ (238) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 5. ΧΑΤΖΗΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους είκοσι ένα (221) σταυρούς προτίμησης
 6. ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ έλαβε διακόσιους έντεκα (211) σταυρούς προτίμησης
 7. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Αλεξανδρούπολης

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
 2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ έλαβε τριακόσιους σαράντα επτά (347) σταυρούς προτίμησης
 3. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα τρεις (343) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 4. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα τέσσερις (314) σταυρούς προτίμησης
 5. ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα οκτώ (258) σταυρούς προτίμησης
 6. ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα οκτώ (248) σταυρούς προτίμησης
 7. ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι τέσσερις (224) σταυρούς προτίμησης
 8. ΑΛΕΞΑ – ΓΚΟΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους οκτώ (208) σταυρούς προτίμησης
 9. ΧΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα πέντε (195) σταυρούς προτίμησης
 10. ΖΥΓΕΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν ενενήντα ένα (191) σταυρούς προτίμησης
 11. ΠΑΝΑΓΗ-ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα έξι (176) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 12. ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν εβδομήντα έξι (176) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 13. ΡΟΥΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα ένα (171) σταυρούς προτίμησης
 14. ΚΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ έλαβε εκατόν εξήντα πέντε (165) σταυρούς προτίμησης
 15. ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα τρεις (163) σταυρούς προτίμησης
 16. ΛΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ έλαβε εκατόν πενήντα οκτώ (158) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 17. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ έλαβε εκατόν πενήντα οκτώ (158) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 18. ΔΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα εννέα (139) σταυρούς προτίμησης
 19. ΔΕΛΗΔΟΥΚΑ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα ένα (131) σταυρούς προτίμησης
 20. ΚΑΡΛΙΚΟΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι επτά (127) σταυρούς προτίμησης
 21. ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν είκοσι έξι (126) σταυρούς προτίμησης
 22. ΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 23. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΜΑΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 24. ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι ένα (121) σταυρούς προτίμησης
 25. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα οκτώ (118) σταυρούς προτίμησης
 26. ΜΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) σταυρούς προτίμησης
 27. ΣΚΑΡΛΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 28. ΜΠΑΤΖΙΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΕΡΑΝΤΖΗ έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 29. ΜΑΚΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 30. ΠΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης
 31. ΚΑΒΑΣΜΙ ΦΑΡΙΝΤ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΑΜΠΝΤΕΛΡΑΧΗΜ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης
 32. ΓΚΙΟΥΡΔΑ ΟΛΓΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης
 33. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης
 34. ΖΑΡΚΑΔΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς προτίμησης
 35. ΕΥΘΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του ΑΝΑΤΟΛΙ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς προτίμησης
 36. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης
 37. ΖΙΩΓΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης
 38. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης
 39. ΤΣΙΡΤΑΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 40. ΡΑΜΑΔΑΝ-ΟΓΛΟΥ ΙΣΜΑΗΛ του ΜΠΕΚΙΡ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 41. ΚΟΥΡΟΥΜΙΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης
 42. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης
 43. ΣΙΔΕΡΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΗΛΙΑ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
 44. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης
 45. ΜΠΙΛΙΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡ/ΙΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης
 46. ΤΣΕΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
 47. ΡΑΣΗΜ ΜΠΙΟΥΝΙΑΜΙΝ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
 48. ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
 49. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
 50. ΦΑΛΤΣΕΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

δ) από το συνδυασμό «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα»

Εκλογική Περιφέρεια Τραϊανούπολης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΜΟΥΤΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Φερών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα δύο (172) σταυρούς προτίμησης
 2. ΔΑΛΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΑΥΡΟΥΔΗ έλαβε εβδομήντα έξι (76) σταυρούς προτίμησης
 3. ΒΑΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης
 4. ΓΙΑΛΑΜΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης
 5. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης
 6. ΣΟΥΣΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Αλεξανδρούπολης

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ως επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΣΑΠΟΥΤΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα τρεις (233) σταυρούς προτίμησης
 3. ΒΑΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα επτά (157) σταυρούς προτίμησης
 4. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν είκοσι επτά (127) σταυρούς προτίμησης
 5. ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τέσσερις (114) σταυρούς προτίμησης
 6. ΚΙΝΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης
 7. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΠΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εννέα (109) σταυρούς προτίμησης
 8. ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης
 9. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης
 10. ΓΚΑΪΤΑΤΖΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 11. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 12. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 13. ΓΚΑΪΤΑΡΤΖΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 14. ΔΕΜΕΤΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
 15. ΣΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης
 16. ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΝΑ- ΟΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης
 17. ΖΩΓΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
 18. ΜΠΟΥΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
 19. ΜΑΚΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 20. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 21. ΑΠΟΖΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
 22. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 23. ΓΚΟΥΒΕΡ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 24. ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
 25. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
 26. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 27. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 28. ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
 29. ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
 30. ΧΑΛΗΛ ΟΓΛΟΥ ΕΡΓΚΙΝ του ΑΛΗ ΟΣΜΑΝ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
 31. ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 32. ΠΕΛΙΟΥΣΛΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΜΑΡΙΝΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 33. ΛΟΥΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 34. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ του ΓΙΑΝΝΗ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
 35. ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
 36. ΣΦΕΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (13) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 37. ΚΙΟΣΣΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 38. ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
 39. ΝΕΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
 40. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΕΛΕΥΟΕΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
 41. ΤΑΣΜΑΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

ε) από το συνδυασμό «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ»

Εκλογική Περιφέρεια Τραϊανούπολης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΗ έλαβε διακόσιους σαράντα (240) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Αλεξανδρούπολης

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΒΕΓΛΕΚΤΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν εξήντα ένα (161) σταυρούς προτίμησης
 3. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούς προτίμησης
 4. ΣΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης
 5. ΣΟΥΚΙΑΣΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΜΠΕΡΤΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης
 6. ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης
 7. ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης
 8. ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης
 9. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
 10. ΒΕΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
 11. ΧΑΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
 12. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
 13. ΒΕΓΛΕΚΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
 14. ΣΟΥΚΙΑΣΙΑΝ ΝΑΡΕΚ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
 15. ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
 16. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΤΑΜΑΡΑ (ΑΓΓΕΛΑ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 17. ΓΑΡΟΥΣΔΟΥΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 18. ΚΑΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
 19. ΜΗΤΙΔΗ-ΓΑΡΟΥΣΔΟΥΔΗ ΧΡΥΣΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
 20. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
 21. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΒΑΝ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
 22. ΧΡΙΣΤΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 23. ΠΙΣΤΕΠΟΛΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ του ΒΑΛΕΡΙΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 24. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΒΑ ΝΕΛΛΗ του ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 25. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ του ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 26. ΚΥΡΓΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 27. ΚΑΛΑΚΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 28. ΚΑΖΑΡΙΑΝ ΝΟΥΝΕ του ΒΙΛΙΑΜ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
 29. ΤΣΑΒΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
 30. ΚΑΠΑΝΙΔΟΥ ΗΡΑ του ΣΤΑΝΙΣΛΑΦ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
 31. ΜΕΖΙΡΙΔΗ ΣΟΝΙΑ του ΑΛΕΞΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
 32. ΑΥΓΗΤΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΒΑΛΕΝΤΙΝ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
 33. ΝΤΙΝΚΛΙΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΝΕ του ΖΩΡΑ πέντε (5) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 34. ΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΘΗΝΑ του ΣΤΕΠΑΝ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 35. ΤΕΜΕΚΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
 36. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΟΝΤΑΡΙ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 37. ΓΚΑΡΓΚΑΛΑΤΖΙΔΟΥ ΝΑΤΕΛΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 38. ΧΙΤΑΡΙΔΟΥ ΒΕΝΕΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης

Β) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης

α) από το συνδυασμό «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

 1. ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΑΒΡΙΗΛ έλαβε χίλιους εβδομήντα έξι(1.076) σταυρούς προτίμησης
 2. ΠΟΝΤΙΚΑ – ΟΥΡΟΥΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε χίλιους είκοσι εννέα (1.029) σταυρούς προτίμησης
 3. ΧΙΤΖΗ ΣΟΦΙΑ του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ έλαβε εννιακόσιους δέκα εννέα (919) σταυρούς προτίμησης
 4. ΝΑΪΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΑΣΣΟΥ έλαβε οκτακόσιους ογδόντα ένα (881) σταυρούς προτίμησης
 5. ΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε επτακόσιους εβδομήντα πέντε (775) σταυρούς προτίμησης
 6. ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους δώδεκα (612) σταυρούς προτίμησης
 7. ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα τρεις (593) σταυρούς προτίμησης
 8. ΚΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πεντακόσιους εβδομήντα πέντε (575) σταυρούς προτίμησης
 9. ΤΣΑΚΠΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ Φλάβιε τετρακόσιους πενήντα τρεις (453) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 10. ΠΙΣΤΟΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΡΚΑΔΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα οκτώ (448) σταυρούς προτίμησης
 11. ΦΟΥΣΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι έξι (426) σταυρούς προτίμησης
 12. ΚΑΡΑΔΑΓΗΣ ΔΗΜΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα επτά (357) σταυρούς προτίμησης
 13. ΣΑΑΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΣΟΤ έλαβε τριακόσιους επτά (307) σταυρούς προτίμησης
 14. ΜΗΡΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα δύο (282) σταυρούς προτίμησης
 15. ΤΑΤΕΒΟΣΙΑΝ ΕΛΕΝΑ του ΕΛΙΖΜΠΑΡ έλαβε διακόσιους σαράντα τέσσερις (244) σταυρούς προτίμησης
 16. ΜΕΜΙΣ ΟΓΛΟΥ ΝΑΖΙΦ του ΟΥΣΕΪΝ έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119) σταυρούς προτίμησης

β) από το συνδυασμό «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (Άρια) του ΠΟΛΥΒΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα πέντε (385) σταυρούς προτίμησης
 2. ΜΠΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ ΝΕΖΑΤΗ του ΦΑΪΚ έλαβε διακόσιους σαράντα ένα (241) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 3. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν ενενήντα (190) σταυρούς προτίμησης
 4. ΣΑΜΑΡΤΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΕΛΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα ένα (181) σταυρούς προτίμησης
 5. ΙΩΑΝΙΣΙΑΝ ΝΤΙΑΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν τριάντα εννέα (139) σταυρούς προτίμησης
 6. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΡΚΑΝΤΙ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν τριάντα έξι (136) σταυρούς προτίμησης
 7. ΓIANΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΑΤΑΚΟΥΖΙΝΟΥ Έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) σταυρούς προτίμησης
 8. ΠΟΪΡΑΖΙΔΟΥ ΒΑΪΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης
 9. ΓΙΟΥΝΟΥΣΟΓΛΟΥ ΦΥΛΙΣ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ έλαβε εκατό (100) σταυρούς προτίμησης
 10. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
 11. ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης
 12. ΚΟΥΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης
 13. ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΣΕΡΔΑΛ του ΝΑΖΗΦ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης
 14. ΣΙΣΠΑΪΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
 15. ΖΕΡΜΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης
 16. ΡΙΜΠΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης

γ)  από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΒΛΙΣΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε τετρακόσιους οκτώ (408) σταυρούς προτίμησης
 2. ΤΡΕΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα εννέα (239) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 3. ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα (160) σταυρούς προτίμησης
 4. ΦΡΥΔΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν πενήντα οκτώ (158) σταυρούς προτίμησης
 5. ΠΑΛΑΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα ένα (151) σταυρούς προτίμησης
 6. ΚΥΛΙΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα ένα (131) σταυρούς προτίμησης
 7. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης
 8. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης
 9. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ – ΚΙΤΜΕΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εννέα (109) σταυρούς προτίμησης
 10. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς προτίμησης
 11. ΚΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα εννέα (99) σταυρούς προτίμησης
 12. ΚΑΣΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς προτίμησης
 13. ΜΑΜΑΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς προτίμησης
 14. ΚΟΡΟΜΠΟΚΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης
 15. ΚΟΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΟΣΧΟΥ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς προτίμησης
 16. ΣΑΛΑΜΑΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης

δ) από το συνδυασμό «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΒΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ έλαβε εκατόν ενενήντα ένα (191) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ -ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ (ΒΟΥΛΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα τέσσερις (154) σταυρούς προτίμησης
 3. ΣΚΑΜΠΑΒΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα έξι (136) σταυρούς προτίμησης
 4. ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν τριάντα τέσσερις (134) σταυρούς προτίμησης
 5. ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι τρεις (123) σταυρούς προτίμησης
 6. ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΤΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης
 7. ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης
 8. ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης
 9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης
 10. ΚΕΡΑΜΑΡΑΚΗ ΟΞΑΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης
 11. ΧΟΥΣΕΪΝ – ΟΓΛΟΥ ΤΖΕΜΑΛ του ΒΕΛΗ ΤΣΑΟΥΣ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
 12. ΣΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης

ε) από το συνδυασμό «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΓΚΑΪΤΑΡΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς προτίμησης
 3. ΤΣΑΚΠΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
 4. ΚΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΘΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
 5. ΦΕΛΙΚΙΔΟΥ ΑΛΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
 6. ΠΕΠΕΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
 7. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
 8. ΣΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
 9. ΠΟΛΥΖΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης

στ) από το συνδυασμό «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ έλαβε εκατόν είκοσι έξι (126) σταυρούς προτίμησης
 2. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίμησης
 3. ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
 4. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΔΕΜΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης
 5. ΠΑΠΑΔΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 6. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 7. ΤΖΟΡΟΥΧΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
 8. ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΜΑΝΑΝΑ του ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
 9. ΓΚΡΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Φερών

Α) από τον συνδυασμό «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΠΕΜΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ έλαβε εξακόσιους εξήντα επτά (667) σταυρούς προτίμησης
 2. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ πεντακόσιους σαράντα ένα (541) σταυρούς προτίμησης
 3. ΣΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους έξι (506) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 4. ΚΑΠΑΤΑΓΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα εννέα (349) σταυρούς προτίμησης
 5. ΡΑΜΑΝΤΑΝ ΕΡΣΙΝ του ΑΧΜΕΤ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης
 6. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΤΣΙΟΥΛΦΑ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΙΒΑΝ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

Β) από το συνδυασμό «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα(210) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα τρεις (183) σταυρούς προτίμησης
 3. ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα επτά (177) σταυρούς προτίμησης
 4. ΠΟΥΛΟΥΜΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Μπάρμπας) του ΚΥΡΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα εννέα (169) σταυρούς προτίμησης
 5. ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης
 6. ΛΕΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης

Γ) από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι πέντε(125) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης
 3. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης
 4. ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΣΗΦ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
 5. ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης

Δ) από το συνδυασμό «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΓΙΟΥΦΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν εβδομήντα έξι (176) σταυρούς προτίμησης
 2. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
 3. ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΣΑΛΗ του ΖΕΤΝΤΕΛ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
 4. ΦΟΥΝΚ ΖΩΗ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ τοπικοί σύμβουλοι της τοπικής Κοινότητας Άβαντος

α) από το συνδυασμό «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους εννέα (209) σταυρούς προτίμησης
 2. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης
 3. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 4. ΜΟΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης

β) από το συνδυασμό «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33 σταυρούς προτίμησης
 2. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
 3. ΛΕΟΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
 4. ΣΟΥΛΙΜΩΦ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης

γ) από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΧΑΤΖΗΙΣΑΑΚ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης

δ) από το συνδυασμό «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΧΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
 2. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
 3. ΚΑΡΛΙΚΟΒΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης

ε) από το συνδυασμό «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ ΑΡΙΣΤΙΤΣΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

Γίνεται μνεία ότι Πρόεδρος του άνω Τοπικού Συμβουλίου είναι ο υποψήφιος τοπικός σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος στο ως άνω τοπικό διαμέρισμα συνδυασμού «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ», ο οποίος έλαβε τις περισσότερες ψήφους, δηλαδή ο ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας Αισύμης

α) από το συνδυασμό «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ»

 1. ΚΑΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι ένα (221) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΦΟΥΝΤΟΥΤΖΑΚΛΗ ΓΙΟΥΞΕΛ του ΛΑΤΙΦ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς

β) από το συνδυασμό «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΚΙΤΣΙΚΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΕΥΦΡΑΙΜ έλαβε εκατόν ογδόντα τρεις (183) σταυρούς προτίμησης
 2. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης

γ) από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης

δ) από το συνδυασμό «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΚΙΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ τοπικοί σύμβουλοι της τοπικής Κοινότητας Άνθειας

α) από το συνδυασμό συνδυασμό «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΚΑΣΠΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα οκτώ (218) σταυρούς προτίμησης
 2. ΓΚΑΛΕΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα επτά (177) σταυρούς προτίμησης
 3. ΚΕΡΕΜΕΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα έξι (186) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 4. ΚΑΛΛΙΩΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης

β) από το συνδυασμό «Δήμος& Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης
 2. ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ έλαβε “δώδεκα» (12) σταυρούς προτίμησης
 3. ΜΠΙΜΠΑΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΗΡΑΚΛΗ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

γ) από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης

δ) από το συνδυασμό «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης και
 2. ΓΚΑΛΕΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης

ε) από το συνδυασμό «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

Γίνεται μνεία ότι Πρόεδρος του άνω Τοπικού Συμβουλίου είναι ο υποψήφιος ν τοπικός σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος στην άνω τοπική κοινότητα συνδυασμού «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ», ο οποίος έλαβε τις περισσότερες ψήφους, δηλαδή ο ΚΑΣΠΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ.

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ τοπικοί σύμβουλοι της τοπικής Κοινότητας Αρδανίου

α) από το συνδυασμό «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΚΟΥΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς
 2. ΙΝΤΖΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 3. ΚΑΠΟΥΣΙΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
 4. ΜΠΑΤΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης και

β) από το συνδυασμό «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΚΟΚΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
 3. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
 4. ΜΟΥΡΤΣΙΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης

γ) από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΣΤΑΘΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΘΕΟΧΑΡΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

Γίνεται μνεία ότι Πρόεδρος του άνω Τοπικού Συμβουλίου είναι ο υποψήφιος τοπικός σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος στην άνω τοπική κοινότητα” συνδυασμού «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ», ο οποίος έλαβε τις περισσότερες ψήφους, δηλαδή ο ΚΟΥΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ.

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ τοπικοί σύμβουλοι της τοπικής Κοινότητας Δορίσκου

α) από το συνδυασμό «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΓΙΟΦΤΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης
 2. ΑΛΜΕΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 3. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα(50) σταυρούς προτίμησης
 4. ΡΟΥΦΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

β) από το συνδυασμό «Δήμος& Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΑΛΜΕΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν είκοσι τρεις (123) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
 3. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΒΑΝ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
 4. ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης και

γ) από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΡΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
 2. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης

Γίνεται μνεία ότι Πρόεδρος του άνω Τοπικού Συμβουλίου είναι ο υποψήφιος τοπικός σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος στην άνω τοπική κοινότητα συνδυασμού «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ», ο οποίος έλαβε τις περισσότερες ψήφους, δηλαδή ο ΓΙΟΦΤΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΟΥ.

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ τοπικοί σύμβουλοι της τοπικής Κοινότητας Δωρικού

α) από το συνδυασμό «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς προτίμησης
 2. ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 3. ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ του ΑΡΤΟΥΡ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
 4. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

β) από το συνδυασμό «Δήμος& Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
 3. ΝΕΠΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
 4. ΣΑΡΙΜΠΕΚΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΑΛΕΞΑΝ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης

γ) από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης και
 2. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης

δ) από το συνδυασμό «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

Γίνεται μνεία ότι Πρόεδρος του άνω Τοπικού Συμβουλίου είναι ο υποψήφιος τοπικός σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος στην άνω τοπική κοινότητα συνδυασμού «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ», ο οποίος έλαβε τις περισσότερες ψήφους, δηλαδή ο ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας Κίρκης

α) από το συνδυασμό «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ» ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

 1. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατό (100) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης

β) από το συνδυασμό «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΔΕΒΕΤΖΗ ΜΑΛΑΜΑΤΩ του ΑΝΤΡΕΑ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
 2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης και

γ) από το συνδυασμό «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΣΠΟΥΝΤΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας Καβησού

α) από το συνδυασμό «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ»

 1. ΜΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΠΕΤΡΙΔΟΥ- ΜΕΝΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

β) από το συνδυασμό «Δήμος& Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
 2. ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

γ) από το συνδυασμό «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΣΙΔΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ τοπικοί σύμβουλοι της τοπικής Κοινότητας Λουτρού

α) από το συνδυασμό «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΔΟΥΚΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν ενενήντα πέντε (195) σταυρούς προτίμησης
 2. ΝΟΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν σαράντα (140) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 3. ΠΕΡΙΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης
 4. ΓΚΕΝΤΖΕΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

β) από το συνδυασμό «Δήμος& Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ»

ΤΑΚΤΙΚΟ

 1. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΤΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
 3. ΚΑΡΑΠΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ (Ματούλα) του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
 4. ΠΟΖΙΔΟΥ ΜΗΔΕΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

γ) από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΗ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης

δ) από το συνδυασμό «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΜΑΣΤΡΟΠΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
 2. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΏΡΟΥ έλαβε δέκα (10)  σταυρούς προτίμησης
 3. ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 4. ΓΙΑΜΑΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)

Γίνεται μνεία ότι Πρόεδρος του άνω Τοπικού Συμβουλίου είναι ο υποψήφιος τοπικός σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος στην άνω τοπική κοινότητα συνδυασμού «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ», ο οποίος έλαβε τις περισσότερες ψήφους, δηλαδή ο ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΔΟΥΚΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ τοπικοί σύμβουλοι της τοπικής Κοινότητας Μάκρης

α) από το συνδυασμό «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΔΟΞΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα εννέα (289) σταυρούς προτίμησης
 2. ΚΡΙΤΟΥ ΚΡΙΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα ένα (131) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 3. ΙΣΜΑΗΛΟΓΛΟΥ ΙΣΜΑΗΛ του ΙΣΜΑΗΛ έλαβε εκατόν δέκα τρεις (113) σταυρούς προτίμησης
 4. ΜΑΜΟΥΤ – ΜΟΥΡΣΕΛ ΣΕΒΙΛΑΗ του ΓΚΙΟΥΛΤΕΚΙΛ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης

β) από το συνδυασμό «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΑΜΠΕΤΙΝ ΣΑΛΗΟΓΛΟΥ ΦΕΪΦΖΗ του ΑΝΤΕΜ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΜΕΧΜΕΤΟΓΛΟΥ ΚΑΝΤΙΡ του ΙΣΜΑΗΛ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
 3. ΝΕΜΟΥΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
 4. ΛΑΧΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης

γ) από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΥ έλαβε εκατόν επτά (107) σταυρούς προτίμησης και
 2. ΚΑΡΣΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης

δ) από το συνδυασμό «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης
 2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΟΣΧΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης

ε) από το συνδυασμό «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΚΑΡΑΜΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης

στ) από το συνδυασμό «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΓΙΑΓΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε, επτά (7) σταυρούς προτίμησης

Γίνεται μνεία ότι Πρόεδρος του άνω Τοπικού Συμβουλίου είναι ο υποψήφιος τοπικός σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος στην άνω τοπική κοινότητα συνδυασμού «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ», ο οποίος έλαβε τις περισσότερες ψήφους, δηλαδή ο ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΔΟΞΙΟΥ

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ τοπικοί σύμβουλοι της τοπικής Κοινότητας Νίψης

α) από το συνδυασμό «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΠΟΥ: εκατόν πενήντα ένα (151) σταυρούς προτίμησης
 2. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα πέντε (145) σταυρούς
 3. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης και
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 4. ΤΣΟΠΟΥΡΙΑΝ – ΣΕΡΜΑΖΑΝΙΑΝ ΜΑΡΙΕΤΑ του ΒΑΪΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης και

β) από το συνδυασμό «Δήμος& Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
 2. ΤΣΙΤΣΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
 3. ΜΟΡΦΙΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
 4. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης

γ) από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης

δ) από το συνδυασμό «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
 2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΖΗΣΗ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης

ε) από το συνδυασμό «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

στ) από το συνδυασμό «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης και

Γίνεται μνεία ότι Πρόεδρος του άνω Τοπικού Συμβουλίου είναι ο υποψήφιος τοπικός σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος στην άνω τοπική κοινότητα συνδυασμού «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ», ο οποίος έλαβε τις περισσότερες ψήφους, δηλαδή ο ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ τοπικοί σύμβουλοι της τοπικής Κοινότητας Πέπλου

α) από το συνδυασμό «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα εννέα (239) σταυρούς προτίμησης
 2. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 3. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τέσσερις (114) σταυρούς προτίμησης
 4. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης

β) από το συνδυασμό «Δήμος& Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΣΙΑΡΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΟΔΥΣΣΕΑ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΔΑΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης
 3. ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
 4. ΧΑΡΤΑΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης

γ) Από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΔΟΥΚΑΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης
 2. ΤΙΤΟΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
 3. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης
 4. ΣΙΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης

δ) από το συνδυασμό «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΓΙΟΚΝΩΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίμησης
 2. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (ΚΑΙΤΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

ε) από το συνδυασμό «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα» 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΜΑΛΚΟΥΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης
 2. ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης
 3. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης

Γίνεται μνεία ότι Πρόεδρος του άνω Τοπικού Συμβουλίου είναι η υποψήφια τοπική σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος στην άνω τοπική κοινότητα συνδυασμού «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ», η οποία έλαβε τις περισσότερες ψήφους, δηλαδή η ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας Πυλαίας

α) από το συνδυασμό «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ»

 1. ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι τέσσερις (124) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης

β) από το συνδυασμό «Δήμος& Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
 2. ΚΑΠΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ τοπικοί σύμβουλοι της τοπικής Κοινότητας Συκορράχης

α) από το συνδυασμό «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα πέντε (275) σταυρούς προτίμησης
 2. ΜΕΜΕΤΑΛΗ ΕΜΡΑΧ του ΕΡΕΤΣΕΠ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 3. ΜΟΥΣΤΑΦΑ – ΜΟΥΡΣΕΛ ΜΕΤΙΧΑ του ΑΤΗΦ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης
 4. ΙΜΠΡΑΜ ΙΣΜΑΗΛ του ΙΜΠΡΑΜ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης

α) από το συνδυασμό «Δήμος& Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΙΣΛΑΜ ΙΣΛΑΜ του ΑΜΕΤ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΦΙΛΙΖ του ΕΡΟΛ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
 3. ΜΟΥΜΙΝ ΕΡΤΖΑΝ του ΦΕΤΗ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
 4. ΠΕΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΜΙΡΑΝ του ΚΟΣΜΑ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

γ) από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΜΕΜΕΤΑΛΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ του ΜΕΜΕΤΑΛΗ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

δ) από το συνδυασμό «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΕΜΠΡΙΕ του ΜΟΥΜΙΝ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
 2. ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης

ε) από το συνδυασμό «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΑΜΕΤ ΑΜΕΤ του ΧΑΛΙΤ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης

Γίνεται μνεία ότι Πρόεδρος του άνω Τοπικού Συμβουλίου είναι ο υποψήφιος τοπικός σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος στην άνω τοπική κοινότητα συνδυασμού «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ», ο οποίος έλαβε τις περισσότερες ψήφους, δηλαδή ο ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας Τριφυλλιού

α) από το συνδυασμό «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ»

 1. ΒΟΣΒΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΚΑΛΕΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης

β) από το συνδυασμό «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)
 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κληρώσεως)

γ) από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΖΑΒΕΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης

Γ) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι ανά συνδυασμό σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών που έχουν λάβει στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου:

α) Από τον επιτυχόντα συνδυασμό «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ»

 1. ΦΑΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Εκλογική Περιφέρεια Τραϊανούπολης) έλαβε τρεις χιλιάδες τριακόσιους εννέα (3.309) σταυρούς προτίμησης
 2. ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (Εκλογική Περιφέρεια Φερών) έλαβε δύο χιλιάδες οκτακόσιους δέκα οκτώ (2.818) σταυρούς προτίμησης
  Καθώς και οι κατωτέρω όλοι από την εκλογική Περιφέρεια Αλεξανδρούπολης, ήτοι:
 3. ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες εννέα (2.009) σταυρούς προτίμησης
 4. ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε χίλιους επτακόσιους είκοσι (1.720) σταυρούς προτίμησης
 5. ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε χίλιους εξακόσιους τριάντα (1.630) σταυρούς προτίμησης
 6. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε χίλιους εξακόσιους είκοσι πέντε (1.625) σταυρούς προτίμησης
 7. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΓΝΑΤΙΟΥ έλαβε χίλιους εξακόσιους δέκα εννέα (1.619) σταυρούς προτίμησης
 8. ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους πεντακόσιους ογδόντα τέσσερις (1.584) σταυρούς προτίμησης
 9. ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε χίλιους τριακόσιους δέκα τρεις (1.313) σταυρούς προτίμησης
 10. ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, έλαβε χίλιους διακόσιους ενενήντα επτά (1.297) σταυρούς προτίμησης
 11. ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν εξήντα εννέα (1.169) σταυρούς προτίμησης
 12. ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν εξήντα (1.160) σταυρούς προτίμησης
 13. ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ έλαβε χίλιους ενενήντα ένα (1.091) σταυρούς προτίμησης
 14. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε χίλιους τριάντα επτά (1.037) σταυρούς προτίμησης
 15. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε εννιακόσιους τριάντα τέσσερις (934) σταυρούς προτίμησης
 16. ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εννιακόσιους οκτώ (908) σταυρούς προτίμησης
 17. ΜΠΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΗΤΡΟΥ έλαβε εννιακόσιους δύο (902) σταυρούς προτίμησης
 18. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους ογδόντα (889) σταυρούς προτίμησης
 19. ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε οκτακόσιους τριάντα επτά (837) σταυρούς προτίμησης
 20. ΤΣΟΝΙΔΟΥ – ΣΚΕΥΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΛΗ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους είκοσι τρεις (823) σταυρούς προτίμησης
 21. ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ – ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε οκτακόσιους δέκα τέσσερις (814) σταυρούς προτίμησης
 22. ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτακόσιους ενενήντα οκτώ (798) σταυρούς προτίμησης
 23. ΖΗΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους εβδομήντα έξι (776) σταυρούς προτίμησης
 24. ΤΕΡΖΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ έλαβε επτακόσιους εξήντα οκτώ (768) σταυρούς προτίμησης
 25. ΒΡΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε επτακόσιους εξήντα επτά (767) σταυρούς προτίμησης

Β) Από τους επιλαχόντες συνδυασμούς

α) από το συνδυασμό «Δήμος & Δημότες ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ»

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ του Δημοσθένους (υποψήφιος Δήμαρχος) Εκλογική περιφέρεια Αλεξανδρούπολης όπου ο συνδυασμός του έλαβε τις περισσότερες έδρες)
 2. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (Εκλογική ΠεριφέρειαΦερών) έλαβε εννιακόσιους πενήντα εννέα (959) σταυρούς προτίμησης
 3. ΓΟΥΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (Εκλογική Περιφέρεια Φερών) έλαβε επτακόσιους εξήντα εννέα (769) σταυρούς προτίμησης Καθώς και οι κατωτέρω όλοι από την εκλογική περιφέρεια Αλεξανδρούπολης
 4. ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πεντακόσιους εβδομήντα οκτώ (578) σταυρούς προτίμησης
 5. ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα τέσσερις (494) σταυρούς προτίμησης
 6. ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα οκτώ (458) σταυρούς προτίμησης

β) από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

 1. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΠΑΝΑΓΗ (υποψήφιος Δήμαρχος-Εκλογική Περιφέρεια Αλεξανδρούπολης όπου ο συνδυασμός του έλαβε τις περισσότερες έδρες)
 2. ΠΕΪΧΑΜΠΕΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε χίλιους δέκα οκτώ (1.018) σταυρούς προτίμησης (Εκλογική Περιφέρεια Φερών)
 3. ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξακόσιους επτά (607) σταυρούς προτίμησης (Εκλογική Περιφέρεια Αλεξανδρούπολης)
 4. ΤΡΕΛΛΗ ΦΑΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα οκτώ (458) σταυρούς προτίμησης (Εκλογική Περιφέρεια Αλεξανδρούπολης)

γ) από το συνδυασμό «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη

 1. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (υποψήφιος Δήμαρχος – Εκλογική Περιφέρεια Αλεξανδρούπολης, όπου ο συνδυασμός του έλαβε τις περισσότερες έδρες)
 2. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα οκτώ (458) σταυρούς προτίμησης (εκλογική Περιφέρεια Φερών)
 3. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ έλαβε σαράντα επτά (347) σταυρούς προτίμησης (Εκλογική Περιφέρεια Αλεξανδρούπολης)
 4. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα τρεις (343) σταυρούς προτίμησης (Εκλογική Περιφέρεια Αλεξανδρούπολης)

δ) από το συνδυασμό «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα»

ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ως επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού (Εκλογική Περιφέρεια Αλεξανδρούπολης)

ε) από το συνδυασμό «Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ»

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ως επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού (Εκλογική Περιφέρεια Αλεξανδρούπολης)

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αλεξανδρούπολη, στο ακροατήριο του σε δημόσια συνεδρίαση, στις 4 Ιουνίου 2014.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ