πάμε μπροστά

Πέμπτη

28

Αύγουστος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ψήφισμα Δικτύου Συμπαραστατών για την συνέχεια λειτουργίας του θεσμού

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Δίκτυο Δημοτικών & Περιφερειακών ΣυμπαραστατώνΜε ομόφωνο ψήφισμά τους, οι δεκαεννέα (19) εν ενεργεία Συμπαραστάτες του Δημότη και της Επιχείρησης και Περιφερειακοί Συμπαραστάτες του Πολίτη και της Eπιχείρησης (σ.σ. 15 στους Δήμους και 4 στις Περιφέρειες) επισημαίνουν ότι η διαδικασία για την προκήρυξη και εκλογή των νέων Συμπαραστατών πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, ώστε η Ελλάδα να ανταποκριθεί στις ευρωπαϊκές συστάσεις.

Το Δίκτυο των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμπαραστατών αναφέρει ότι στελέχη του Συμβουλίου της Ευρώπης, οργανισμού που έχει κατ’ επανάληψη επισημάνει την ανάγκη λειτουργία του θεσμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, πρόκειται να επισκεφθούν την χώρα μας στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2014, προκειμένου να προετοιμάσουν την έκθεση αξιολόγησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της τήρησης του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας.

Οι Συμπαραστάτες υποστηρίζουν ότι ο θεσμός θα πρέπει να ενισχυθεί και νομοθετικά, σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, ως προς τον τρόπο επιλογής των υπεύθυνων προσώπων, καθώς και ως προς τις αρμοδιότητες και την διάθεση απαραίτητων πόρων για την λειτουργία του θεσμού σε κάθε Δήμο άνω των 20.000 κατοίκων και σε κάθε Περιφέρεια.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου και το ψήφισμα των Συμπαραστατών ή κατεβάστε τα αρχεία σε μορφή PDF:

===============

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αξιολόγηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Συμβούλιο της Ευρώπης

Η διαδικασία για την προκήρυξη κι εκλογή των νέων Συμπαραστατών πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, ώστε η χώρα να ανταποκριθεί στις ευρωπαϊκές συστάσεις επισημαίνουν οι δεκαεννέα (19) εν ενεργεία Συμπαραστάτες σε ομόφωνο ψήφισμα τους.

Το Δίκτυο των Συμπαραστατών του Δημότη και της Επιχείρησης και Περιφερειακών Συμπαραστατών του Πολίτη και της Επιχείρησης αναφέρει ακόμα στο ψήφισμα του προς τους Δήμους, τις Περιφέρειες και το Υπουργείο Εσωτερικών ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει τονίσει σε κατ’ επανάληψη συστάσεις του προς τα κράτη, να μεριμνήσουν για την λειτουργία του θεσμού του δημοτικού και περιφερειακού συνηγόρου του πολίτη.

Αξίξει να σημειωθεί ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης πρόκειται να αξιολογήσει την Ελλάδα ως προς τις υποχρεώσεις της που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση με σχετικές επισκέψεις στελεχών του στην χώρα μας στα μέσα Σεπτεμβρίου. Ο συντονιστής του Δικτύου και Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων κ. Β.Σωτηρόπουλος έχει λάβει επιστολή από τον Πρόεδρο του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Η. van Staa, και πρόκειται να συναντηθεί με τα στελέχη που θα επισκεφθούν την χώρα μας.

Τέλος, στο Ψήφισμα υποστηρίζεται ότι ο θεσμός των τοπικών και περιφερειακών Συμπαραστατών θα πρέπει να ενισχυθεί και νομοθετικά, σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, ως προς τον τρόπο επιλογής των υπεύθυνων προσώπων καθώς και ως προς τις αρμοδιότητες και την διάθεση απαραίτητων πόρων για την λειτουργία του θεσμού σε κάθε Δήμο άνω των 20.000 κατοίκων και σε κάθε Περιφέρεια.

Υπεύθυνη Τύπου & Επικοινωνίας
Αγάθα Ζαρακοβίτου
τηλ.: 6979166345

===============

Δίκτυο Δημοτικών & Περιφερειακών Συμπαραστατών

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

Το Δίκτυο Συμπαραστατών του Δημότη και της Επιχείρησης και Περιφερειακών Συμπαραστατών του Πολίτη και της Επιχείρησης, ενόψει της επίσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2014 από στελέχη του Συμβουλίου της Ευρώπης (Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης) για την προετοιμασία έκθεσης με την οποία θα αξιολογηθεί η εφαρμογή του “Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας” (Ν. 1850/1989) εκ μέρους της Ελλάδας, στο πλαίσιο της οποίας επίσκεψης έχει ζητηθεί και η συνάντηση με τον συντονιστή του Δικτύου μας,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την Σύσταση Αρ. R (85) 13 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη1, με την οποία καλούνται οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να εξετάσουν την δυνατότητα διορισμού Συνηγόρου και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την Σύσταση 61 (1999) του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης για τον ρόλο των Τοπικών και Περιφερειακών Διαμεσολαβητών/Συνηγόρων του Πολίτη στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών2, με την οποία καλούνται οι κυβερνήσεις να ενθαρρύνουν την ίδρυση Γραφείων Συνηγόρων σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο και να λάβουν μέτρα κατάλληλης ενημέρωσης των πολιτών για την φύση του θεσμού και τις δυνατότητες που προσφέρει,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το Ψήφισμα 80 (1999) του Κογκρέσσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης για το ρόλο των Τοπικών και Περιφερειακών Διαμεσολαβητών/ Συνηγόρων στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών3, με το οποίο:

   –  διακηρύχθηκε ότι

i) ο θεσμός των τοπικών και Περιφερειακών Συνηγόρων συμβάλλει στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας,
ii) ότι η πρακτική τη θεσμικής διαμεσολάβησης πρέπει να ενισχυθεί όπου ήδη υπάρχει και να εισαχθεί επίσημα σε Δήμους και Περιφέρειες που δεν έχουν ακόμη αυτόν τον μηχανισμό προστασίας των πολιτών

  – θεσπίστηκαν οι “Αρχές που διέπουν την ίδρυση των τοπικών και περιφερειακών Γραφείων Συνηγόρων” που παρατίθενται στο Παράρτημα του Ψηφίσματος,

   –  καλούνται οι τοπικές και περιφερειακές αρχές που δεν έχουν αυτόν τον θεσμό να ιδρύσουν δημοτικά και περιφερειακά Γραφεία Συνηγόρου με τα κατάλληλα νομικά μέσα, εξουσίες, υποδομές και προσωπικό, λαμβάνοντας υπόψη τις “Αρχές που διέπουν τον θεσμό του Συνηγόρου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο”

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις “Αρχές που διέπουν τον θεσμό του διαμεσολαβητή/συνηγόρου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο“, σύμφωνα με τις οποίες η αντιμισθία πρέπει να είναι αντίστοιχη με αυτή που καταβάλλεται σε υψηλόβαθμους λειτουργούς της διοίκησης,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το Ψήφισμα 191 (2004) του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών για τους Περιφερειακούς Συνήγορος του Πολίτη: ένας θεσμός στην υπηρεσία των δικαιωμάτων των πολιτών, με το οποίο ενθαρρύνονται οι ευρωπαϊκές Περιφέρειες να προγραμματίσουν την ίδρυση γραφείων Περιφερειακών Συνηγόρων του Πολίτη, σύμφωνα με τις Αρχές που θεσπίστηκαν από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1999, για να επιβοηθηθούν τόσο οι πολίτες στον έλεγχο των αρχών, όσο και οι μηχανισμοί προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων και να αναπτύξουν / ενισχύσουν ανάλογα τις αρμοδιότητες και τα μέσα δράσης των Περιφερειακών Συνηγόρων του Πολίτη, προκειμένου να εξασφαλίζονται τα δικαιώματα των πολιτών και η δημοκρατία.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το Ψήφισμα 1959 (2013) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, “Ενισχύοντας τον θεσμό του Συνηγόρου στην Ευρώπη”, με το οποίο καλούνται τα κράτη, εκτός των άλλων, να παρέχουν στους θεσμούς των Συνηγόρων επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και να αποφύγουν την μείωση του προϋπολογισμού, η οποία συνεπιφέρει την απώλεια της ανεξαρτησίας των θεσμών ή ακόμη και την κατάργηση τους,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα άρθρα 77 και 179 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα “Καλλικράτης”), με τα οποία θεσπίστηκε ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, αντίστοιχα, άρθρα με τα οποία ορίστηκε ότι η θητεία αυτών των οργάνων ακολουθεί την θητεία των δημοτικών και περιφερειακών αρχών αντίστοιχα,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το Ψήφισμα της 29ης Ιανουαρίου 2013 του Δικτύου Συμπαραστατών του Δημότη και της Επιχείρησης και Περιφερειακών Συμπαραστατών του Πολίτη και της Επιχείρησης για την ενίσχυση και την καταστατική θέση του θεσμού, με το οποίο αναγνωρίστηκε ότι η ίδρυση του θεσμού αποτελεί ανταπόκριση του νομοθέτη στις ανωτέρω συστάσεις θεσμικών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης και ότι αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου,

ΚΑΛΕΙ

1. Τις νέες Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές που θα αναλάβουν καθήκοντα από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 να διασφαλίσουν την συνέχεια της λειτουργίας ή να μεριμνήσουν για την έναρξη λειτουργίας των Συμπαραστατών του Δημότη και της Επιχείρησης και των Περιφερειακών Συμπαραστατών του Πολίτη και της Επιχείρησης, στους αντίστοιχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναρτώντας στις ιστοσελίδες τους, χωρίς καθυστέρηση, τις προκυρήξεις για την έναρξη των διαδικασιών επιλογής των νέων Συμπαραστατών από τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια, προκειμένου να επιλεγούν πρόσωπα που θα αναλάβουν την σχετική ευθύνη και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που, ενώ αυτό προβλέπεται νομοθετικά, δεν έχει μέχρι σήμερα λειτουργήσει ο θεσμός.

2. Το Υπουργείο Εσωτερικών

i. να εντάξει την διαδικασία επιλογής Συμπαραστατών του Δημότη και της Επιχείρησης και Περιφερειακών Συμπαραστατών του Πολίτη και της Επιχείρησης στις σχετικές εγκυκλίους και “οδικούς χάρτες” που θα αποστείλει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις πρώτες ενέργειες που θα πρέπει να ολοκληρωθούν από αυτούς και

ii. να εξετάσει την νομοθετική ενίσχυση του θεσμού σύμφωνα με τις Συστάσεις και τα Ψηφίσματα των οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

ΚΑΙ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  • να δώσει το παρόν στην δημοσιότητα και
  • να ενημερώσει τα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με το παρόν.

1η Αυγούστου 2014

ΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αγίας Παρασκευής, ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ
Αθηναίων, ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αλεξανδρούπολης, ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ
Αλμωπίας, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΗΣ
Ζωγράφου, ΕΛΕΝΗ ΣΦΗΚΑ
Καλλιθέας, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΜΠΟΛΑΚΗΣ
Καλαμαριάς, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
Κομοτηνής, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΕΛΙΑΔΗΣ
Μαλεβιζίου, ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ
Παλλήνης, ΘΩΜΑΣ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ
Σαρωνικού, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Σκύδρας, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΛΤΙΔΗΣ
Φιλοθέης-Ψυχικού, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΜΑΖΟΣ
Χαλκιδαίων, ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
Χερσονήσου, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΑΚΗ

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αττικής, ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
Ηπείρου, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Στερεάς Ελλάδας, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΟΥΣΑΣ
Πελοποννήσου, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ

===============

Πηγή: cityofathens.gr