πάμε μπροστά

Τετάρτη

3

Σεπτέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Διαγωνισμός του Ο.Λ.Α. για τη μίσθωση Λούνα Παρκ και Υδάτινου Πάρκου στη δυτική χερσαία ζώνη για 3+3 χρόνια

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Ανάπλαση παραλιακής ζώνης, Δημοπρασίες, Δημοσιεύματα, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Ιστοσελίδες, Μεγάλα θέματα δήμου

Λογότυπο Ο.Λ.Α. Α.Ε.Αναρτήθηκε χθες Τρίτη 2/9/2014 στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης και το Διαύγεια η περίληψη της διακήρυξης διαγωνισμού του Ο.Λ.Α. για την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης χώρου συνολικής επιφανείας 5.575,00 τ.μ. στη δυτική χερσαία ζώνη του λιμένα Αλεξανδρούπολης για  την εγκατάσταση και λειτουργία παιδικών χαρών (luna-park), υδάτινου πάρου (water-park) και γενικότερα δραστηριοτήτων αναψυχής.

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης για ακόμα τρία (3) έτη χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και εφόσον ο παραχωρησιούχος έχει εκπληρώσει πλήρως όλες του τις υποχρεώσεις.

Το τοπογραφικό της δυτικής χερσαίας ζώνης που συνοδεύει τη διακήρυξη του Ο.Λ.Α.

Το τοπογραφικό της δυτικής χερσαίας ζώνης που συνοδεύει τη διακήρυξη του Ο.Λ.Α. (κλικ για μεγέθυνση)

Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται ότι  παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους για ακύρωση, υπαναχώρηση, μείωση της προσφερθείσας τιμής κατά το διαγωνισμό καθώς και από κάθε αξίωσή τους για αποζημίωση σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κάνουν χρήση της παραχωρούμενης έκτασης.

Οι διαγωνιζόμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο Έβρου με έδρα στην Αλεξανδρούπολη βαθμολογούνται με προσαύξηση κατά 10% στη βαθμολόγηση του επιχειρηματικού τους σχεδιασμού. Θα πρέπει, επίσης, να προβούν στην τεκμηρίωση 3ετούς τουλάχιστον εμπειρίας στη λειτουργία πάρκου αναψυχής-διασκέδασης ψυχαγωγίας ή λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων (την οποία ήδη έχει η κοινοπραξία που εκμισθώνει το χώρο σήμερα, η «ΜΟΚΑΛΗΣ Γ. – ΚΟΥΛΑΞΙΔΗΣ Α. Ο.Ε.»). Το 50% του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στο χώρο θα πρέπει να έχει αγοραστεί ή/και μισθωθεί εντός της τελευταίας 5ετίας ή να πρόκειται να αγοραστεί ή/και να μισθωθεί άμεσα (με προσκόμιση αντίστοιχων προτιμολογίων αγοράς ή τιμολογίων).

Πίνακας αξιολόγισης τεχνικών προσφορών για Luna Park & Water Park από τον Ο.Λ.Α. Α.Ε.

Πίνακας αξιολόγισης τεχνικών προσφορών για Luna Park & Water Park από τον Ο.Λ.Α. Α.Ε.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών είναι η Τετάρτη 8/10/2014 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Ο.Λ.Α. μέσα στον εμπορικό λιμένα.

Η διακήρυξη διανέμεται όλες τις εργάσιμες μέρες από 09:00-14:00 στα γραφεία του Ο.Λ.Α. και από την ιστοσελίδα του οργανισμού στη διεύθυνση www.ola-sa.gr.

Ο προηγούμενος διαγωνισμός είχε διεξαχθεί τον Σεπτέμβρη του 2009 και είχαν συμμετάσχει 3 ενδιαφερόμενοι, μεταξύ των οποίων η «ΑΦΟΙ ΙΩΣΗΦΙΔΗ Ο.Ε.» (ιδιοκτήτρια εταιρεία του παλιού λούνα παρκ της πόλης στον ίδιο χώρο) και η τελική πλειοδότρια, «ΜΟΚΑΛΗΣ Γ. – ΚΟΥΛΑΞΙΔΗΣ Α. Ο.Ε.» (δείτε παλιότερη ανάρτηση σε τοπικό μπλογκ σχετική με τον ντόρο που είχε προκληθεί τότε κάνοντας κλικ εδώ).

Δείτε την ανάρτηση της περίληψης στην ιστοσελίδα του δήμου Αλεξανδρούπολης κάνοντας κλικ εδώ, και την ανάρτηση το Διαύγεια εδώ: ΑΔΑ 7ΧΜΦ469ΗΞΤ-ΚΜΙ.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία (τα προμηθευτήκαμε από την ιστοσελίδα του Ο.Λ.Α.):