πάμε μπροστά

Τετάρτη

10

Σεπτέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη θητεία από 1/9/2014 έως 5/3/2017

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικό Συμβούλιο, Διαύγεια, Επίσημα Πρακτικά, Επιτροπές, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ.), Ημερήσια Διάταξη, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

[Προσθήκη 17/9/2014: Ακυρώθηκε από τον γ.γ. αποκεντρωμένης διοίκησης Μ-Θ κ. Καρούντζο η εκλογή προεδρείου του Δ.Σ. και μελών των επιτροπών ΕΠΖ και ΟΕ λόγω συμμετοχής στις διαδικασίες δημοτικών συμβούλων που τέθηκαν σε αργία από 1/10/2014 – δείτε ανάρτηση της 16/9/2014]

Αναρτήθηκαν στο Διαύγεια την Τρίτη 9/9/2014 τα αποσπάσματα πρακτικών της 28ης ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Αλεξανδρούπολης της Κυριακής 7/9/2014, το οποίο συνεδρίασε με παρόντα και τα 41 μέλη του.

Θέματα η εκλογή του προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

28ο Ειδικό Δ.Σ. - Εκλογή Προεδρείου, Μελών ΟΕ και ΕΠΖ (7/9/2014)

28ο Ειδικό Δ.Σ. – Εκλογή Προεδρείου, Μελών ΟΕ και ΕΠΖ (7/9/2014) (πηγή: radiomax.gr & Γιάννης Ναλμπάντης)

Αποτελέσματα των ψηφοφοριών έχουν ως εξής:

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου

 1. Πρόεδρος ο κ. Αγγλιάς Θεόδωρος του Αργυρίου (με 36 ψήφους από τις 41)
 2. Αντιπρόεδρος ο κ. Ταρτανής Ιωάννης του Γεωργίου (με 37 ψήφους από τις 41)
 3. Γραμματέας ο κ. Αραμπατζής Κυριάκος του Πασχάλη (με 37 ψήφους από τις 41)

Οικονομική Επιτροπή

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Λαμπάκης Ευάγγελος.

Τακτικά Μέλη:

 1. Ο κ. Γερακόπουλος Χρήστος του Ευστρατίου (με 41 ψήφους από τις 41)
 2. Ο κ. Ουζουνίδης Γεώργιος του Ιγνατίου (με 41 ψήφους από τις 41)
 3. Ο κ. Παντελίδης Γεώργιος του Φωτίου (με 41 ψήφους από τις 41)
 4. Ο κ. Μπίκος Χρήστος του Μήτρου (με 41 ψήφους από τις 41)
 5. Ο κ. Ζητάκης Παναγιώτης του Ιωάννη (με 41 ψήφους από τις 41)
 6. Ο κ. Γουμενίδης Ευάγγελος του Παναγιώτη (με 39 ψήφους από τις 41)
 7. Η κ. Τρέλλη Φανή του Αποστόλου (με 39 ψήφους από τις 41)
 8. Ο κ. Μιχαηλίδης Παύλος του Αναστασίου (με 40 ψήφους από τις 41)

Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Η κ. Τσονίδου-Σκεύα Ελισάβετ (Έλλη) του Αντωνίου (με 41 ψήφους από τις 41)
 2. Ο κ. Θυμιανίδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη (με 41 ψήφους από τις 41)
 3. Ο κ. Γιαννόπουλος Ιωάννης του Αθανασίου (με 41 ψήφους από τις 41)
 4. Ο κ. Βαμβακερός Αντώνιος του Δημητρίου (με 40 ψήφους από τις 41)
 5. Ο κ. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνος του Γεωργίου (με 40 ψήφους από τις 41)

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Λαμπάκης Ευάγγελος.

Τακτικά Μέλη:

 1. Ο κ. Σπηλιοτόπουλος Αντώνιος του Παναγιώτη (με 41 ψήφους από τις 41)
 2. Ο κ. Γκοτσίδης Κωνσταντίνος του Χρήστου (με 41 ψήφους από τις 41)
 3. Ο κ. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνος του Γεωργίου (με 40 ψήφους από τις 41)
 4. Η κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελένη του Μιχαήλ (με 40 ψήφους από τις 41)
 5. Ο κ. Βαταμίδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου (με 41 ψήφους από τις 41)
 6. Ο κ. Γουδουλάκης Μάριος του Ευσταθίου (με 41 ψήφους από τις 41)
 7. Η κ. Δραμανίδου Νίκη του Δημητρίου (με 41 ψήφους από τις 41)
 8. Ο κ. Αραμπατζής Κυριάκος του Πασχάλη (με 41 ψήφους από τις 41)

Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Ο κ. Βραχιόλογλου Στυλιανός του Ιωάννη (με 41 ψήφους από τις 41)
 2. Ο κ. Μαυρίδης Κωνσταντίνος του Ανέστη (με 41 ψήφους από τις 41)
 3. Ο κ. Παντελίδης Γεώργιος του Φωτίου (με 40 ψήφους από τις 41)
 4. Ο κ. Πεϊχαμπέρης Πασχάλης του Δημητρίου (με 41 ψήφους από τις 41)
 5. Ο κ. Τζανίδης Νικόλαος του Θεμιστοκλή (με 41 ψήφους από τις 41)

Διαβάστε τις αποφάσεις στο διαύγεια κάνοντας κλικ στα ακόλουθα λινκ:

 1. Εκλογή Προεδρείου Δ.Σ. – ΑΔΑ: 6Σ7ΞΩΨΟ-Ι65
 2. Εκλογή μελών Ο.Ε. – ΑΔΑ: ΩΨΙ9ΩΨΟ-ΒΛΜ
 3. Εκλογή μελών Ε.Π.Ζ. – ΑΔΑ: 7ΕΡ9ΩΨΟ-Α5Χ