πάμε μπροστά

Παρασκευή

12

Σεπτέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ανακοίνωση Ε.Ε.Τ.Α.Α. προς τους φορείς/δομές και τους ωφελούμενους του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσιεύματα, Ιστοσελίδες

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"Ανακοίνωση εξέδωσε στις 4/9/2014 το Ε.Ε.Τ.Α.Α. μέσω της ιστοσελίδας του σχετικά με καταγγελίες που δέχθηκε από γονείς για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Με αυτήν υπογραμμίζει ότι η σίτιση, όπου παρέχεται, είναι δωρεάν. Στα ποσά που εισπράττουν οι δομές από το ΕΣΠΑ συμπεριλαμβάνονται υγιεινή, καθημερινή φροντίδα και ασφαλής παραμονή, φύλαξη με δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία, παροχή συμβουλευτικής ενημέρωσης και υποστήριξης στις οικογένειες, υγιεινή και επαρκής διατροφή που περιλαμβάνει υποχρεωτικά πρωϊνό και μεσημεριανό, φροντίδα για την ατομική καθαριότητα των παιδιών, τακτική ιατρική παρακολούθηση και δαπάνες για γραφική ύλη και αναλώσιμα συνολικής αξίας μέχρι 100 ευρώ.

Ειδική επιβάρυνση μπορεί να προκύψει για τα έξοδα μεταφοράς των παιδιών καθώς και για συμμετοχή τους σε προαιρετικές “ειδικές υπηρεσίες” όπως κολύμβηση, μπαλέτο, ξενόγλωσσα μαθήματα, επισκέψεις σε μουσεία, παρακολούθηση θεατρικών ή άλλων παραστάσεων, κλπ.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι “κανένας Φορέας/Δομή, επί ποινή εκπτώσεως του από το Πρόγραμμα, δεν δικαιούται να εξαρτά την παροχή των βασικών και υποχρεωτικά προσφερόμενων υπηρεσιών του, όπως αυτές αποτυπώνονται στη σχετική Πρόσκληση, από την ταυτόχρονη υποχρεωτική αποδοχή εκ μέρους των ωφελούμενων και τυχόν ειδικών προαιρετικά προσφερόμενων υπηρεσιών του. Σημειώνεται δε, ότι η υπογραφή των εντολών τοποθέτησης από τους ωφελούμενους είναι υποχρεωτική και δεν μπορεί να εξαρτάται από την αποδοχή των τυχόν ειδικών προαιρετικά προσφερόμενων υπηρεσιών.”

Διαβάστε το πλήρες κείμενο:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τους Φορείς/Δομές και τους Ωφελούμενους του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Κατόπιν ερωτημάτων αλλά και καταγγελιών που τέθηκαν υπόψιν μας για το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.3.2. (Μέρος Πρώτο) που αφορά στους Φορείς/Δομές και στο άρθρο 2.1.2. (Μέρος Δεύτερο) που αφορά στους Ωφελούμενους του Προγράμματος της σχετικής Πρόσκλησης, καθορίζονται με σαφήνεια τα ετήσια ανώτατα όρια δαπάνης σε ευρώ που θα καταβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., ανά θέση που θα καλύφθηκε και ανά κατηγορία, για το σύνολο των υποχρεωτικά παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα σχετικώς αναφερόμενα ποσά καλύπτουν το συνολικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως αυτές αναφέρονται στη σχετική Πρόσκληση, πλην της μετακίνησης για τις Δομές των περιπτώσεων Α1.1, ΑΙ.2, ΑΙ.3, Α2, Β1 και Β2, ανά θέση και ως εκ τούτου, ο κάθε Φορέας/Δομή δεν δύναται να προβεί σε είσπραξη τροφείων ή άλλης μορφής διδάκτρων ή οποιουδήποτε αντιτίμου από τους ωφελούμενους (όπως για παράδειγμα κόστος εγγραφής) ή δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο των θρησκευτικών εορτών ή εθνικών επετείων.

Ειδικότερα, οι υποχρεωτικά παρεχόμενες υπηρεσίες από τους Φορείς/Δομές αναφέρονται στις περ.2 και 3, που η τελευταία αφορά στη σίτιση από όποιον Φορέα/Δομή αυτή παρέχεται. Περαιτέρω, στην περ. 5 των ανωτέρω άρθρων ρητά ορίζεται, ότι τυχόν άλλες ειδικές υπηρεσίες (π.χ. κολύμβηση, μπαλέτο, παρακολούθηση ξενόγλωσσων μαθημάτων, επισκέψεις σε μουσεία, παρακολούθηση θεατρικών ή άλλων παραστάσεων, εκδηλώσεων και άλλα) που παρέχονται από τις δομές είναι προαιρετικές και δεν αφορούν στην βασική απασχόληση και διαπαιδαγώγηση. Επομένως, μόνο εφόσον οι ωφελούμενοι επιλέξουν αυτές στο σύνολο τους ή μέρος αυτών, θα επιβαρύνουν οικονομικά τους ίδιους.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, ο Φορέας/Δομή που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα οφείλει να παρέχει υποχρεωτικά τις αναφερόμενες υπηρεσίες στα άρθρα 2.3.2 και 2.1.2. περ. 2 και 3 της Πρόσκλησης. Οι τυχόν ειδικές υπηρεσίες της περ.5 των ανωτέρω άρθρων προσφέρονται προαιρετικά και συνεπάγονται αντίστοιχη επιβάρυνση, μόνον αν αυτές επιλεγούν από τους ωφελούμενους.

Τα ανωτέρω εξάλλου έχουν επισημανθεί και διευκρινισθεί και σε παλαιότερες ανακοινώσεις που έχουν αναρτηθεί στο site της Ε.Ε.Τ.Α.Α..

Ως εκ τούτου επισημαίνεται ότι κανένας Φορέας/Δομή, επί ποινή εκπτώσεως του από το Πρόγραμμα, δεν δικαιούται να εξαρτά την παροχή των βασικών και υποχρεωτικά προσφερόμενων υπηρεσιών του, όπως αυτές αποτυπώνονται στη σχετική Πρόσκληση, από την ταυτόχρονη υποχρεωτική αποδοχή εκ μέρους των ωφελούμενων και τυχόν ειδικών προαιρετικά προσφερόμενων υπηρεσιών του. Σημειώνεται δε, ότι η υπογραφή των εντολών τοποθέτησης από τους ωφελούμενους είναι υποχρεωτική και δεν μπορεί να εξαρτάται από την αποδοχή των τυχόν ειδικών προαιρετικά προσφερόμενων υπηρεσιών.

Επομένως, οποιοσδήποτε Φορέας/Δομή δεν δικαιούται να εξαρτά την εγγραφή του τέκνου ενός ωφελούμενου γονέα και την αντίστοιχη υπογραφή της εντολής τοποθέτησης από την αποδοχή των προαιρετικά προσφερόμενων υπηρεσιών.

============

Κατεβάστε την ανακοίνωση του ΕΕΤΑΑ από την ιστοσελίδα του εδώ ή από το pamemprosta.org εδώ. Κατεβάστε την πρόσκληση του προγράμματος της 2/7/2014 στην οποία αναφέρονται οι όροι υποβολής προτάσεως από τις Δομές στο πρόγραμμα και οι υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρουν στα παιδιά, εδώ.