πάμε μπροστά

Δευτέρα

15

Σεπτέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ανάκληση Προκήρυξης για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της επιχείρησης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ημερομηνία : 15/09/2014
Αριθμ. Πρωτ: 56843

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακαλείται η προκήρυξη για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης, λόγω ακύρωσης της συνεδρίασης της Τετάρτης 17/09/2014.

Η Προκήρυξη θα εκδοθεί όταν οριστεί νέα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ