πάμε μπροστά

Δευτέρα

15

Σεπτέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 30η τακτική συνεδρίαση ΔΣ την Τετάρτη 17/08/2014 ώρα 18:30 [15/9/2014 13:30 – Ματαιώθηκε]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 12/09/2014
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ.: 56242

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 17/09/2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Υπαγωγή στη ρύθμιση του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο Ν.4071/2012 των οφειλών της πρώην ΔΕΠΕΑ και της εταιρείας του πρώην Δήμου Φερών με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Φερών» (Εισηγ: κ. Κατσιάνης Αθ.)
 3. Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας Καυσίμων Κίνησης-Θέρμανσης και Λιπαντικών, έτους 2015, για το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού (Εισηγ: κ. Κατσιάνης Αθ.)
 4. Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας Τροφίμων, έτους 2015, για το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού. (Εισηγ: κ. Κατσιάνης Αθ.)
 5. Επιστροφή χρηματικού ποσού από πράξη βεβαίωσης παράβασης του Τμήματος Τροχαίας Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ: κ. Κατσιάνης Αθ.)
 6. Ακύρωση της 184/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά την «Επιστροφή Χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στο όνομα της Μαρκίδου Φωτεινής» (Εισηγ: κ. Κατσιάνης Αθ.)
 7. Επιστροφή χρηματικού ποσού για Δ.Τ.-Δ.Φ.-Τ.Α.Π. (Εισηγ: κ. Κατσιάνης Αθ.)
 8. Διαγραφή οφειλής από Βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο, λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ (Εισηγ: κ. Κατσιάνης Αθ.)
 9. Συγκρότηση Επιτροπής για την Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: Δήμαρχος)
 10. Ανανέωση συμβάσεων δύο ατόμων (Ψυχολόχου-Κοινωνικού Λειτουργού) στα πλαίσια του υποέργου “Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων βίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης”» (Εισηγ: κ. Τσακιροπούλου Ευαγ.)
 11. Έγκριση συμμετοχής των στελεχών του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών – Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην 3ημερη 1η Τεχνική Συνάντηση Υπευθύνων Έργου – Επιβλεπουσών Υπηρεσιών – Στελεχών Δομών στην Αθήνα, στις 3-4-5/10/2014 (Εισηγ: Καδόγλου Κων/νος)
 12. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου Αλεξανδρούπολης στα εκπαιδευτικά σεμινάρια Open Days στις Βρυξέλες, από τις 06/10/2014 έως 09/10/2014 (Εισηγ: Καδόγλου Κων/νος)
 13. Τροποποίηση της Απόφασης Πρόθεσης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: Καδόγλου Κων/νος)
 14. Έγκριση Έκθεσης Εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ» (Εισηγ.: κ. Κατσιάνης Αθ.)
 15. Έγκριση Έκθεσης των Εκκαθαριστών επί του τελικού Ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΕΡΩΝ»( Εισηγ.: κ. Κατσιάνης Αθ.)
 16. Έγκριση Έκθεσης των Εκκαθαριστών επί του τελικού Ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Εισηγ.: κ. Κατσιάνης Αθ.).
 17. Έγκριση Έκθεσης των Εκκαθαριστών επί του τελικού Ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΕΡΩΝ» (Εισηγ.: κ. Κατσιάνης Αθ.).
 18. Έγκριση Έκθεσης των Εκκαθαριστών επί του τελικού Ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Εισηγ.: κ. Κατσιάνης Αθ. ).
 19. Έγκριση Έκθεσης Εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΦΕΡΩΝ (Α.ΜΗ.Κ.Ε.Κ.Κ.Α.Φ)» (Εισηγ.: κ. Κατσιάνης Αθ.).
 20. Ορισμός μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ” ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ) (Εισηγ.: κ. Δημαρχος)
 21. Ορισμός μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ” ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α) (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 22. Ορισμός μελών του Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α ) (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 23. Ορισμός μελών του Δ.Σ της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Τ.Ι.Ε.Δ.Α Α.Ε) (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 24. Ορισμός μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ορισμός νέων μελών( Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 25. Ορισμός μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 26. Ορισμός μελών του Δ.Σ της Ιδιότυπης Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 27. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Δημοσυνεταιριστική Εταιρεία ” ΕΒΡΟΣ Α.Ε” (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος )
 28. Ορισμός μελών της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή για θέματα που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές υπαλλήλων του Δήμου και σε πειθαρχικά θέματα αυτών. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος).
 29. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 30. Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του για την συγκρότηση Επιτροπής για την άδεια εγκατάστασης ατόμων εκδιδομένων με αμοιβή (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος).
 31. Συγκρότηση Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος )
 32. Ορισμός μελών στις Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου του άρθρου 70 Ν. 3852/2010. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 33. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 34. Εξέταση ενστάσεων σχετικά με τη Τροποποίηση Ρ.Σ. στο Ο.Τ. 591 του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ.: κ. Μαστορόπουλος Δ.)
 35. 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (Εισηγ.: κ.Κάβουρας Γ.)
 36. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γ.)
 37. Παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης «Αποτυπώσεις –Τοπογραφήσεις Οριοθετήσεις Ρεμάτων Δ.Ε.Αλεξ-πολης» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γ)
 38. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Φερών» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γ.)
 39. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή παράπλευρων έργων περιφερειακού δρόμου» κατά 2 μήνες. (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γ.)
 40. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γ.)
 41. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πάρκου πλατείας, λοιπών χώρων Δ.Δ. Συκορράχης» (Εισηγ.: κ. Ζητάκης Π.)
 42. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στην είσοδο του Άβαντα » (Εισηγ.: κ. Ζητάκης Π.)
 43. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πάρκου πλατείας λοιπών χώρων Δ.Δ Μάκρης» (Εισηγ.: Ζητάκης Π.)
 44. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση πρασίνου μικρών κοινόχρηστων χώρων » (Εισηγ.: Ζητάκης Π.)
 45. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πάρκου πλατείας λοιπών χώρων Δ.Δ Κίρκης» (Εισηγ.: κ. Ζητάκης Π.)
 46. Έγκριση της 6ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Βραχιόλογλου Σ.).
 47. Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 του Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Βραχιόλογλου Σ.).
 48. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 49. Έγκριση μετακίνησης και Οδοιπορικών, Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη. (Εισηγ.: κ. Κατσιάνης Αθ.)
 50. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου (Εισηγ.: κ. Κατσιάνης Αθ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς