πάμε μπροστά

Τρίτη

16

Σεπτέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Διαπιστωτικές πράξεις αυτοδίκαιης απόλυσης δύο ειδικών συμβούλων του δημάρχου [Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΑναρτήθηκαν σήμερα στο Διαύγεια δύο διαπιστωτικές πράξεις αυτοδίκαιης απόλυσης ειδικών συμβούλων του δημάρχου. Σύμφωνα με το κείμενό τους “η νέα δημοτική αρχή δεν επιθυμεί τη διατήρηση της σύμβασης των ανωτέρω ειδικών συμβούλων”.

Αναμένουμε τους ορισμούς των νέων ειδικών συμβούλων με ενδιαφέρον.

Διαβάστε τις αναρτήσεις στο Διαύγεια:

  • Διαπιστωτική Πράξη Αυτοδίκαιης Απόλυσης του Λαζογιάννη Κυριάκου του Ευστρατίου, Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΑΔΑ: 6ΙΚΞΩΨΟ-ΣΑΦ)
  • Διαπιστωτική Πράξη Αυτοδίκαιης Απόλυσης του Τσακιρόπουλου Νικολάου του Παναγιώτη, Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΑΔΑ: ΩΞ8ΠΩΨΟ-9ΛΛ)