πάμε μπροστά

Τρίτη

16

Σεπτέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ορισμοί αντιδημάρχων για τα πρώτα δυόμιση χρόνια [Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Ορισμοί Αντιδημάρχων

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΣε συνέχεια της μεσημεριανής συνέντευξης τύπου αναρτώνται στο Διαύγεια οι ορισμοί αντιδημάρχων στο δήμο Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι αναλαμβάνουν άμεσα τα καθήκοντά τους.

Διαβάστε τις αναρτήσεις αναλυτικά:

  • Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Παντελίδη Γεωργίου ως Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (ΑΔΑ: 6ΩΟ0ΩΨΟ-ΚΙΚ)
  • Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Μαυρίδη Κωνσταντίνου ως Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου (ΑΔΑ: Ω1ΗΕΩΨΟ-ΘΣ3)
  • Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γερακόπουλου Χρήστου ως Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης (ΑΔΑ: 6Π6ΣΩΨΟ-8ΧΝ)
  • Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Βραχιόλογλου Στυλιανού ως Αντιδημάρχου Προγραμματισμού, Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Αγοράς & Αθλητισμού (ΑΔΑ: ΒΘΤΠΩΨΟ-ΝΜΤ)