πάμε μπροστά

Πέμπτη

18

Σεπτέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης Γερακόπουλο Χρήστο [Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Ορισμοί Αντιδημάρχων

Διαύγεια - Διαφάνεια στο Κράτος

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια σήμερα το πρωί η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης κ. Γερακόπουλο Χρήστο.

Σύμφωνα με την ανάρτηση μεταβιβάζονται στον κ. Γερακόπουλο οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

Ο κ. Χρήστος Γερακόπουλος, αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης από 16/9, στην τελετή ορκομωσίας των μελών του ΔΣ την 25/08/2014

Ο κ. Χρήστος Γερακόπουλος, αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης από 16/9, στην τελετή ορκομωσίας των μελών του ΔΣ την 25/08/2014

  1. Την Οργάνωση, Εποπτεία και συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου μας.
  2. Την παρακολούθηση της εφαρμογής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και εισήγησης στην αρμόδια επιτροπή τυχόν τροποποιήσεις και επεκτάσεις.
  3. Την εποπτεία, συντήρηση και επισκευή των σχολείων των ευρισκόμενων στην περιφέρεια του Δήμου, καθώς και πάσης φύσεως δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων.
  4. Την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου σχετικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες που δεν περιέχει γνώμη, απόφαση και πρόταση. 
  5. Την εποπτεία, την ευθύνη και τον συντονισμό των θεμάτων Οδο-σήμανσης και Ηλεκτροφωτισμού της πόλης.
  6. Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων του αυτοτελούς Πολιτικής Προστασίας-Παλλαϊκής Άμυνας-Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου ανάγκης.
  7. Την εποπτεία την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λ.π. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω Αντιδημάρχου, οι αρμοδιότητες αυτές θα ασκούνται από τον Δήμαρχο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου θα ασκούνται από τον νόμιμο αναπληρωτή.

Διαβάστε την ανάρτηση στο Διαύγεια ΑΔΑ: 73ΞΙΩΨΟ-Ι1Ψ