πάμε μπροστά

Πέμπτη

18

Σεπτέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Παντελίδη Γεώργιο [Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Ορισμοί Αντιδημάρχων

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΑναρτήθηκε στο Διαύγεια σήμερα το πρωί η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Παντελίδη Γεώργιο.

Σύμφωνα με την ανάρτηση μεταβιβάζονται στον κ. Παντελίδη οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

Ο κ. Γιώργος Παντελίδης, αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών από 16/9, στην τελετή ορκομωσίας των μελών του ΔΣ την 25/08/2014 υπό το βλέμμα του δημάρχου, κ. Βαγγέλη Λαμπάκη

Ο κ. Γιώργος Παντελίδης, αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών από 16/9, στην τελετή ορκομωσίας των μελών του ΔΣ την 25/08/2014 υπό το βλέμμα του δημάρχου, κ. Βαγγέλη Λαμπάκη

 1. Την οργάνωση και εποπτεία των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και του ΚΕΠ.
 2. Τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων του Δήμου.
 3. Την υπογραφή εγγράφων σχετικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες που δεν περιέχουν γνώμη απόφαση και πρόταση.
 4. Συνυπογράφει των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών
 ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
 5. Τη ρύθμιση θεμάτων για την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς της
 Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης.
 6. Την Τέλεση των Πολιτικών Γάμων.
 7. Υπογραφή Διατακτικών.
 8. Σύναψη συμβάσεων, που μπορούν να διενεργηθούν με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης ή με διαπραγμάτευση για προμήθειες σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ»
 9. Αποφάσεις απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών μέχρι του ποσού που αναφέρει η ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
 10. Υπογραφή καταστάσεων ετησίου Μητρώου Αρρένων.
 11. Υπογραφή Στρατολογικών Πινάκων.
 12. Δήλωση ενδιαφερομένων για απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση.
 13. Χορήγηση πιστοποιητικών βάσει υπευθύνου δηλώσεως των ενδιαφερομένων ή βάσει ενόρκου κατάθεσης καθώς και πιστοποιητικών ταυτοπροσωπίας.
 14. Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, λειτουργίας μουσικής, εγκατάστασης προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή, πλανοδίων μικροπωλητών και λειτουργίας καταστημάτων ενοικιάσεως μοτοποδηλάτων.
  1. Χορήγηση άδειας για εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, Κινηματογράφων και Ψυχαγωγικών Παιδειών (λούνα-πάρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κ.λ.π.) (άρθρο 81 ΔΚΚ).
  2. Σφράγιση καταστήματος που λειτουργεί χωρίς νόμιμη άδεια.
  3. Προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήματος.
  4. Εκτέλεση αποφάσεων για την ανάκληση και την οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήματος.
  5. Έκδοση απόφασης επί των αιτήσεων θεραπείας.
  6. Έκφραση απόψεων που ζητούνται από Δικαστήρια ή άλλες υπηρεσίες σχετικά με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  7. Κάθε άλλη αρμοδιότητα και υπογραφή εγγράφων σχετικά με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  8. Έκδοση απόφασης παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου, για ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων, τοποθέτησης οικοδομικών υλικών, εκδηλώσεων κ.λ.π. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων, ύστερα από τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  9. Υπογραφή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
 15. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών.
 16. Εποπτεία και ευθύνη της έκδοσης καρτών στάθμευσης.
 17. Συνεργασία με τον αρμόδιο εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο επί θεμάτων του γραφείου Δημάρχου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω Αντιδημάρχου, οι αρμοδιότητες αυτές θα ασκούνται από τον Δήμαρχο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου θα ασκούνται από τον νόμιμο αναπληρωτή.

Διαβάστε την ανάρτηση στο Διαύγεια ΑΔΑ: 7ΔΔΑΩΨΟ-ΕΜ5

===============

[Ενημέρωση 1/10/2014]

Με νέα ανάρτηση στο Διαύγεια την 26/9/2014 στις 14:21, και τίτλο “Συμπλήρωση της αριθ. 57328/16-9-2014 απόφασή μας «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Παντελίδη Γεώργιο” ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης μεταβιβάζει στον κ. Παντελίδη τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Συμπληρώνουμε την αριθ. 57328/16-9-2014 απόφασή μας και μεταβιβάζουμε και τις παρακάτω αρμοδιότητες στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Παντελίδη Γεώργιο.

 1. Την οργάνωση και εποπτεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
 2. Την υπογραφή εγγράφων με τις παραπάνω αρμοδιότητες.
 3. Την υπογραφή αποφάσεων επιβολής προστίμων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οικονομικών.

Διαβάστε την ανάρτηση στο Διαύγεια ΑΔΑ: ΩΖΞΞΩΨΟ-ΒΕΘ

===============

[Ενημέρωση 210/2014]

ΑΔΑ: ΒΑΦΣΩΨΟ-ΚΥ5 – Δημοσίευση απόφασης Δημάρχου 57328/16-09-14 για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών στο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Κονδύλη για 49,20 ευρώ.