πάμε μπροστά

Πέμπτη

18

Σεπτέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ορθή Επανάληψη: 1 ειδικό σύμβουλο και 1 ειδικό συνεργάτη ψάχνει ο κ. δήμαρχος [Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου, Ειδικοί Συνεργάτες Δημάρχου

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΑναρτήθηκε στο Διαύγεια σήμερα το πρωί η “ορθή επανάληψη”, γνωστοποίηση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης ειδικού συμβούλου και μίας θέσης ειδικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, επιλογής του δημάρχου.

Η ανάρτηση δεν αναφέρει ποιας παλαιότερης είναι “ορθή επανάληψη”, η προχθεσινή γνωστοποίηση για πρόσκληση δύο ειδικών συνεργατών είναι ακόμα αναρτημένη κανονικά (με ΑΔΑ: 7Ζ0ΗΩΨΟ-ΩΞΠ)…

Σύμφωνα λοιπόν με την “ορθή επανάληψη”, πρόκειται για:

  • Μία θέση Ειδικού Συμβούλου σε θέματα που σχετίζονται με τις κοινωνικές και πολιτιστικές δομές του Δήμου με σκοπό την προστασία, την προαγωγή και ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην τοπική κοινωνία ώστε επικουρικά να ενισχυθούν οι κοινωνικές δομές του Δήμου Αλεξανδρούπολης
  • Μία θέση Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης της δημοτικής αποκέντρωσης της διοικητικής και οικονομικής και αυτοτέλειας του Δήμου, καθώς επίσης και σε θέματα διαθεσμικών σχέσεων στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

Για την πρώτη θέση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Ανθρωπιστικών Σπουδών ή Ευρωπαϊκού Δικαίου με απαραίτητη εμπειρία την συμμετοχή σε πολιτιστικούς σχηματισμούς, πολιτιστικές εκδηλώσεις και δρώμενα.

Για τη δεύτερη θέση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Νομικής καθώς και να γνωρίζουν άριστα την Αγγλική ή Γερμανική γλώσσα.

Οι αιτήσεις, το βιογραφικό και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο γραφείο δημάρχου εντός 10 ημερών. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2551064141 και 2551064100.

Διαβάστε την ανάρτηση στο Διαύγεια κάνοντας κλικ εδώ: ΑΔΑ: ΩΧ1ΩΩΨΟ-8Θ7

Η προχθεσινή ανάρτηση, εδώ.