πάμε μπροστά

Παρασκευή

19

Σεπτέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Αποδεκτή η προσφυγή του δήμου – επιστρέφει στην Εθνικής Αντίστασης η Λαϊκή του Σαββάτου

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Διαύγεια, Λαϊκή Αγορά, Μεγάλα θέματα δήμου

Αγορά Παραγωγών (Πηγή φωτογραφίας: e-reportaz.gr)

Αγορά Παραγωγών (Πηγή φωτογραφίας: e-reportaz.gr)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια την Τετάρτη 17/9/2014 το πρακτικό συνεδρίασης της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 στο οποίο προσέφυγε ο δήμος Αλεξανδρούπολης για να ακυρώσει την υπ’ αριθμ. 20012/8-8-2014 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (διαβάστε παλιότερη ανάρτηση εδώ).

Η επιτροπή συνεδρίασε με 2 μέλη, τον κ. Παναγιώτη Δούκα, δικαστικό πληρεξούσιο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ως αναπληρωτή πρόεδρο) και τον κ. Γεώργιο Κυμπαρίδη, πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου Ροδόπης (ως μέλος). Ο πρόεδρος κ. Αθανάσιος Θεοχάρης, πάρεδρος του Ν.Σ.Κ. δεν παρέστη λόγω κωλύμματος, ενώ οι κ.κ. Ευάγγελος Λαμπάκης και Σάββας Μιχαηλίδης έχουν χάσει από 1/9/2014 την ιδιότητά τους ως αιρετοί εκπρόσωποι της Τοπικές Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων και δεν μπόρεσαν να παραστούν.

Η διμελής επιτροπή αποφάσισε να υιοθετήσει πλήρως το σκεπτικό του δήμου Αλεξανδρούπολης, δηλαδή ότι η λαϊκή αγορά του Σαββάτου εξακολουθεί να μη διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4235/2014 και από κανένα άλλο καθεστώς (διακρίνει νομικό κενό) καθώς και ότι η ρύθμιση του τόπου συγκέντρωσης των τοπικών παραγωγών νωπών αγροτικών προϊόντων από το Δ.Σ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης έλαβε χώρα στα πλαίσια εφαρμογής κανόνα δικαίου από έθιμο.

ΑΔΑ 7ΣΝ0ΟΡ1Υ-ΠΞ9 - Παρ.3Α

ΑΔΑ 7ΣΝ0ΟΡ1Υ-ΠΞ9 – Παρ.3Α

ΑΔΑ 7ΣΝ0ΟΡ1Υ-ΠΞ9 - Παρ.3Β

ΑΔΑ 7ΣΝ0ΟΡ1Υ-ΠΞ9 – Παρ.3Β

Στη συνέχεια (Παρ.4 & 5) έχει νομικούς όρους (mumbo jumbo στα αγγλικά) περί τοπικού εθίμου, κενού δικαίου και περί νομικών ευθυνών που υπέχει η παράβαση του εθίμου.

ΑΔΑ 7ΣΝ0ΟΡ1Υ-ΠΞ9 - Παρ.4

ΑΔΑ 7ΣΝ0ΟΡ1Υ-ΠΞ9 – Παρ.4

ΑΔΑ 7ΣΝ0ΟΡ1Υ-ΠΞ9 - Παρ.5

ΑΔΑ 7ΣΝ0ΟΡ1Υ-ΠΞ9 – Παρ.5

Σε τηλεοπτική του εμφάνιση για το θέμα ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης, κ. Χρήστος Γερακόπουλος, παραδέχθηκε ότι μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια κατά της απόφασης, μέχρι τότε όμως η Λαϊκή του Σαββάτου επιστρέφει στη θέση της Εθνικής Αντιστάσεως.

Ακούστε τις δηλώσεις του κ. Γερακόπουλου στο Σφερικό 102,3 χθες το πρωί (Πέμπτη 18/9/2014):

Η αλήθεια είναι ότι ο Ν.4235/2014 αναφέρει ρητά (στο Άρθρο 56, Παρ. 1α) ότι στις Αγορές Παραγωγών (Farmers’ Markets) “δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν οι κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών”. Επομένως όσοι συμμετέχουν στη λαϊκή της Πέμπτης δεν μπορούν να συμμετέχουν και στην Αγορά Παραγωγών; (!)

Διαβάστε την απόφαση 104/2014 της επιτροπής του άρθρου 152 ή κατεβάστε το αρχείο από το Διαύγεια:

====================

Κατεβάστε την απόφαση 104/2014 της Επιτροπής του Άρθρου 152 εδώ: ΑΔΑ7ΣΝ0ΟΡ1Υ-ΠΞ9

AΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
TΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 ΤΟΥ Ν.3463/06 (ΦΕΚ 298/05-09-2011)
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Η Επιτροπή αυτή, με μέλη τους:

  • Παναγιώτη Δούκα, Δικαστικό Πληρεξούσιο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Αναπληρωτή Πρόεδρο και
  • Γεώργιο Κυμπαρίδη, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, μέλος,

που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 11617/12-08-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 298/05-09-2011 Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης) και τροποποιήθηκε με την υπ΄αρίθμ.18841/2-10-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 493/24-10-2012 Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 1 του Ν.3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”, συνεδρίασε μετά από την με αριθ. 233/5-9-2014 (ορθή επανάληψη 8-9-2014) νόμιμη πρόσκληση όλων των μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, πλην των Ευαγγέλου Λαμπάκη και Σάββα Μιχαηλίδη, που είχαν οριστεί, με την πιο πάνω αναφερόμενη υπ’ αριθμ. 11617/12-08-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, τακτικό και αναπληρωματικό, αντίστοιχα, μέλη της παρούσας Ειδικής Επιτροπής, λόγω απωλείας, από 1-9-2014, της ιδιότητος τους, ως αιρετών εκπροσώπων της αντίστοιχης Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, βάσει της οποίας ορίσθηκαν μέλη της παρούσας Επιτροπής, στα Γραφεία του Τμήματος Διοικητικού–Οικονομικού Ν. Ροδόπης της Διεύθυνσης Διοίκησης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, Παρασίου 4, την 11-9-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ., παρουσία και του Γραμματέα της Επιτροπής Κων/νου Μπλέτσα, υπαλλήλου του Τμήματος Πληροφορικής Ν.Ροδόπης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αθανάσιος Θεοχάρης, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δεν προσήλθε λόγω κωλύματος.

Σημειώνεται ότι, οι Ευάγγελος Λαμπάκης και Σάββας Μιχαηλίδης, που είχαν οριστεί, με την πιο πάνω αναφερόμενη υπ’ αριθμ. 11617/12-08-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης, τακτικό και αναπληρωματικό, αντίστοιχα, μέλη της παρούσας Ειδικής Επιτροπής, κωλύονται, κατά νόμον, να συμμετάσχουν, πλέον, στο παρόν συλλογικό όργανο, λόγω απωλείας, από 1-9-2014, της ιδιότητος τους, ως αιρετών εκπροσώπων της αντίστοιχης Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, βάσει της οποίας ορίσθηκαν μέλη της παρούσας Επιτροπής.

Τούτο, δε, και δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί, μέχρι και σήμερα, απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί ορισμού νέων, υπό την ως άνω ιδιότητα, μελών της Ειδικής Επιτροπής, συνεπάγεται την αδυναμία συμμετοχής τούτων, στο παρόν συλλογικό όργανο. Εν προκειμένω, όμως, είναι δυνατή η – κατ΄εφαρμογήν της διατάξεως του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν. 2690/1999 – λειτουργία, επί τρίμηνο, της παρούσας Ειδικής Επιτροπής, με ελλιπή συγκρότηση, δεδομένου ότι, εν όψει της σχετικής πρόβλεψης της παρ.3 του άρθρου 152 Ν. 3463/2006, σύμφωνα με την οποία η παρούσα Ειδική Επιτροπή θεωρείται ότι έχει νόμιμη απαρτία με την παρουσία δύο (2) εκ των μελών της, τα λοιπά μέλη (Πρόεδρος και μέλος) επαρκούν για το σχηματισμό νόμιμης απαρτίας.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία αυτής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και την εξέταση των θεμάτων, στην από 11-9-2014 ημερήσια διάταξη:

[…]

ΘΕΜΑ 7ο. Προσφυγή του Δήμου Αλεξανδρούπολης κατά της υπ΄αρίθμ.20012/8-8-2014 απόφασης του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ (Εισηγητής: Δούκας Π.)

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής και Εισηγητής του θέματος Παναγιώτης Δούκας διάβασε την εισήγηση του, η οποία έχει ως εξής:

1. Παραδεκτά και μετ’ εννόμου συμφέροντος, προσβάλλει ο προσφεύγων Δήμος την υπ’
αριθμόν 20012/2014 απόφαση του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

2. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 56 παρ. 1 περ. γ’ και δ’ του Ν.4235/2014 επιτρέπεται η λειτουργία Αγορών Παραγωγών με έμφαση στον τοπικό χαρακτήρα των προϊόντων που πωλούνται σ’ αυτές σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα: α) εδάφιο γ’: Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν οι κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών. β)……   γ) Οι Αγορές Παραγωγών λειτουργούν ημέρα Σάββατο, εκτός και αν τοπικές ιδιαιτερότητες επιβάλουν τη λειτουργία τους άλλη εργάσιμη ημέρα, είτε σε δημόσιο χώρο, με ευθύνη του οικείου Δήμου ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, είτε σε ιδιωτικό χώρο με ευθύνη των ίδιων των παραγωγών. δ) Η έναρξη λειτουργίας, η μετακίνηση ή η κατάργηση των Αγορών Παραγωγών, γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας, μετά από αίτημα του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα της Αγοράς Παραγωγών και γνώμη του οικείου Δήμου και της Υπηρεσίας Τροχαίας.

3. α) Με την προσβαλλόμενη απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας της ΑΔΜΘ ακύρωσε τις υπ’ αριθμ. 212, 354, 416/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξ/πολης με τις οποίες αποφασίστηκε η προσωρινή επαναοριοθέτηση του χώρου λειτουργίας της «πράσινης» λαϊκής αγοράς της πόλης της Αλεξ/πολης. Για να προβεί στην ακύρωση αυτήν ο ΓΓ ΑΔΜΘ έκρινε αφενός μεν ότι η επίμαχη περίπτωση μέχρι και τις 11/2/2014 δεν διεπόταν από οποιοδήποτε νομικό καθεστώς, αφετέρου δε μετά την ημερομηνία αυτή οπότε και άρχισε να ισχύει η διάταξη του άρθρου 56 του Ν. 4235/2014, διέπονταν από τις διατάξεις του νόμου αυτού ούτως ώστε οι ακυρωθείσες αποφάσεις να θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί κατά παράβαση των προνοιών των διατάξεων του προαναφερόμενου άρθρου. Με την κρινόμενη προσφυγή του ο Δήμος Αλεξ/πολης διατείνεται ότι η ρύθμιση αυτή του τόπου συγκέντρωσης των τοπικών παραγωγών νωπών αγροτικών προϊόντων έλαβε χώρα στα πλαίσια εφαρμογής κανόνα δικαίου από έθιμο, καθώς και ότι η διάταξη του άρθρου 56 του Ν.4235/2014 δεν καταλαμβάνει την επίμαχη περίπτωση.

3. β) Όμως , οι παραγωγοί τους οποίους αφορούν οι ακυρωθείσες αποφάσεις του Δ.Σ του
Δήμου Αλεξ/πολης (πλην δύο) τυγχάνουν και κάτοχοι άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών και λιανεμπορείου, γεγονός που προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 53130/28.8.2014 έγγραφο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ενώ, μόλις δύο δεν κατέχουν τέτοια άδεια. Συνεπώς, η προδιαληφθείσα διάταξη δεν καταλαμβάνει αυτούς. Επομένως, το ζήτημα της επαναοριοθέτησης του χώρου στον οποίο αυτοί θα συγκεντρώνονται, προς πώληση των προϊόντων τους, εξακολουθεί να μην διέπεται από οποιοδήποτε νομικό καθεστώς.

4. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του ΑΚ οι κανόνες δικαίου περιλαμβάνονται στους νόμους και τα έθιμα.

Το έθιμο είναι το άγραφο δίκαιο το οποίο δεν τίθεται υπό τις πολιτείες αλλά πηγάζει άμεσα από την κοινωνία και κυρώνεται με την μακρά και ομοιόμορφη άσκηση σε συνείδηση δικαίου. Δυνατή είναι και η ύπαρξη τοπικού εθίμου ανάλογα με το αν υφίσταται μόνο στους κατοίκους ορισμένης περιοχής της χώρας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μακρά και ομοιόμορφη άσκηση ορισμένης συμπεριφοράς και όχι απλώς συμπτωματική, χωρίς όμως να είναι αναγκαίο να καθοριστεί, εκ των προτέρων, ούτε ο αριθμός των περιπτώσεων ούτε ο απαιτούμενος για την παραγωγή του χρόνος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει, για να δικαιολογείται η ρύθμιση μίας δημιουργειθείσας κατάστασης από έθιμο, κενό δικαίου ήτοι ανυπαρξία διατάξεων νόμου – περιεχόντων κανόνα δημοσίου δικαίου, οι οποίες να τη ρυθμίζουν.

Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η συνείδηση περί εφαρμογής δικαίου στη κοινωνία, δηλαδή ότι η παράβαση αυτού του εθίμου υπέχει νομικές ευθύνες.

5. Στην προκειμένη περίπτωση επί σειρά ετών, με σειρά επαναλαμβανόμενων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξ/πολης, προβλέφθηκε η συγκέντρωση σε ένα συγκεκριμένο, κάθε φορά, χώρο, προς αποφυγή δε κυκλοφοριακής επιβάρυνσης της πόλης της Αλεξ/πολης, πάντοτε ημέρα Σάββατο, τοπικών παραγωγών νωπών αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι καίτοι κάτοχοι άδειας παραγωγού λαϊκής αγοράς δεν ηδύναντο να αναμένουν μέχρι εκάστη Πέμπτη οπόταν και ελάμβανε χώρα η λαϊκή αγορά της Αλεξ/πολης προκείμενου να διαθέσουν τα προϊόντα τους αυτά, αποκλειστικώς λόγω της ευπάθειας των προϊόντων αυτών, αλλά και προς εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού της πόλης της Αλεξ/πολης, το οποίο ωφελείται έτσι με την προσφορά νωπών αγροτικών προϊόντων σε αρκετά χαμηλές τιμές. Αυτό είχε σαν πρακτική συνέπεια και στους τοπικούς παραγωγούς των νωπών αγροτικών προϊόντων, αλλά και στην τοπική κοινωνία της Αλεξ/πολης, επί σειρά ετών να δημιουργηθεί, ελλείψει νομοθετικού καθεστώτος, η εδραία πεποίθηση ότι η ρύθμιση, κάθε φορά, του τόπου συγκέντρωσης των παραγωγών αυτών, προκειμένου να εκθέσουν προς πώληση τα προϊόντα τους, με απόφαση του ΔΣ του Δήμου Αλεξ/πολης, εντασσόταν στο πλαίσιο νομικής ρύθμισης του ζητήματος, δηλαδή δημιουργούσε συνείδηση περί εφαρμογής κανόνα δικαίου στην τοπική κοινωνία της Αλεξ/πολης, δηλαδή ότι η παράβαση αυτών των αποφάσεων του ΔΣ υπείχε νομικές ευθύνες.

Συμπερασματικά , δημιουργήθηκε από τοπικό έθιμο στην κοινωνία της Αλεξ/πολης ως προς την ρύθμιση του χώρου συγκέντρωσης των τοπικών παραγωγών των νωπών αγροτικών προϊόντων, κανόνας δικαίου.

6. Επομένως, οι ακυρωθείσες αποφάσεις του ΔΣ του Δήμου Αλεξ/πολης έχουν ως νομικό υπόβαθρο των πιο πάνω περιγραφέν κανόνα δικαίου δημιουργηθέντα συνεπεία τοπικού εθίμου.

Για τους λόγους τούτους η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία κρίθηκαν όσα αναφέρονται πιο πάνω, τυγχάνει ακυρωτέα κατά τα βασίμως προβαλλόμενα στην κρινόμενη προσφυγή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Εισηγούμαι, την καθ’ ολοκληρίαν αποδοχή της κρινόμενης προσφυγής .

H Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα στοιχεία του σχηματισθέντος φακέλου, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και αφού σκέφθηκε κατά Νόμο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα τα εξής:

Την αποδοχή της από 28-8-2014 προσφυγής Δήμου Αλεξανδρούπολης κατά της υπ΄αρίθμ.20012/8-8-2014 απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ-Θράκης, σύμφωνα με τις σκέψεις που εκτέθηκαν στην ανωτέρω εισήγηση, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 104/2014

Ο Γραμματέας                       Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος

Κων/νος Μπλέτσας                           Παναγιώτης Δούκας
ΠΕ Πληροφορικής               Δικ. Πληρεξούσιος του Ν.Σ.Κ.