πάμε μπροστά

Δευτέρα

22

Σεπτέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Απόφαση Διατήρησης της Σύμβασης του Καραβασίλη Μαργαρίτη του Χρήστου, Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης [Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Διαύγεια, Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΑναρτήθηκε σήμερα το πρωί η απόφαση διατήρησης της σύμβασης του Καρυπίδη Δημήτριου του Ευγένιου ως ειδικού συνεργάτη του δήμου Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της με υπ’αριθμ. 58053 της 18/09/2014 απόφασης του δημάρχου Αλεξανδρούπολης, ο κ. Καραβασίλης Μαργαρίτης διατηρείται στη θέση του Ειδικού Συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο κ. Καραβασίλης θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων της Ε.Ε., των διαδικασιών σύνταξης των μεσοπρόθεσμων και ετήσιων Προγραμμάτων του Δήμου καθώς επίσης θα συγκεντρώνει πληροφορίες από το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμουπου επηρεάζουν τις δραστηριότητές του (π.χ. χρηματοδοτήσεις, δημόσιες πολιτικές, κατευθύνσεις, των συλλογικών οργάνων της Τ.Α., προγράμματα υποστήριξης της Τ.Α., προγράμματα Ε.Ε.), και γενικά κάθε θέμα που του ανατίθεται από το Δήμαρχο.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 12-05-2011 υπογεγραμμένη Ειδική Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου με την οποία έχει συναφθεί η εργασιακή σχέση και η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

Η δαπάνη του ανωτέρω υπαλλήλου, ύψους 6.060 ευρώ θα καλυφθεί για το έτος 2014 από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου συνολικού ποσού 18.180 ευρώ ετησίως.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανάρτησης, εδώ: