πάμε μπροστά

Δευτέρα

22

Σεπτέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου Μαυρίδη Κωνσταντίνο [Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Ορισμοί Αντιδημάρχων

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΑναρτήθηκε στο Διαύγεια την Παρασκευή 19/9/2014 το μεσημέρι η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου Μαυρίδη Κωνσταντίνο.

Σύμφωνα με την ανάρτηση μεταβιβάζονται στον κ. Μαυρίδη οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

Ο κ. Κώστας Μαυρίδης, αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου από 16/9, στην τελετή ορκομωσίας των μελών του ΔΣ την 25/08/2014

Ο κ. Κώστας Μαυρίδης, αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου από 16/9, στην τελετή ορκομωσίας των μελών του ΔΣ την 25/08/2014

  1. Την   Οργάνωση, Εποπτεία και συντονισμό των Διευθύνσεων Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
  2. Την υπογραφή εγγράφων σχετικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες που δεν περιέχουν γνώμη απόφαση και πρόταση.
  3. Την υπογραφή πιστοποιητικών για ιδιοκτησία ελαιοκτημάτων.
  4. Την υπογραφή αδειών δόμησης και παραχώρησης οικογενειακών τάφων και κάθε έγγραφο σχετικό με τις αρμοδιότητες των Δημοτικών κοιμητηρίων.
  5. Την εποπτεία, ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν τα αδέσποτα ζώα.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω Αντιδημάρχου, οι αρμοδιότητες αυτές θα ασκούνται από τον Δήμαρχο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου θα ασκούνται από τον νόμιμο αναπληρωτή.

Διαβάστε την ανάρτηση στο Διαύγεια ΑΔΑ: ΩΙΙΨΩΨΟ-ΕΟΑ