πάμε μπροστά

Δευτέρα

22

Σεπτέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Στο τελικό στάδιο αδειοδότησης ο πλωτός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη [Δημοσίευμα, βίντεο]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Αρχεία βίντεο, Δημοσιεύματα, Ιστοσελίδες, Μεγάλα θέματα δήμου, Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

Πρόκειται για έναν πλωτό τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ο οποίος αναπτύσσεται από την ελληνική εταιρεία Gastrade με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ – Σχεδιάζεται στον θαλάσσιο χώρο 17,5χλμ ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης, με αποθηκευτικούς χώρους 170.000 κυβικά μέτρα LNG και δυνατότητα παροχής φυσικού αερίου στο ελληνικό σύστημα σχεδόν 17 εκατ. κυβικά μέτρα ημερησίως.

Ένα πρωτοπόρο, σύγχρονο και καινοτόμο έργο για τα δεδομένα της Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας αποτελεί το ανεξάρτητο σύστημα φυσικού αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για έναν πλωτό τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ο οποίος αναπτύσσεται από την ελληνική εταιρεία Gastrade με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ. Αποτελεί Ευρωπαϊκό Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI – Project of Common Interest – Κανονισμός Ε.Ε. 347/2013) που σημαίνει ότι αποτελεί έργο προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα και είναι υποψήφιο για ένταξη στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης, δηλαδή το νέο ΕΣΠΑ.

Σχεδιάζεται στον θαλάσσιο χώρο 17,5 χλμ ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης, με αποθηκευτικούς χώρους 170.000 κυβικά μέτρα LNG και δυνατότητα παροχής φυσικού αερίου στο ελληνικό σύστημα σχεδόν 17 εκατ. κυβικά μέτρα ημερησίως. Η πλωτή μονάδα συνδέεται με το Εθνικό σύστημα φυσικού αερίου με αγωγό μήκους 28 χλμ. και μέσω του αγωγού αυτού το αεριοποιημένο LNG θα προωθείται στις αγορές τόσο της Ελλάδας, όσο και της ευρύτερης περιφέρειας, δημιουργώντας ουσιαστικά μία νέα πύλη εισόδου φυσικού αερίου στις Ευρωπαϊκές αγορές και ειδικότερα της Νοτιανατολικής Ευρώπης όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σερβία, η Ουγγαρία και το FYROM.

Στο τελικό στάδιο αδειοδότησης ο πλωτός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη (protothema.gr 22/09/2014,14:35)

Στο τελικό στάδιο αδειοδότησης ο πλωτός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη
(protothema.gr 22/09/2014,14:35)

Το έργο χωροθετείται σε κομβική θέση ώστε να προσελκύει πολλαπλές διεθνείς πηγές προμήθειας και να προσφέρει διαφοροποίηση των πηγών και των οδών προμήθειας φυσικού αερίου, διεύρυνση της ενεργειακής ασφάλειας και προώθηση του ανταγωνισμού.

Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης – ειδικά σε περιόδους ενεργειακής κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε στην Ανατολική Ουκρανία – μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, και μπορεί να εγγυηθεί και να εξασφαλίσει ότι τα νοικοκυριά και οι βιομηχανίες δεν θα αντιμετωπίσουν ελλείψεις σε φυσικό αέριο.

Στο τελικό στάδιο αδειοδότησης ο πλωτός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη (protothema.gr 22/09/2014,14:35)

Στο τελικό στάδιο αδειοδότησης ο πλωτός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη
(protothema.gr 22/09/2014,14:35)

Ο πλωτός σταθμός υποστηρίζει την τοπική κοινωνία ενισχύοντας την απασχόληση, προσφέροντας νέες θέσεις εργασίας και εστιάζοντας στην εκπαίδευση του εργατικού και επιστημονικού δυναμικού της περιοχής.

Σχεδιάστηκε με τους αυστηρότερους κανόνες και τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. Δεν επηρεάζει καθόλου το ευαίσθητο οικοσύστημα του Δέλτα του Έβρου, ενώ βρίσκεται μακριά από όλες τις περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Το έργο του LNG Αλεξανδρούπολης βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης της αδειοδοτικής του διαδικασίας, καθώς έχει λάβει έγκριση των μελετών Ασφαλείας (SEVESO II) και Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων ενώ πρόσφατα υπογράφηκε και η Πράξη Εγκατάστασής του.

Πηγή: protothema.gr (22/09/2014, 14:35)

Διαβάστε ακόμα:

  • Γνωμοδότηση ΡΑΕ Υπ’ Αριθμ. 29/2011 Για τη χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ στην εταιρεία «GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» (ΑΔΑ: 4Α58ΙΔΞ-Θ3Δ, Διαύγεια 04/08/2011)
  • Χορήγηση Άδειας Ανεξαρτήτου συστήματος φυσικού αερίου (ΑΣΦΑ) στην “GASTRADE Α.Ε.” (ΑΔΑ: 4ΑΜΦ0-2ΣΠ, Διαύγεια 24/08/2011)
  • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΑΣΦΑ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» σε απόσταση περί τα 17,6 χλμ ΝΔ του λιμένα της Αλεξανδρούπολης και 10 χλμ νότια από την ακτή της Μάκρης , της εταιρείας «GASTRADE A.E.» (ΑΔΑ: Β4ΜΛ7ΛΒ-Ξ6Θ, Διαύγεια 21/12/2012)
  • Εκφορά άποψης Δήμου Αλεξανδρούπολης για την Μ.Π.Ε του έργου “Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου- (Α.Σ.Φ.Α) Αλεξανδρούπολης” (ΑΔΑ: ΒΕΦΙΩΨΟ-4ΡΦ, Διαύγεια 03/01/2013)
  • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Ανεξάρτητο σύστημα φυσικού αερίου ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης» (ΑΔΑ: ΒΕΔΓΟΠ-ΜΨΩ, Διαύγεια 05/03/2013)
  • “Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων εγκατάστασης και λειτουργίας του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης” (ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ0-ΦΥΚ, Διαύγεια 29/03/2013)
  • Ερωτάται αν η εταιρεία GASTRADE Α.Ε., στην οποία έχει χορηγηθεί αρμοδίως άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) κατά τις διατάξεις του Ν. 4001/2011, υπάγεται στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας που εκτελούν σκοπούς κοινωφελείς, κατά την έννοια του άρθρου 14 παρ. 3 εδ. α΄ του Ν. 2971/2001, ώστε να δικαιούται την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού, συνεχόμενης θάλασσας και πυθμένα, κατ΄εφαρμογή του άρθρου αυτού, προς εκτέλεση των απαραίτητων έργων. (Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ΑΔΑ: ΒΛΓ7ΟΡΡΕ-75Γ, Διαύγεια 10/12/2013)
  • Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας, για το έργο: Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης στην εταιρεία «GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, ΑΔΑ: Ω1Ο6ΟΡ1Υ-Υ26, Διαύγεια 23/07/2014)

Τετάρτη 24/09/2014: Δείτε τι είπε για το θέμα στο ΘράκηΝΕΤ ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης: