πάμε μπροστά

Τρίτη

23

Σεπτέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εισηγήσεις του 31ου τακτικού δημοτικού συμβουλίου της Παρασκευής 26/09/2014

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α., Δ.Ε.Υ.Α.Α., Δημοτικές Επιχειρήσεις, Δημοτικό Ραδιόφωνο Φερών, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη, Πολυκοινωνικό, Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.

Ευχαριστούμε θερμά το συνεργάτη του κ. δημάρχου, κ. Καρυπίδη Δημήτριο που μας απέστειλε με ηλεκτρονική αλληλογραφία τις εισηγήσεις της ημερησίας διάταξης του 31ου τακτικού ΔΣ της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου 2014, σε ηλεκτρονική μορφή pdf.

Τα έγγραφα αυτά τα ανεβάζουμε αφού τα επεξεργαστήκαμε, τα ταξινομήσαμε και προσθέσαμε αριθμό θεμάτων (με κόκκινα κεφαλαία γράμματα) στις αντίστοιχες σελίδες.

Στην πρώτη συνεδρίαση με προεδρεύοντα τον κ. Γκοτσίδη, απουσιάζουν οι εισηγήσεις των θεμάτων 24 έως και 35, του θέματος 40 και του θέματος 60, όλα με εισηγητή τον κ. Δήμαρχο (για τα θέματα 24-35 θα μπορούσαν να μοιραστούν εισηγήσεις με προτάσεις ατόμων για τα ΝΠΔΔ και τις επιτροπές από πλευράς της δημοτικής αρχής και να εκκρεμούσαν αυτές της αντιπολίτευσης, για το θέμα 60 δε θα μπορούσε να υπάρχει εισήγηση καθώς εκκρεμούν οι αιτήσεις όσων ενδιαφέρονται για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, για το θέμα 40 θα έπρεπε να έχει μοιραστεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών που πρόκειται να εγκριθεί).

Σε περίπτωση που μοιραστούν επιπρόσθετες εισηγήσεις πριν τη συνεδρίαση, θα ανέβουν στη σελίδα μας σε λίγες μέρες.

Όλα τα έγγραφα (πρόσκληση σε ΔΣ και εισηγήσεις), εδώ:

Τα θέματα για τα οποία δεν έχουμε εισηγήσεις:

 • 24. Ορισμός μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ” ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ) ( Εισηγ: κ. Δημαρχος)
 • 25. Ορισμός μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ” ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α)  (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 • 26. Ορισμός μελών του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 • 27. Ορισμός μελών του Δ.Σ. της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Τ.Ι.Ε.Δ.Α Α.Ε)  (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 • 28. Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ορισμός νέων μελών (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 • 29. Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 • 30. Ορισμός μελών του Δ.Σ. της Ιδιότυπης Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 • 31.  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Δημοσυνεταιριστική Εταιρεία “ΕΒΡΟΣ Α.Ε” ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος )
 • 32. Συγκρότηση Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος )
 • 33.  Ορισμός μελών στις Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου του άρθρου 70 Ν. 3852/2010.( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 • 34. Ορισμός μελών της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή για θέματα που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές υπαλλήλων του Δήμου και σε πειθαρχικά θέματα αυτών. ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος).
 • 35. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 • 40. Έγκριση σύναψης και υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο « Υλοποίηση του προγράμματος επιχειρησιακής επιτάχυνσης (start up accelerator) STAGE ONE Business Accelerator για την ανάδειξη νεοφυούς επιχειρηματικότητας ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 • 60. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)