πάμε μπροστά

Τρίτη

23

Σεπτέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 30η τακτική συνεδρίαση ΔΣ την Παρασκευή 26/09/2014 ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  22/09/2014
Αριθ. Πρωτ.: 58389

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 26/09/2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 

 

 1. Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Έγκριση 11ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 3. Υπαγωγή στη ρύθμιση του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο Ν.4071/2012 των οφειλών της πρώην ΔΕΠΕΑ και της εταιρείας του πρώην Δήμου Φερών με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Φερών» (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 4. Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας Καυσίμων Κίνησης-Θέρμανσης και Λιπαντικών , έτους 2015, για το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 5. Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας Τροφίμων , έτους 2015, για το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού. (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 6. Επιστροφή χρηματικού ποσού από πράξη βεβαίωσης παράβασης του Τμήματος Τροχαίας Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 7. Ακύρωση της 184/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά την «Επιστροφή Χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στο όνομα της Μαρκίδου Φωτεινής» (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 8. Επιστροφή χρηματικού ποσού για Δ.Τ.-Δ.Φ.-Τ.Α.Π. (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 9. Διαγραφή οφειλής από Βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο, λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 10. Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων (Εισηγ: Παντελίδης Γ.)
 11. Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους Δημότες  (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 12. Ανανέωση συμβάσεων δύο ατόμων (Ψυχολόχου-Κοινωνικού Λειτουργού) στα πλαίσια του υποέργου “Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων βίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης”» (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 13. Συγκρότηση Επιτροπής για την Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: Δήμαρχος)
 14. Έγκριση συμμετοχής των στελεχών του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών – Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην 3ημερη 1η Τεχνική Συνάντηση Υπευθύνων Έργου – Επιβλεπουσών Υπηρεσιών – Στελεχών Δομών στην Αθήνα, στις 3-4-5/10/2014 (Εισηγ: Καδόγλου Κων/νος)
 15. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου Αλεξανδρούπολης στα εκπαιδευτικά σεμινάρια Open Days στις Βρυξέλες, από τις 06/10/2014 έως 09/10/2014 (Εισηγ: Καδόγλου Κων/νος)
 16. Τροποποίηση της Απόφασης Πρόθεσης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: Δήμαρχος)
 17. Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση ερευνητικού έργου «Διερεύνηση δυνατοτήτων χρήσης 3Δ Laser Scanner στην τεκμηρίωση οικοδομικών ιστορικών συνόλων και συμβολή στην ανάδειξη και αξιοποίηση τους στο Δήμο Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 18. Έγκριση Έκθεσης Εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ» (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 19. Έγκριση Έκθεσης των Εκκαθαριστών επί του τελικού Ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΕΡΩΝ» (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 20. Έγκριση Έκθεσης των Εκκαθαριστών επί του τελικού Ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.).
 21. Έγκριση Έκθεσης των Εκκαθαριστών επί του τελικού Ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΕΡΩΝ» (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 22. Έγκριση Έκθεσης των Εκκαθαριστών επί του τελικού Ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 23. Έγκριση Έκθεσης Εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΦΕΡΩΝ (Α.ΜΗ.Κ.Ε.Κ.Κ.Α.Φ)» (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 24. Ορισμός μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ) (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 25. Ορισμός μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α)  (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 26. Ορισμός μελών του Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α) (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 27. Ορισμός μελών του Δ.Σ της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Τ.Ι.Ε.Δ.Α Α.Ε.)  (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 28. Ορισμός μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ.  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ορισμός νέων μελών (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 29. Ορισμός μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ.  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 30. Ορισμός μελών του Δ.Σ της Ιδιότυπης Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 31. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Δημοσυνεταιριστική Εταιρεία “ΕΒΡΟΣ Α.Ε.” (Εισηγ: κ. Δήμαρχος )
 32. Συγκρότηση Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος )
 33. Ορισμός μελών στις Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου του άρθρου 70 Ν. 3852/2010. (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 34. Ορισμός μελών της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή για θέματα που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές υπαλλήλων του Δήμου και σε πειθαρχικά θέματα αυτών. (Εισηγ: κ. Δήμαρχος).
 35. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 36. Ορισμός εκπροσώπου και του  αναπληρωτή του για την συγκρότηση Επιτροπής για την άδεια εγκατάστασης ατόμων εκδιδομένων με αμοιβή (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 37. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης , απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων. (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 38. Ορισμός εκπροσώπου  του Δήμου , για συμμετοχή στις επιτροπές εκτίμησης εν ζωή αξίας των ζώων, που σφάζονται ή θανατώνονται, σε εφαρμογή προγραμμάτων εξυγίανσης της Κτηνοτροφίας , όπως και των ζημιών που προκαλούνται από την εφαρμογή του έτους 2014-2015. (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 39. Εξέταση ενστάσεων σχετικά με τη Τροποποίηση Ρ.Σ. στο Ο.Τ. 591 του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ: κ. Μαστορόπουλος Δ.)
 40. Έγκριση σύναψης και υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο « Υλοποίηση του προγράμματος επιχειρησιακής επιτάχυνσης (start up accelerator) STAGE ONE Business Accelerator για την ανάδειξη νεοφυούς επιχειρηματικότητας ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 41. 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 42. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου  (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 43. Παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης «Αποτυπώσεις –Τοπογραφήσεις Οριοθετήσεις Ρεμάτων Δ.Ε. Αλεξ-πολης» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 44. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης ολοκλήρωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή παράπλευρων έργων περιφερειακού δρόμου» κατά 2 μήνες. (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 45. Έγκριση 1ου  ΑΠΕ του έργου «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς»  (Εισηγ: κ.Κάβουρας Γ. )
 46. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής  Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»  (Εισηγ: κ.Κάβουρας Γ.)
 47. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση  Οδοστρωμάτων  Δ.Ε. Φερών». (Εισηγ: κ.Κάβουρας Γ.)
 48. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση  κτιρίου  παλαιών Δημοτικών Λουτρών Δ.Ε. Φερών» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 49. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου « Ολοκλήρωση τμήματος οδού Ρ. Φεραίου στη συμβολή της με την οδό Δ. Βιζβύζη» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 50. Αποδοχή ένστασης της Γραμματικόπουλος ΑΤΕ (ανάδοχος έργου: Βελτίωση Οδικής Σύνδεσης  Αλεξ-πολης –Αύρας)  κατά της απόφασης έκπτωσης της Δ.Τ.Υ. (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 51. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής  του έργου «Διαμόρφωση πόρτας ανατ. πλευράς Β’ Κοιμητηρίου» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ)
 52. Διαμόρφωση κοινόχρηστου μονοπατιού στην ανατολική πλευρά της πλατείας της Μάκρης (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 53. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πάρκου πλατείας, λοιπών χώρων Δ.Δ. Συκορράχης» (Εισηγ: κ. Ζητάκης Π.)
 54. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στην είσοδο του Άβαντα» (Εισηγ: κ. Ζητάκης Π.)
 55. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πάρκου πλατείας λοιπών χώρων Δ.Δ Μάκρης» (Εισηγ: Ζητάκης Π.)
 56. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση πρασίνου μικρών κοινόχρηστων χώρων » (Εισηγ: Ζητάκης Π.)
 57. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πάρκου πλατείας λοιπών χώρων Δ.Δ Κίρκης» (Εισηγ: κ. Ζητάκης Π.)
 58. Έγκριση της 6ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Βραχιόλογλου Σ.)
 59. Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 του Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Βραχιόλογλου Σ.)
 60. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 61. Γνωμοδότηση για Ίδρυση Μουσικού Γυμνασίου στην Αλεξανδρούπολη  (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 62. Έγκριση μετακίνησης και Οδοιπορικών , Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη. (Εισηγ: κ. Κατσιάνης Αθ.)
 63. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου (Εισηγ: κ. Κατσιάνης Αθ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γκοτσίδης Κωνσταντίνος