πάμε μπροστά

Τετάρτη

24

Σεπτέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ανάκληση διορισμού εργαζομένου δήμου Αλεξανδρούπολης λόγω πλαστού απολυτηρίου δημοτικού

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία βίντεο, Δημοσιεύματα, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Ιστοσελίδες

Ανάκληση διορισμού εργαζομένου στο δήμο λόγω πλαστού απολυτηρίου δημοτικού

Ανάκληση διορισμού εργαζομένου στο δήμο λόγω πλαστού απολυτηρίου δημοτικού

Ανακλήθηκε ο διορισμός ενός εργαζόμενου σε υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης μετά από απόφαση του Δημάρχου Βαγγέλη Λαμπάκη, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια. Πρόκειται για άντρα εργαζόμενο, ο οποίος διορίστηκε σε οργανική θέση ως εργάτης απορριμματοφόρου.

Ο εν λόγω εργαζόμενος είχε προσληφθεί το 2001 και συγεκριμένα στις 7 Σεπτεμβρίου με απόφαση του τότε Δημάρχου. Δεκατρία χρόνια όμως αργότερα και κατόπιν ελέγχου αποδείχθηκε ότι είχε καταθέσει πλαστό τίτλο σπουδών.

Γι’ αυτό το λόγο η απόφαση αναφέρει στο αιτιολογικό της την ύπαρξη “παρανομίας – δόλου”.

Η μη γνησιότητα του τίτλου σπουδών επιβεβαιώθηκε από το  8/θέσιο Μειονοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος κάλεσε σε ακρόαση τον εργαζόμενο. Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση, “οι εξηγήσεις που έδωσε ήταν ασαφείς και αποδέχθηκε ότι δεν κατείχε τίτλο σπουδών κατά το χρόνο του διαγωνισμού μας καθώς και της πρόσληψής του”.

σ.σ. Η απόφαση ανάκλησης του διορισμού αναρτήθηκε την Τρίτη 23/09/2014 στο Διαύγεια (με ΑΔΑ: Β2ΔΒΩΨΟ-ΦΛ6) και στις 19/09/2014 στο ΦΕΚ Γ’ 1247/2014

Πηγή κυρίως άρθρου: e-evros.gr