πάμε μπροστά

Τετάρτη

24

Σεπτέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Αγοράς & Αθλητισμού Βραχιόλογλου Στυλιανό [Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Ορισμοί Αντιδημάρχων

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΑναρτήθηκε στο Διαύγεια τη Δευτέρα 22/9/2014 το μεσημέρι η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Αγοράς & Αθλητισμού κ. Βραχιόλογλου Στυλιανό.

Σύμφωνα με την ανάρτηση μεταβιβάζονται στον κ. Βραχιόλογλου οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

Ο κ. Στυλιανός Βραχιόλογλου, αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Αγοράς & Αθλητισμού από 16/9, στην τελετή ορκομωσίας των μελών του ΔΣ την 25/08/2014

Ο κ. Στυλιανός Βραχιόλογλου, αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Αγοράς & Αθλητισμού από 16/9, στην τελετή ορκομωσίας των μελών του ΔΣ την 25/08/2014

  1. Η οργάνωση και εποπτεία τη Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
  2. Η κατάρτιση, παρακολούθηση εκτέλεσης και υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.
  3. Η προώθηση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας.
  4. Η αξιοποίηση πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία για τη χρηματοδότηση δράσεων του Δήμου και την επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.
  5. Η εποπτεία, η ευθύνη και ο συντονισμός επί των θεμάτων Διαφάνειας, των διαδικασιών του δήμου και της λειτουργίας, όπως και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια».
  6. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας.
  7. Η υπογραφή εγγράφων σχετικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες που δεν περιέχουν γνώμη απόφαση και πρόταση.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω Αντιδημάρχου, οι αρμοδιότητες αυτές θα ασκούνται από τον Δήμαρχο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου θα ασκούνται από τον νόμιμο αναπληρωτή.

Διαβάστε την ανάρτηση στο Διαύγεια ΑΔΑ: 647ΖΩΨΟ-ΖΑ9