πάμε μπροστά

Πέμπτη

25

Σεπτέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Κατανομή λωρίδων στους συλλόγους και τροποποίηση κανονισμού ως προς το αντίτιμο χρήσης στο κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α., Αθλητικά, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαύγεια, Κολύμβηση

Εγκαίνια Κολυμβητηρίου (14/6/2013 με πρώην δήμαρχο κ. Αρβανιτίδη Τριαντάφυλλο, νυν δήμαρχο κ. Λαμπάκη Ευάγγελο, πρώην δήμαρχο κ. Αλεξανδρή Γεώργιο) (φωτό: Γραφείο Τύπου Δήμου)

Εγκαίνια Κολυμβητηρίου (14/6/2013 με πρώην δήμαρχο κ. Αρβανιτίδη Τριαντάφυλλο, νυν δήμαρχο κ. Λαμπάκη Ευάγγελο, πρώην δήμαρχο κ. Αλεξανδρή Γεώργιο) (φωτό: Γραφείο Τύπου Δήμου)

Αναρτήθηκαν στο Διαύγεια δύο αποφάσεις του Δ.Σ. του Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. της Τετάρτης 10 Σεπτέμβρη 2014. Στην πρώτη (απόφαση υπ΄ αριθμ. 146) το Δ.Σ. συζητά την κατανομή των διαδρομών της μεγάλης πισίνας στους κολυμβητικούς συλλόγους και στη δεύτερη (απόφαση υπ΄ αριθμ. 147) την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης.

Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας

Η τροποποίηση του κανονισμού συνίσταται στην τροποποίηση του Άρθρου 9 και ειδικότερα του αντιτίμου χρήσης του κολυμβητηρίου, κατ΄ άτομο, που αφορά όλους τους αθλούμενους στο Δημοτικό Κλειστό Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης είτε είναι αθλητές είτε κοινό.

Το αντίτιμο χρήσης κατά κατηγορία αθλουμένων καθορίζεται όπως παρακάτω:

 1. Κοινό
  1. τέσσερα (4,00) ευρώ ημερησίως
  2. είκοσι δύο (22,00) ευρώ στον Δήμο Αλεξανδρούπολης και οκτώ (8,00) ευρώ για εκμάθηση και ναυαγοσωστική κάλυψη στους κολυμβητικούς συλλόγους, για προπληρωμένη Α.Δ.Ε. δέκα (10) επισκέψεων ισχύος δώδεκα μηνών
  3. είκοσι δύο (22,00) ευρώ στον Δήμο Αλεξανδρούπολης και οκτώ (8,00) ευρώ για εκμάθηση και ναυαγοσωστική κάλυψη στους κολυμβητικούς συλλόγους, μηνιαίως με απεριόριστες επισκέψεις
  4. πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (58,67) στον Δήμο Αλεξανδρούπολης και είκοσι ένα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (21,33) για εκμάθηση και ναυαγοσωστική κάλυψη στους κολυμβητικούς συλλόγους, το τρίμηνο με απεριόριστες επισκέψεις
  5. εκατόν δέκα (110,00) ευρώ στον Δήμο Αλεξανδρούπολης και σαράντα (40,00) ευρώ για εκμάθηση και ναυαγοσωστική κάλυψη στους κολυμβητικούς συλλόγους, το εξάμηνο με απεριόριστες επισκέψεις
  6. διακόσια πέντε ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (205,33) στον Δήμο Αλεξανδρούπολης και εβδομήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (74,67) για εκμάθηση και ναυαγοσωστική κάλυψη στους κολυμβητικούς συλλόγους, το χρόνο με απεριόριστες επισκέψεις
  7. Σε όλες τις ανωτέρω κατηγορίες προβλέπεται έκπτωση πενήντα επί τοις εκατό (50%) για τις παρακάτω ομάδες χρηστών ΑμεΑ., Άνεργοι, Φοιτητές, Γονείς πολύτεκνης οικογένειας (από 3 παιδιά και άνω), γονείς κολυμβητών εν ενεργεία, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, δεύτερο και άνω εν ενεργεία μέλος πρώτου βαθμού συγγένειας.
 2. Αθλητές Κολυμβητικών Συλλόγων
  • είκοσι (20,00) ευρώ μηνιαίως
  • στην περίπτωση δύο αδελφών, ο δεύτερος αδελφός ή αδελφή δέκα (10,00) ευρώ μηνιαίως.
  • στην περίπτωση τριών ή περισσοτέρων αδελφών, είκοσι (20,00) ευρώ μηνιαίως για όλα τα αδέλφια (ασχέτως πόσα από αυτά χρησιμοποιούν την πισίνα).
 3. Ειδικές Περιπτώσεις
  • Τέλεση αγώνων πέντε (5,00) ευρώ κατ’ άτομο και ανά αγωνιστική ημέρα
  • Χρήση από άλλες οργανωμένες ομάδες (π.χ. ναυαγοσωστική, άλλα αθλήματα κ.λ.π.) τέσσερα (4,00) ευρώ κατ άτομο και κατά επίσκεψη.

Κατά τα λοιπά άρθρα ο Κανονισμός Λειτουργίας Κολυμβητηρίου παραμένει ως έχει.

Δείτε τις αναρτήσεις στο Διαύγεια για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας του κολυμβητηρίου:

Κατανομή διαδρομών της μεγάλης πισίνας

Σύμφωνα με την ανάρτηση στο διαύγεια,  το ωράριο προπόνησης των συλλόγων καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) ξεκινάει στις 15:00 και τελειώνει στις 20:00 και Σάββατο 08:00 έως 13:00. Επιπρόσθετα, φέτος για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αθλητών των συλλόγων, παραχωρείται από μία διαδρομή σε κάθε σύλλογο (εφόσον το επιθυμεί) από τις 20:00 μέχρι τις 21:00.

Γράφημα 1 - ΑΔΑ: 68ΩΦΟΚ1Ν-ΤΡΙ - Κατανομή λωρίδων κολυμβητηρίου σε συλλόγους (19/09/2014)

Γράφημα 1 – ΑΔΑ: 68ΩΦΟΚ1Ν-ΤΡΙ – Κατανομή λωρίδων κολυμβητηρίου σε συλλόγους (19/09/2014) (κλικ για μεγέθυνση)

Η κατανομή με βάση τον ως άνω υπολογισμό έχει ως εξής:

Διαδρομές προς διάθεση: 10

 • ΟΦΘΑ: 4,5 Διαδρομές
 • ΝΟΑ: 3 Διαδρομές
 • ΝΗΡΕΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ: 1,5 Διαδρομές
 • ΚΟΙΝΟ: 1 Διαδρομή

Ο Ν.Ο.Α μετά από συνεννόηση με τον Α.Σ. ΑΜΕΑ ΚΟΤΙΝΟΣ θα παραχωρεί τον απαραίτητο χώρο για την προπόνηση των αθλητών του. Σε περίπτωση που υπάρξει δυσλειτουργία ή αδυναμία συνεργασίας, τότε η κατανομή των διαδρομών θα γίνει υπολογίζοντας 8 διαδρομές προς τους συλλόγους, αφήνοντας μια διαδρομή για τον Α.Σ. ΑΜΕΑ ΚΟΤΙΝΟ και μία για το κοινό.

Σε αυτή την περίπτωση, η κατανομή θα είναι ως εξής:

Γράφημα 2 - ΑΔΑ: 68ΩΦΟΚ1Ν-ΤΡΙ - Κατανομή λωρίδων κολυμβητηρίου σε συλλόγους (19/09/2014)

Γράφημα 2 – ΑΔΑ: 68ΩΦΟΚ1Ν-ΤΡΙ – Κατανομή λωρίδων κολυμβητηρίου σε συλλόγους (19/09/2014) (κλικ για μεγέθυνση)

Διαδρομές προς διάθεση: 10

 • ΟΦΘΑ: 4 Διαδρομές
 • ΝΟΑ: 2,5 Διαδρομές
 • ΝΗΡΕΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ: 1,5 Διαδρομές
 • Α.Σ. ΑΜΕΑ ΚΟΤΙΝΟΣ: 1 Διαδρομή
 • ΚΟΙΝΟ: 1 Διαδρομή

Στο τμήμα υδατοσφαίρισης του ΝΗΡΕΑ ΕΘΝΙΚΟΥ παραχωρούνται 5 διαδρομές καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 20:00 έως τις 21.30.

Σο τμήμα υδατοσφαίρισης του ΝΗΡΕΑ ΕΘΝΙΚΟΥ θα μπορεί να κάνει χρήση την μία επιπλέον διαδρομή που παραχωρείται (από τις 20:00 έως τις 21:00), στο τμήμα κολύμβησης του ίδιου συλλόγου, σε περίπτωση που αυτό δε την κάνει χρήση.

Το Σάββατο παραχωρούνται 7 διαδρομές στο τμήμα υδατοσφαίρισης από τις 13:00 έως τις 14:30.

Δείτε την ανάρτηση στο Διαύγεια σχετικά με την κατανομή των διαδρομών στους συλλόγους: