πάμε μπροστά

Κυριακή

28

Σεπτέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP)

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσιεύματα, Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP), Ιστοσελίδες, Μεγάλα θέματα δήμου

(Από την ιστοσελίδα του TAP)

Η Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG είναι μια εταιρεία που συστάθηκε με σκοπό τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή του Αδριατικού Αγωγού φυσικού αερίου (TAP). Ο TAP έχει την ευθύνη της ανάπτυξης και λειτουργίας της υποδομής μεταφοράς φυσικού αερίου από τα ελληνοτουρκικά σύνορα ως τη Νότια Ιταλία. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, ο TAP θα αναλάβει ρόλο διαχειριστή συστήματος μεταφοράς (TSO), παρέχοντας μεταφορική  δυνατότητα  σε μεταφορείς και παραγωγούς ώστε να διαθέτουν το φυσικό αέριό τους στην αγορά.

Ο TAP θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την περιοχή της Κασπίας Θάλασσας στην Ευρώπη. Με αφετηρία τα σύνορα Ελλάδας και Τουρκίας, όπου θα συνδέεται με τον υπό σχεδιασμό αγωγό φυσικού αερίου της Ανατολίας (TANAP), ο TAP θα διασχίζει τη Βόρεια Ελλάδα, την Αλβανία και την Αδριατική Θάλασσα για να καταλήξει στη Νότια Ιταλία, όπου θα συνδέεται με το ιταλικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου με κατεύθυνση την Ευρώπη.

Η μετοχική σύνθεση του TAP περιλαμβάνει τις εταιρείες BP (20%), SOCAR (20%), Statoil (20%), Fluxys (16%), Total (10%), E.ON (9%) και Axpo (5%). Η εταιρεία TAP AG έχει την έδρα της στο Baar της Ελβετίας και γραφεία στην Αθήνα, τη Ρώμη και το Λέτσε της Ιταλίας και τα Τίρανα.

Σήμερα, ο TAP απασχολεί περίπου 80 ειδικούς στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου από πολλές χώρες και περισσότερους από 200 ειδικούς από συμβεβλημένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών.

Η διαδρομή του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου

Ο Διαδριατικός Αγωγός φυσικού αερίου (TAP) θα ξεκινήσει από τους Κήπους στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία όπου θα διασυνδεθεί με τον αγωγό φυσικού αερίου Ανατολίας (TANAP).
Από εκεί το χερσαίο τμήμα του TAP θα διασχίσει όλη τη Βόρεια Ελλάδα – πρόκειται για το μεγαλύτερο τμήμα του αγωγού– και κατευθυνόμενο από τα ανατολικά προς τα δυτικά μέσω της Αλβανίας θα καταλήξει στις ακτές της Αδριατικής.

Χάρτης Διέλευσης Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου TAP από την Ελλάδα

Χάρτης Διέλευσης Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου TAP από την Ελλάδα

Το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού θα ξεκινήσει κοντά στην αλβανική πόλη Fier και θα διασχίσει την Αδριατική για να συνδεθεί στο ιταλικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου στη Νότια Ιταλία.

Η διαδρομή του TAP θα έχει μήκος περίπου 870 χλμ. (Ελλάδα 550 χλμ., Αλβανία 211 χλμ., Αδριατική Θάλασσα 105 χλμ., Ιταλία 8 χλμ.). Το μεγαλύτερο υψόμετρο από το οποίο θα περάσει ο TAP θα είναι τα 1.800 μέτρα στα αλβανικά όρη, ενώ το βαθύτερο σημείο που θα υποδεχθεί το υποθαλάσσιο τμήμα θα είναι τα 820 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Χάρτης Διέλευσης Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου TAP από το δήμο Αλεξανδρούπολης

Χάρτης Διέλευσης Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου TAP από το δήμο Αλεξανδρούπολης

//================//

Ενημερωθείτε για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων

Κατεβάστε την ΜΠΚΕ του αγωγού TAP από το Διαύγεια (ΑΔΑ: 6ΔΓ90-ΝΜ5 – αν δε λειτουργεί το Διαύγεια κατεβάστε την από το dropbox του pamemprosta)

Ολόκληρη η ΜΠΚΕ βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας TAP (αξίζει ένα μπράβο στην εταιρεία για τη λεπτομερέστατη ιστοσελίδα της και το γεγονός ότι διαθέτει ολόκληρη τη μελέτη – μεγέθους 700Mb – για κατέβασμα σε κάθε ενδιαφερόμενο, σε αντίθεση με τους χρυσοθήρες της περιοχής μας που η τουλάχιστον αστεία ιστοσελίδα τους δεν φιλοξενεί ούτε τα δελτία τύπου που κάποτε εξέδιδαν – για τη ΜΠΕ ούτε λόγος, και ως αιτιολογικό για αυτό αναφέρουν τα “πνευματικά δικαιώματα των μελετητών”!!!).

Εναλλακτικά, και εφόσον μελλοντικά τα παρακάτω link από την ιστοσελίδα της εταιρείας πάψουν να λειτουργούν, μπορείτε να τα κατεβάσετε από το dropbox του pamemprosta.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΠΕ που αφορά το Δήμο Αλεξανδρούπολης

5. Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την αντιμετώπιση (πρόληψη – ελαχιστοποίηση – επανόρθωση – αποκατάσταση) των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

5.4. Φάση Λειτουργίας του έργου

  • Να υπάρχει εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε όλες τις εγκαταστάσεις του έργου (βανοστάσια, σταθμοί συμπίεσης).
  • Στις εγκαταστάσεις του Σταθμού Συμπίεσης (GCS00) στην περιοχή των Κήπων, να υπάρχει δυνατότητα διάθεσης ζεστού νερού χρήσης, μέσω εναλλάκτη θερμότητας, στα όρια της εγκατάστασης, προς τον οικείο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Η έναρξη υλοποίησης της μονάδας παροχής ζεστού νερού, γίνεται μετά από έγγραφο αίτημα του εν λόγω Δήμου προς το φορέα του έργου, αφού έχει εξασφαλιστεί η διάθεση τουλάχιστον του 50% του παραγόμενου ζεστού νερού.
  • Να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

//================//

(από την ιστοσελίδα της εταιρείας)

Έγγραφα ΜΠΚΕ/ESIA
(Environmental and Social Impact Assessment)

Στη Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) αναλύονται οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες που σχετίζονται με το έργο του TAP. Εκτιμώντας τις επιπτώσεις του σε περιβαλλοντικό, κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο, η ΜΠΚΕ περιγράφει πώς οι ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις μπορούν να αμβλυνθούν ή να αποφευχθούν με τη χρήση υπερσύγχρονων τεχνολογιών. Περιγράφει επίσης πώς ο TAP θα επενδύσει σε τοπικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά έργα.Στη συνέχεια παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα για όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες.

ESIA Greece Coverpage and Disclaimer [PDF]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (418.89 KB)

Οδηγός Εγγράφων [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (766.02 KB)

Κεφάλαιο 0 – Μη Τεχνική Περίληψη [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (6.99 MB)

Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (717.64 KB)

Κεφάλαιο 2 – Αιτιολόγηση Εργου [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (19.07 MB)

Παράρτημα 1 – Συμπληρωματικές Πληροφορίες για την Ανάπτυξη του Έργου [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (308.16 KB)

Παράρτημα 1.1 – Συμπληρωματικές Πληροφορίες για την Ανάπτυξη του Έργου [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (942.65 KB)

Παράρτημα 1.2 – – Εποπτικός Χάρτης Εναλλακτικών του ΤΑΡ [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (3.24 MB)

Κεφάλαιο 3 – Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (457.38 KB)

Παράρτημα 2 – Ελληνικό Εθνικό [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (276.08 KB)

Κεφάλαιο 4 – Περιγραφή του Έργου [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (4.83 MB)

Παράρτημα 3 – Χάρτες και Διαγράμματα Έργου [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (176.08 KB)

Παράρτημα 3.1 – Εποπτικός Χάρτης του ΤΑΡ [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (897.05 KB)

Παράρτημα 3.2 – Χάρτης Όδευσης του Έργου ΤΑΡ στην Ελλάδα [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (1.07 MB)

Παράρτημα 3.3 – Λεπτομερής Χάρτης Όδευσης του Έργου ΤΑΡ [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (179.63 KB)

Παράρτημα 3.3 – Ανατολικό Τμήμα – Λεπτομερής Χάρτης της Όδευσης του Έργου TAP [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (23.93 MB)

Παράρτημα 3.3 – Δυτικό Τμήμα – Λεπτομερής Χάρτης της Όδευσης του Έργου TAP [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (23.07 MB)

Παράρτημα 3.4 – Τεχνικά Σχέδια – Δραστηριότητες Κατασκευής [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (1.98 MB)

Παράρτημα 3.5 – Τεχνικά Σχέδια – Κατόψεις και Διαγράμματα Ροής [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (1.66 MB)

Παράρτημα 3.6 – Τεχνικά Σχέδια – Ζώνη Εργασίας -, Κατασκευαστικές [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (3.31 MB)

Κεφάλαιο 5 – Προσέγγιση και Μεθοδολογία της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (689.54 KB)

Παράρτημα 5 – Προσέγγιση και Μεθοδολογία της ΜΠΚΕ – Κριτήρια Εκτίμησης & Αξιολόγησης [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (1.63 MB)

Κεφάλαιο 6 – Υφιστάμενη Κατάσταση Φυσικού, Βιοτικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (30.56 MB)

Παράρτημα 4 – Χάρτες Υφιστάμενης Κατάστασης [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (268.86 KB)

Παράρτημα 4.1 – Οικότοποι και Προστατευόμενες περιοχές [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (267.61 KB)

Παράρτημα 4.1 – Ανατολικό Τμήμα – Οικότοποι και Προστατευόμενες Περιοχές [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (36.03 MB)

Παράρτημα 4.1 – Δυτικό Τμήμα – Οικότοποι και Προστατευόμενες Περιοχές [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (10.51 MB)

Παράρτημα 4.2 – Τοπίο [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (266.86 KB)

Παράρτημα 4.2 – Ανατολικό Τμήμα – Τοπίο [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (16.56 MB)

Παράρτημα 4.2 – Δυτικό Τμήμα – Τοπίο [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (12.37 MB)

Παράρτημα 4.3 – Έδαφος και Νερό [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (268.21 KB)

Παράρτημα 4.3 – Ανατολικό Τμήμα – Έδαφος και Νερό [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (26.89 MB)

Παράρτημα 4.3 – Δυτικό Τμήμα – Έδαφος και Νερό [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (21.48 MB)

Παράρτημα 4.4 – Διοικητική Δομή [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (266.44 KB)

Παράρτημα 4.4 – Ανατολικό Τμήμα – Διοικητική Δομή [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (1.34 MB)

Παράρτημα 4.4 – Δυτικό Τμήμα – Διοικητική Δομή [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (2.33 MB)

Παράρτημα 4.5 – Υπηρεσίες Υγείας [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (266.69 KB)

Παράρτημα 4.5 – Ανατολικό Τμήμα – Υπηρεσίες Υγείας [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (1.74 MB)

Παράρτημα 4.5 – Δυτικό Τμήμα – Υπηρεσίες Υγείας [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (2.13 MB)

Παράρτημα 4.6 – Χρήσεις Γης και Κοινωνικοοικονομικό Περιβάλλον [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (269.16 KB)

Παράρτημα 4.6 – Ανατολικό Τμήμα – Χρήσεις Γης και Κοινωνικοοικονομικό Περιβάλλον [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (29.46 MB)

Παράρτημα 4.6 – Δυτικό Τμήμα – Χρήσεις Γης και Κοινωνικοοικονομικό Περιβάλλον [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (20.76 MB)

Παράρτημα 4.7 – Πολιτιστική Κληρονομιά [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (267.25 KB)

Παράρτημα 4.7 – Ανατολικό Τμήμα – Πολιτιστική Κληρονομιά [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (24.69 MB)

Παράρτημα 4.7 – Δυτικό Τμήμα – Πολιτιστική Κληρονομιά [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (20.85 MB)

Παράρτημα 4.8 – Γεωλογία [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (268.71 KB)

Παράρτημα 4.8 – Ανατολικό Τμήμα – Γεωλογία [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (23.37 MB)

Παράρτημα 4.8 – Δυτικό Τμήμα – Γεωλογία [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (20.3 MB)

Παράρτημα 6 – Συμπληρωματικές Περιβαλλοντικές Πληροφορίες και Μελέτες Πεδίου [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (182.87 KB)

Παράρτημα 6.1.0 – Βιβλιογραφία Υφιστάμενης Κατάστασης [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (685.78 KB)

Παράρτημα 6.2.0 – Δυσκολίες και Περιορισμοί κατά τη Συλλογή Δεδομένων Υφιστάμενης Κατάστασης [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (613.84 KB)

Παράρτημα 6.3.0 – Υποστηρικτικό Υλικό για την Υφιστάμενη Κατάσταση του [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (24.66 MB)

Παράρτημα 6.4.0 – Υποστηρικτικό Υλικό για την Υφιστάμενη Κατάσταση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (892.03 KB)

Παράρτημα 6.5.0 – Υποστηρικτικό Υλικό για την Υφιστάμενη Κατάσταση του Βιολογικού Περιβάλλοντος [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (206.47 KB)

Παράρτημα 6.5.1 – Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (183.04 KB)

Παράρτημα 6.5.1 – Ανατολικό Τμήμα – Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (8.33 MB)

Παράρτημα 6.5.1 – Δυτικό Τμήμα – Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (15.27 MB)

Παράρτημα 6.5.2 – Μελέτη υφιστάμενων δεδομένων για αρκούδα [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (202.23 KB)

Παράρτημα 6.5.2 – Δυτικό Τμήμα – Μελέτη υφιστάμενων δεδομένων για αρκούδα [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (18.11 MB)

Παράρτημα 6.5.3 – Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για το Λύκο [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (178.04 KB)

Παράρτημα 6.5.3 – Ανατολικό Τμήμα – Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για το Λύκο [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (23.62 MB)

Παράρτημα 6.5.3 – Δυτικό Τμήμα – Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για το Λύκο [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (23.62 MB)

Παράρτημα 6.5.4 – Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για το Λαγόγυρο [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (182.89 KB)

Παράρτημα 6.5.4 – Ανατολικό Τμήμα – Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για το Λαγόγυρο [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (2.03 MB)

Παράρτημα 6.5.4 – Δυτικό Τμήμα – Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για το Λαγόγυρο [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (1.93 MB)

Παράρτημα 6.5.5 – Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ορνιθοπανίδα [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (181.83 KB)

Παράρτημα 6.5.5 – Ανατολικό Τμήμα – Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ορνιθοπανίδα [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (1.05 MB)

Παράρτημα 6.5.5 – Δυτικό Τμήμα – Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ορνιθοπανίδα [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (1.07 MB)

Παράρτημα 6.5.6 – Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Ερπετοπανίδας [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (176.37 KB)

Παράρτημα 6.5.6 – Ανατολικό Τμήμα – Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Ερπετοπανίδας [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (522.26 KB)

Παράρτημα 6.5.6 – Δυτικό Τμήμα – Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Ερπετοπανίδας [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (430.8 KB)

Παράρτημα 6.5.7 – Υδροβιολογική Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (181.09 KB)

Παράρτημα 6.5.7 – Ανατολικό Τμήμα – Υδροβιολογική Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (7.93 MB)

Παράρτημα 6.5.7 – Δυτικό Τμήμα – Υδροβιολογική Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (4.09 MB)

Παράρτημα 6.5.8 – Εργαστηριακή Έκθεση Διατόμων [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (176.76 KB)

Παράρτημα 6.5.8 – Ανατολικό Τμήμα – Εργαστηριακή Έκθεση Διατόμων [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (9.28 MB)

Παράρτημα 6.5.8 – Δυτικό Τμήμα – Εργαστηριακή Έκθεση Διατόμων [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (834.45 KB)

Παράρτημα 6.5.9 – Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για το Τσακάλι [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (197.27 KB)

Παράρτημα 6.5.9 – Ανατολικό Τμήμα – Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για το Τσακάλι [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (3.8 MB)

Παράρτημα 6.6.0 – Υποστηρικτικό υλικό για τη περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Φυσικού Περιβάλλοντος [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (310.8 KB)

Παράρτημα 6.6.1 – Έκθεση Υφιστάμενης [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (4.48 MB)

Παράρτημα 6.6.2 – Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης Υπόγειων Υδάτω [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (13.5 MB)

Παράρτημα 6.6.3 – Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης εδάφους [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (10.51 MB)

Παράρτημα 6.6.4 – Μελέτη [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (32.41 MB)

Παράρτημα 6.6.5 – Ποιότητα [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (2.06 MB)

Παράρτημα 6.6.6 Μελέτη [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (178.13 KB)

Μετρήσεις Θορύβου Υφιστάμενης Κατάστασης για το σταθμό GCS00 – Εναλλακτική Θέση Α και Β [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (4 MB)

Μετρήσεις Θορύβου Υφιστάμενης Κατάστασης για το σταθμό GCS01 – Εναλλακτική Θέση D [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (3.72 MB)

Κεφάλαιο 7 – Διαβούλευση με Ενδιαφερόμενα Μέρη [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (15.08 MB)

Παράρτημα 7 – Στοιχεία Διαβούλευσης με Ενδιαφερόμενα Μέρη [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (791.04 KB)

Κεφάλαιο 8 – Εκτίμηση και Αξιολόγηση Επιπτώσεων και Μέτρα Αντιμετώπισης [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (16.43 MB)

Παράρτημα 8 – Στοιχεία Μελέτης και Εκτίμησης Επιπτώσεων [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (185.83 KB)

Παράρτημα 8.1 – Μοντέλα Διασποράς Αέριων [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (3.66 MB)

Παράρτημα 8.2 – Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (3.92 MB)

Παράρτημα 8.3 – Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS01 [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (3.63 MB)

Παράρτημα 8.4 – Έδαφος και Υπεδάφη [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (241.66 KB)

Παράρτημα 8.5 – Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων για τους Σταθμούς Συμπίεσης [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (353.43 KB)

Παράρτημα 8.6 – Έκθεση Ελέγχου Εφαρμογής Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (2.43 MB)

Παράρτημα 8.7 – Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1110009 [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (5.85 MB)

Παράρτημα 8.8 – Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (3.94 MB)

Παράρτημα 8.9-Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130009 [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (6.31 MB)

Παράρτημα 8.10 – Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (6.93 MB)

Παράρτη α 8.11- Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για GR1220002 και [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (6.31 MB)

Παράρτημα 8.12 – Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (320.52 KB)

Κεφάλαιο 9 – Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Πολιτιστική Διαχείριση και Παρακολούθηση [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (1 MB)

Κεφάλαιο 10 – Συμπεράσματα [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (318.55 KB)

Παράρτημα 9 – Επίσημη Αλληλογραφία με τις Αρχές [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (96.04 MB)