πάμε μπροστά

Τρίτη

30

Σεπτέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 31η ειδική συνεδρίαση ΔΣ την Πέμπτη 02/10/2014 ώρα 18:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Μεγάλα θέματα δήμου, Οικονομικά δήμου, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 25/09/2014
Αριθ. Πρωτ. 59378

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 02/10/2014 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε  ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:

  1. Έγκριση Ισολογισμού, αποτελέσματα χρήσεως και έκθεση της χρήσεως 2013 ( Εισηγητής: κ. Κυρτσίδης Αργύρης)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Γκοτσίδης Κωνσταντίνος