πάμε μπροστά

Τετάρτη

1

Οκτώβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσιεύματα, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου, Ιστοσελίδες, Ορισμοί Αντιδημάρχων

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου η απόφαση με αριθμό 2420 της 29/9/2014 του δημάρχου Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελου Λαμπάκη με την οποία μεταβιβάζει αρμοδιότητες στον δημοτικό σύμβουλο της παράταξης “Πόλης και Πολίτες”, κ. Γεώργιο Ουζουνίδη.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο κ. δήμαρχος “ορίζει με ρητή εντολή του τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, Ουζουνίδη Γεώργιο, ως εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Αλεξανδρούπολης με θητεία έως το τέλος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τον μεταβιβάζει τις κάτωθι αναφερόμενες αρμοδιότητες, ως εξής:

Ο κ. Γεώργιος Ουζουνίδης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος δημάρχου από 29/9, στην τελετή ορκομωσίας των μελών του ΔΣ την 25/08/2014

Ο κ. Γεώργιος Ουζουνίδης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος δημάρχου από 29/9, στην τελετή ορκομωσίας των μελών του ΔΣ την 25/08/2014

  1. Την ευθύνη επί των θεμάτων του γραφείου Δημάρχου και εντεταλμένος για την διεκπεραίωση υποθέσεων του παραπάνω γραφείου.
  2. Την οργάνωση, εποπτεία, παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας του γραφείου Εθελοντισμού.

Θυμίζω ότι στις αρμοδιότητες που ανατέθηκαν στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιο Παντελίδη, η τελευταία αφορούσε τη συνεργασία του με τον εντεταλμένο σύμβουλο κ. Ουζουνίδη (αντίστοιχος όρος δεν υπάρχει σε άλλο αντιδήμαρχο) με το ακριβές κείμενο: Συνεργασία με τον αρμόδιο εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο επί θεμάτων του γραφείου Δημάρχου“.

Η απόφαση αυτή εκτός από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του δήμου θα δημοσιευτεί και σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα.

Διαβάστε την απόφαση του δημάρχου απευθείας από την ιστοσελίδα του δήμου alexpolis.gr.