πάμε μπροστά

Παρασκευή

3

Οκτώβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης [Δελτίο Τύπου]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Αρχεία βίντεο, Δελτία Τύπου

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Αλεξανδρούπολης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Προγράμματα Αλεξανδρούπολης  Ημέρες και Ώρες
Βασικά Αγγλικά Α1 (50 ώρες) Τρίτη και Πέμπτη 10.30-12.30
Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25ώρες) Τρίτη και Πέμπτη 18.00-20.00
Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25 ώρες) Τρίτη και Πέμπτη 18.00-20.00
Βασικά Ιταλικά Α1 (50ώρες) Δευτέρα και Τετάρτη 17.00-19.00
Βασικά Ιταλικά Α1 (50ώρες) Δευτέρα και Τετάρτη 18.00-20.00
Βασικά Ιταλικά Α1 (50ώρες) Τρίτη και Πέμπτη 18.00-20.00
Βασικά Γερμανικά (Α1)(50ώρες) Δευτέρα και Τετάρτη 17.00-19.00
Βασικά Γερμανικά (Α1)(50ώρες) Δευτέρα και Τετάρτη 18.00-20.00
Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25ώρες) Δευτέρα και Τετάρτη 14.30-16.30
Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25ώρες) Δευτέρα και Τετάρτη 16.30-18.30
Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25ώρες) Δευτέρα και Τετάρτη 18.30-20.30
Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25ώρες) Τρίτη και Πέμπτη 10.00-12.00
Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25 ώρες) Δευτέρα και Τετάρτη 10.00-12.00
Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25 ώρες) Δευτέρα και Τετάρτη 17.00-19.00
Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25 ώρες) Δευτέρα και Τετάρτη 18.00-20.00
Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25 ώρες) Τρίτη και Πέμπτη 17.00-19.00
Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25 ώρες) Τρίτη και Πέμπτη 18.00 – 20.00
Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων (25 ώρες) Δευτέρα και Τετάρτη 16.30-18.30
Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων (25 ώρες) Δευτέρα και Τετάρτη 18.30-20.30
Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων (25 ώρες) Τρίτη και Πέμπτη 16.00-18.00
Πρόγραμματα Φερών Ημέρες και ώρες
Βιολογικά προϊόντα : Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση (25 ώρες) Δευτέρα και Τετάρτη 18.00- 20.00
Οικολογικές λύσεις για το σπίτι (25 ώρες) Τρίτη και Πέμπτη 18.00-20.00
Προγράμματα Πέπλου Ημέρες και ώρες
Τούρκικα για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25ώρες) Τρίτη και Πέμπτη 18.00-20.00

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 6 έως Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014.

Πληροφορίες:

Για εγγραφές απευθυνθείτε

  • στο ΚΔΒΜ Αλεξανδρούπολης (Πλατεία Πολυτεχνείου – παλιά Δημαρχία), τηλ. 2551350089, email: kdvm08@gmail.com, και ώρες 09:00-14.00
  • στο Δημοτικό Κατάστημα Φερών – γραφείο 12, τηλ. 2555350095, ώρες: 09:00-13.00, κ. Ιωάννα Τσοτανίδου
  • στον Πέπλο αιτήσεις θα δέχεται η κ. Ζουμπουλιά Χατζοπούλου, τηλ. 6937393871, ώρες: 17:00-20:00

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.