πάμε μπροστά

Δευτέρα

6

Οκτώβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση και ανεπίσημα πρακτικά έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής Δευτέρας 6/10/2014 στις 10:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Ανεπίσημα Πρακτικά, Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.), Οικονομικής Επιτροπής, Φωτογραφίες/Γραφικά

Ακολουθεί η πρόσκληση και τα ανεπίσημα πρακτικά-σημειώσεις που κρατήσαμε από την έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης σήμερα Δευτέρα στις 10:00. Θα καταθέσουμε αίτηση προς το προεδρείο της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με σκοπό την αποστολή των εισηγήσεων σε ηλεκτρονική μορφή προς τη σελίδα μας, όπως συμβαίνει και με αυτές του Δημοτικού Συμβουλίου, με στόχο την ενημέρωση των συνδημοτών μας.

Σε περίπτωση που τα προεδρεία δεν συνεργαστούν, καλούμε τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης να βοηθήσουν την προσπάθειά μας χορηγώντας μας αντίγραφα των εισηγήσεων και εισπράττοντας τη μόνη ανταμοιβή που μπορούμε να τους δώσουμε, τη δημόσια ευχαριστία για τη συνεργασία τους και τη συμβολή τους στη διαφάνεια.

20141006.1013.Ektakti.OE

Έκτακτη Οικονομική Επιτροπή 6/10/2014 στις 10:13 στο γραφείο δημάρχου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
τη ΔΕΥΤΕΡΑ 06/10/2014 και ώρα 10:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:  Ζ. Ντόλιου
Τηλέφωνο: 2551350128, 2551350127
Ε-mail: ntolioulitsa@yahoo.gr

Αριθ. Πρωτ.: 61824
Αλεξανδρούπολη: 03/10/2014

ΠΡΟΣ:

 1. Γερακόπουλο Χρήστο
 2. Ουζουνίδη Γεώργιο
 3. Παντελίδη Γεώργιο
 4. Βαμβακερό Αντώνιο
 5. Ζητάκη Παναγιώτη
 6. Μιχαηλίδη Παύλο
 7. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο
 8. Τρέλλη Φανή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας
  1. Χατζηαναγνώστου  Κωνσταντίνο
  2. Μπίκο Χρήστο
  3. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ
 3. Αναπληρωματικά μέλη  μειοψηφίας
  1. Βουλγαρίδη Νικόλαο
  2. Γιαννόπουλο Ιωάννη
 4. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης
 5. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης
 6. Εισηγητές των θεμάτων

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΔΕΥΤΕΡΑ 06/10/2014 και ώρα 10:00 π.μ.  στο Δημαρχείο στο Γραφείο Δημάρχου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010)  για συζήτηση των  θεμάτων   της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 1. Αιτήματα παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό «Ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακών υπηρεσιών και κοινωνικής συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (το θέμα εξετάζεται εκτάκτως από την Ο.Ε. καθώς οι αιτήσεις υποβλήθηκαν στις 01/10/2014 από τους ενδιαφερόμενους και η αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 06/10/2014 (ώρα 11:00π.μ.) (εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 2. Αποδοχή όρων δανειακής σύμβασης για την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από  το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. (λόγω επίσπευσης των διαδικασιών σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η επόμενη συνεδρίαση της Ο.Ε. δεν έχει προσδιοριστεί χρονικά (εισηγ. κ. Τοπαλούδη Σοφία)
 3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του 17ου νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (εξαιτίας  της μεγάλης και αδήριτης ανάγκης μεταστέγασης του 17ου νηπιαγωγείου, (λόγω παλαιότητας και ακαταλληλότητας του σημερινού ενοικιαζόμενου επί της οδού Ζυμβρακάκη 4 και η έναρξη των εργασιών διαμόρφωσης των χώρων του προσφερομένου ακινήτου επί της οδού Ζυμβρακάκη 14) (εισηγ. κ. Μόκαλη Αθανασία)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

======================

Ανεπίσημα Πρακτικά
Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 6/10/2014 στις 10:00

Παρόντες; Δήμαρχος, Θυμιανίδης, Μιχαηλίδης, Τρέλλη, Παντελιάδης, Βαμβακερός, Ζητάκης, Ουζουνίδης

Υπηρεσιακοί: Ξανθόπουλος, Τάτσιλη, Καδόγλου Κων/νος, Τοπαλούδη, Μόκαλη

Γραμματέας κ. Ντόλιου

Θέμα 1: Αιτήματα παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό «Ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακών υπηρεσιών και κοινωνικής συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (το θέμα εξετάζεται εκτάκτως από την Ο.Ε. καθώς οι αιτήσεις υποβλήθηκαν στις 01/10/2014 από τους ενδιαφερόμενους και η αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 06/10/2014 (ώρα 11:00π.μ.) (εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

Ο κ. Παντελίδης λέει ότι δύο εταιρείες έχουν αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών η οποία λήγει σήμερα στις 11:00.

Η κ. Τάτσιλη από τη Διεύθυνση Προμηθειών λέει ότι αρχικά αιτήθηκαν παράτασης 3 εταιρείες, η μία μόλις την απέσυρε και έχουν μείνει δύο, οι Prisma και Profile. Συνολικά 4 εταιρείες ζήτησαν τεύχη, έχουν υποβληθεί ήδη 3 προσφορές, μέχρι τις 11:00 μπορεί να κατατεθούν και άλλες.

Ομόφωνα απορρίπτεται η αίτηση για παράταση.

Θέμα 2: Αποδοχή όρων δανειακής σύμβασης για την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. (λόγω επίσπευσης των διαδικασιών σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η επόμενη συνεδρίαση της Ο.Ε. δεν έχει προσδιοριστεί χρονικά (εισηγ. κ. Τοπαλούδη Σοφία).

Η κ. Τοπαλούδη λέει ότι το δάνειο για το σφαγείο Φερών ύψους 1,5 εκατ ευρώ θα έχει επιτόκιο 6,02% και 10ετή διάρκεια, οπότε ο δήμος θα πληρώνει περίπου 204.000 ευρώ το χρόνο για την αποπληρωμή του.

Ψηφίζεται ομόφωνα.

Θέμα 3: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του 17ουνηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.(εξαιτίας της μεγάλης και αδήριτης ανάγκης μεταστέγασης του 17ου νηπιαγωγείου, (λόγω παλαιότητας και ακαταλληλότητας του σημερινού ενοικιαζόμενου επί της οδού Ζυμβρακάκη 4 και η έναρξη των εργασιών διαμόρφωσης των χώρων του προσφερομένου ακινήτου επί της οδού Ζυμβρακάκη 14) (εισηγ. κ. Μόκαλη Αθανασία)

Ο κ. δήμαρχος λέει ότι το θέμα θα αποσυρθεί επειδή υπάρχει ένας μόνο προσφέρων. Το μίσθωμα, ως ποσό, δεν είναι υπερβολικό, υπάρχουν ίδιες μισθώσεις για ακίνητα με 2 αίθουσες. Αυτό που έχουμε τώρα είναι μονοκατοικία του 1950 πίσω από τη ΔΕΗ.

Προτείνει το λεωφορειάκι του δήμου μεταξύ 08:00-08:15 συνοδεία νηπιαγωγού να παίρνει τα παιδιά από τη ΔΕΗ και να τα πηγαίνει στην Παλαγία, το μεσημέρι να τα αφήνει πάλι στη ΔΕΗ. Το κτίριο της Παλαγίας είναι μεγάλο και άδειο, είναι κρίμα. Θέλουμε πριν προχωρήσουμε σε αυτή τη λύση τη σύμφωνη γνώμη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των γονέων του 17ου νηπιαγωγείου.

Το θέμα αποσύρεται προκειμένου να έχουμε την απάντηση την Πέμπτη το μεσημέρι στις 13:00.

Λύεται η συνεδρίαση.