πάμε μπροστά

Παρασκευή

10

Οκτώβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 32η τακτική συνεδρίαση ΔΣ τη Δευτέρα 13/10/2014

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 09/10/2014
Αριθ. Πρωτ.: 62994

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 13/10/2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 3. Εξέταση Αιτήσεων Επιχορήγησης Συλλόγων (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 4. Έγκριση Δαπανών Εκδηλώσεων 28ης Οκτωβρίου 2014 , στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αλεξανδρούπολης( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 5. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 6. Αποδοχή όρων δανειακής σύμβασης για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 7. Επιστροφή χρηματικού ποσού από πράξη βεβαίωσης παράβασης του Τμήματος Τροχαίας Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 8. Διαγραφή οφειλής τέλους 0,5% επι των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων από χρηματικό κατάλογο Π.Ο.Ε , λόγω λανθασμένης εγγραφής» (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 9. Διαγραφή οφειλής από τους Χρηματικούς Καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006 (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 10. Διαγραφή Δ.Τ, Δ.Φ και ΤΑΠ από Χ.Κ για την Ανώνυμη Ξενοδοχειακή εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΞΕ» (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 11. Έγκριση ή μη της κατάργησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου της κ. Κουρουμιχάκη Αγαπίας (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 12. Έγκριση ή μη χορήγησης θέσεων κατάληψης σε παραγωγούς για το έτος 2014 (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 13. Έγκριση προστίμων σε πρατήρια άρτου (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 14. Έγκριση Προκήρυξης Ανανέωσης Αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκής Αγοράς αρμοδιότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης , που λήγουν στις 31 Οκτωβρίου 2014.( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 15. Τροποποίηση υπ’ αριθμ. 85291/19-12-2013 σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης και του Τασόπουλου Βασιλείου για προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση οχημάτων – Μ.Ε (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 16. Συμπλήρωση της 19/2014 Α.Δ.Σ η οποία αφορά «Έγκριση ανανέωσης συνδρομών Εφημερίδων – Περιοδικών και Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων» (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 17. Επικαιροποίηση της ισχύος της αριθμ. 45/2014 απόφασης που αναφέρεται σε ορισμό υπολόγου παγίας προκαταβολής (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 18. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής των α) Αχμέτογλου Αχμέτ, β)Γκουγκούδη Ευαγγελίας, Γ.)Μανδάνη Ελευθέριου , δ) Δεληγιάννη Παναγιώτη , ε) Ταφανίδη Απόστολου (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 19. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπαχθέντος χρηματικού ποσού (Εισηγ: κ. Μαυρίδης Κωνσταντίνος)
 20. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων κατά την εκτέλεση εργασιών κλαδέματος συνεργείου πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Μαυρίδης Κωνσταντίνος)
 21. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 22. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 23. Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία που συνέταξε η Επιτροπή Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρω Βία του έργου «Έργα υποδομής στον οικισμό τέρμα της οδού Άβαντος» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 24. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Βελτίωση Οδικής Σύμβασης Αλεξ-πολης Αύρας » (Εισηγ: Κάβουρας Γεώργιος)
 25. Εγκριση 1ης Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης του υποέργου 1 ‘’ Έργα Υποδομής στον Οικισμό Τέρμα της Οδού Άβαντος ‘’ της πράξης «Έργα Υποδομής στον Οικισμό Τέρμα της Οδού Άβαντος» (Εισηγ: Κάβουρας Γεώργιος)
 26. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις καταστρωμάτων οδών Δ.Ε. Αλεξ/πολης» (Εισηγ: Κάβουρας Γεώργιος)
 27. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής & ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου « Κατασκευή βάσεων & μεταφορά λυόμενων αιθουσών σε κτίρια εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξ/πολης » (Εισηγ: κ.Κάβουρας Γεώργιος)
 28. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής & ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου « Συντήρηση & Επισκευή Ποτιστρών Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ: Κάβουρας Γεώργιος)
 29. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής & ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου « Αποκαταστάσεις ζημιών σε ιστούς και φωτιστικά σώματα » (Εισηγ: Κάβουρας Γεώργιος)
 30. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής & ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου « Ανακατασκευή Δημοτικών WC στην πλατεία του Φάρου Αλεξανδρούπολης » (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 31. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: ‘’ Ανόρυξη ερευνητικής Γεώτρησης Ενεργειακού Σκοπού Αύλειου Χώρου Νέου Κολυμβητηρίου ‘’ (Εισηγ: Κάβουρας Γεώργιος)
 32. Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: ‘’ Διαμόρφωση Πλατείας Εργατικών Παλαγίας ‘’ (Εισηγ: Κάβουρας Γεώργιος)
 33. Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαπλάτυνση Οδού στο ΟΤ 146 στις Φέρες ‘’ (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 34. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: « Αποκατάσταση Υποστυλωμάτων 8ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξ-πολης» (Εισηγ: Κάβουρας Γεώργιος)
 35. Προσδιορισμός χώρου και άδεια για την τοποθέτηση (2) σημείων πληροφόρησης (infokiosks) στην περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Green Spots – Innovative & Environmentally Friendly Network for the Development and Promotion of Entrepreneurship/ Καινοτόμο και Φιλικό προς το Περιβάλλον Δίκτυο για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Επιχειρηματικότητας” (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 36. Αίτημα Δήμου για τη χορήγηση άδειας διενέργειας ερευνητικών εργασιών ύπαρξης βιομηχανικού ορυκτού ζεόλιθου» (Εισηγ: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 37. Έγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανικός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) – Θεματική Περιοχή: GR03 – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και εξουσιοδότηση για την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας και προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της Πράξης «Υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. για την στήριξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων και την βιωματική περιβαλλοντική εκπαίδευση στον Δήμο Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ: κ.Φαλέκας Ιωάννης)
 38. Έγκριση ανέγερσης αναθηματικού μνημείου (στήλης) για τους εκτελεσθέντος από τους Γερμανούς στις Φέρες (Εισηγ: κ. Γκότσης Νικόλαος)
 39. Κατανομή βοσκοτόπων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Γκότσης Νικόλαος)
 40. Εκλογή αντιπροσώπων στον ΣΔΙΠΕ για την πενταετία 01/09/2014-31/08/2019, σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν. 3463/2006(Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 41. Ορισμός εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 42. Ορισμός μελών Επιτροπής για την εξέταση των αιτήσεων για μείωση των Δημοτικών Τελών και του Δημοτικού Φόρου σε ΑΜΕΑ και πολύτεκνους (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 43. Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης βάσει των διατάξεων των άρθρων 7,8,9 του Π.Δ 270/81 (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 44. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 45. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Τραϊανούπολης , Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη , στην Αθήνα (Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
 46. Έγκριση μετακίνησης και Οδοιπορικών , κ. Γκότση Νικόλαου , στην Αθήνα (Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
 47. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου (Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γκοτσίδης Κωνσταντίνος