πάμε μπροστά

Κυριακή

12

Οκτώβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ορισμός μελών των Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης”

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαύγεια, Ορισμοί Μελών Δ.Σ., Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΜε ανάρτηση στο Διαύγεια την Τετάρτη 8/10/2014 ανακοινώθηκαν τα μέλη που θα συμμετέχουν στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως αυτά ορίστηκαν από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συνεδρίασή του της Παρασκευής 26/09/2014.

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει ως μέλη της “Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης” τους:

1

Ζητάκη Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας)

με αναπληρωτή του τον

Ουζουνίδη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας)

2

Βρύζα Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας)

με αναπληρωτή του τον

Βραχιόλογλου Στυλιανό, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας)

3

Βαμβακερό Αντώνιο, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας)

με αναπληρωτή του τον

Σεφεριάδη Σάββα, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας)

4

Σπηλιοτόπουλο Αντώνιο, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας)

με αναπληρωτή του τον

Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας)

5

Βαταμίδη Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας)

με αναπληρωτή του τον

Μαυρίδη Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας)

6

Τσονίδου-Σκεύα Ελισάβετ, Δημοτική Σύμβουλο (πλειοψηφίας)

με αναπληρώτριά της την

Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελένη, Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας)

7

Ταρτανή Ιωάννης, Δημοτικό Σύμβουλο (μειοψηφίας)

με αναπληρωτή του τον

Δαγλή Γιασάρ, Δημοτικό Σύμβουλο (μειοψηφίας)

8

Σερμπέζη Δημήτριο, δημότη (μειοψηφίας)

με αναπληρωτή του τον

Δινδίνη Νικόλαο, δημότη (μειοψηφίας)

9

Μπατσιακούδη Κωνσταντίνο, δημότη (μειοψηφίας)

με αναπληρωτή του τον

Μπιλιάλη Απόστολο, δημότη (μειοψηφία)

10

Τερζή Αντωνία, Δ/ντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Φερών

με αναπληρώτριά της την

Χρυσοχόου Αναστασία, Δ/ντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξ/πολης

11 Γκιόκα Κυριάκο, Δ/ντή 1ου Δημοτικού Σχολείου Φερών με αναπληρωτή του τον Ευγενίου Αθηνόδωρο, Δ/ντή του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξ/πολης
12 Τικταπανίδου Αρτεμισία, Δ/ντρια του 6ου Νηπιαγωγείου Αλεξ/πολης με αναπληρώτριά της την

Λιγνού-Κεϊβανίδου Παναγιώτα, Δ/ντρια 16ου Νηπιαγωγείου Αλεξ/πολης

13 Καρίκα Αικατερίνη, Δ/ντρια 20ου Νηπιαγωγείου Αλεξανδρούπολης με αναπληρώτριά της την

Χρονοπούλου Ελένη, Δ/ντρια 4ου Νηπιαγωγείου Αλεξ/πολης

14

Δαλάτση Δημήτριο, Εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων

με αναπληρωτή του τον  νόμιμο αναπληρωτή από την Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων
15

Τσιουλπά Γεώργιο, δημότη

με αναπληρωτή του τον Ανδρεάδη Ιωάννη , επίσης δημότη

Από το δημοτικό συμβούλιο Αλεξανδρούπολης εκλέχθηκαν πρόεδρος του νομικού προσώπου ο κ.  Ζητάκης Παναγιώτης και αντιπρόεδρος ο κ. Βρύζας Ιωάννης.

Κατεβάστε τη σχετική ανάρτηση από το Διαύγεια στο παρακάτω link ή διαβάστε το σκεπτικό που αναπτύσσει ο εισηγητής του θέματος και δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης για τη σύνθεσή της και την επιλογή των μελών του Δ.Σ.

========

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Γκοτσίδης Κωνσταντίνος, εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» δίνει το λόγο στον Δήμαρχο , κ. Λαμπάκη Ευάγγελο, ο οποίος ως εισηγητής του θέματος λέει τα εξής:

Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν.3463/06, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:

«1. Τα Δημοτικά ή Κοινοτικά Νομικά Πρόσωπα διοικούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της
 Κοινότητας, Δημοτικοί ή Κοινοτικοί Σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που είναι
χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη
επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του
νομικού προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του 
νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10)
 εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των 
τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που 
θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του
 Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του Δημοτικού ή Κοινοτικού
 Συμβουλίου.

Εάν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν Σύμβουλοι, Δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία.

Στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος ένα μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο.

Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος αντιστοίχως, του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ορίζεται με την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο».

Επειδή σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 103 του ν. 3852/10 στην ίδια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν.3463/2006, όπως ισχύει, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Ειδικά για τις σχολικές επιτροπές, αυτές συγχωνεύονται σε δύο Νομικά Πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων μπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επιτροπές για καθεμία δημοτική κοινότητα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ. Πρωτ.: 8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 1 της οποίας ορίζονται τα εξής σχετικά με τη διοίκηση των σχολικών επιτροπών:

«Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και αποτελούμενη από 5 έως 15 μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ΚΔΚ, ορίζονται οπωσδήποτε:

  • Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των
σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
αντίστοιχα.

  • Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

  • Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα
σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους
σχολικής μονάδας.

Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου».

Με την αριθ. 450/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τροποποίηση της υπ’ αριθ. 209/28-3-2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. – Σχολικών Επιτροπών με τη δημιουργία νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης», ορίστηκε η σύνθεση του Δ.Σ. η οποία θα αποτελείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο με την παρακάτω σύνθεση:

  • Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξ/πολης»

  • Εννέα (9) Δημοτικοί Σύμβουλοι εκ των οποίων τρεις (3) απ τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου

  • Τέσσερις (4) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

  • Ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων και αν δεν υφίσταται τέτοια ένας των υφιστάμενων συλλόγων γονέων & κηδεμόνων Αλεξ/πολης κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας

  • Ένας (1) δημότης ή κάτοικος με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.

Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., μελών Διοικητικών Συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., τα οποία συγκροτούνται μετά την 12η Σεπτεμβρίου 2000, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο, για κάθε φύλο, με το 1/3 τουλάχιστον των οριζόμενων από το Δήμο ή την Κοινότητα μελών (άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν.2839/2000).