πάμε μπροστά

Τετάρτη

22

Οκτώβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας Μέσου Σταθερής Τροχιάς Τραμ στα Ιωάννινα

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δημοσιεύματα, Ιστοσελίδες, Συμπιεσμένα ZIP

To ultra light tram του Birkenhead στο Ηνωμένο Βασίλειο (ενεργειακά αποτελεσματικό με κατανάλωση 1Kw/km για όχημα 200 επιβατών)

To ultra light tram του Birkenhead στο Ηνωμένο Βασίλειο (ενεργειακά αποτελεσματικό με κατανάλωση 1Kw/km για όχημα 200 επιβατών και τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας κατά το φρενάρισμα)

Με αφορμή τη συζήτηση για την πιθανότητα λύσης τραμ στα κυκλοφοριακά προβλήματα της πόλης μας όπως παλαιότερα προτάθηκε από τον κ. Γιάννη Λασκαράκη και πρόσφατα από την δημοτική παράταξη “ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη”, αναρτούμε μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας Μέσου Σταθερής Τροχιάς που εκπονήθηκε από μελετητική εταιρεία για λογαριασμό της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ) Περιφέρειας Ηπείρου το καλοκαίρι του 2011.

Η μελέτη αποτελείται από την περίληψη, την Φάση Α’ (υφιστάμενη κατάσταση, εκτιμήσεις αναγκών και προοπτικές), τη Φάση Β’ (διαμόρφωση, ανάλυση και αξιολόγηση προτάσεων τραμ) και τη Φάση Γ’ (περιγραφή και τεκμηρίωση βέλτιστης λύσης).

Θυμίζουμε ότι το οικοδομικό συγκρότημα Ιωαννίνων έχει 110.000 μόνιμους κατοίκους, αρκετά μεγαλύτερο από αυτό της Αλεξανδρούπολης των 77.000.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, η ανάπτυξη συμβατικού τραμ (βαρέος τύπου) δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε από κοινωνική σκοπιά, γεγονός που οφείλεται κατά βάση στη σχετικά χαμηλή ζήτηση και στο αρχικό υψηλό κόστος της επένδυσης. Αντίθετα, η εφαρμογή οικονομικού τραμ τύπου ultra light έχει θετική οικονομική απόδοση και μπορεί να δικαιολογηθεί για κοινωνικούς λόγους, αφού το κόστος υλοποίησης είναι σημαντικά χαμηλότερο. Βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη υλοποίηση είναι η πλήρης χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου από το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ακόμα και στην περίπτωση της συγχρηματοδότησης από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα στα επενδυόμενα κεφάλαια.

Η προτεινόμενη λύση για συνολικά 13,4 χλμ χάραξης (με 4,10 χλμ μονής γραμμής και 9,3 χλμ διπλής γραμμής) χωρίζεται σε δύο επιμέρους αυτόνομους τομείς που μπορούν να αποτελέσουν ανεξάρτητες φάσεις κατασκευής:

  • η Φάση Α (γραμμή διπλής κατεύθυνσης που συνδέει το πανεπιστήμιο με το κέντρο, η οποία μπορεί να κατασκευαστεί πρώτη και να λειτουργήσει αρχικά) και
  • η Φάση Β (δακτύλιος με γραμμή μονής κατεύθυνσης που διασχίζει το κέντρο της πόλης και συνδέεται με τμήμα διπλής κατεύθυνσης με το αεροδρόμιο που μπορεί να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει κατ’ επέκταση της πρώτης φάσης).
Μελέτη Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας ΤΡΑΜ Ιωαννίνων (Φάση Α)

Μελέτη Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας ΤΡΑΜ Ιωαννίνων (Φάση Α)

Μελέτη Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας ΤΡΑΜ Ιωαννίνων (Φάση Β)

Μελέτη Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας ΤΡΑΜ Ιωαννίνων (Φάση Β)

Η προτεινόμενη λύση δίνει τα ακόλουθα εκτιμώμενα κόστη (με τιμές 2012) για την υλοποίηση του Τραμ (φάσεις Α και Β):

Φάση Συμβατικό Τραμ (Λύση 1) Ultra Light Τραμ (Λύση 2)
Α 141.800.000 60.375.000
ΑΒ 237.940.000 101.920.000
Πίνακας: Κόστος Υλοποίησης Τραμ (υποδομές και προμήθεια τροχαίου υλικού) σε ευρώ

Το έργο εκτιμάται ότι θα έχει ετήσια έσοδα 3.500.000-4.500.000 ευρώ κατά τη διάρκεια της ανάλυσης αν υλοποιηθεί μόνο η Φάση Α και 3.500.000-7.800.000 ευρώ κατά τη διάρκεια της ανάλυσης αν υλοποιηθούν και οι δύο φάσεις. Το αντίστοιχο ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης θα είναι ίσο με 1.600.000-3.000.000 ευρώ και 1.600.000-4.500.000 μη συνυπολογίζοντας τις απαιτήσεις κύριας συντήρησης και ανανέωσης του τροχαίου υλικού.

Φάση Α Β
Μήκος δύο κατευθύνσεων (km) 14,25 22,45
Μέση ταχύτητα (km/h) 18 18
Χρόνος κύκλου (min) 67,5 95
Συχνότητα (οχήμ./h/κατεύθυνση) 6 6
Αναγκαία οχήματα για λειτουργία 6 9
Αναγκαία εφεδρικά οχήματα 2 4
Σύνολο αναγκαίων οχημάτων 8 13
Πίνακας: Εκτίμηση Στόλου

Κατεβάστε τα αρχεία της Μελέτης Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας Μέσου Σταθερής Τροχιάς Τραμ στα Ιωάννινα:

Πηγή Μελέτης και φωτογραφιών/γραφημάτων: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου