πάμε μπροστά

Δευτέρα

27

Οκτώβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του δήμου, κ. Χρυσόστομο Ξανθόπουλο [Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Γενικός Γραμματέας Δήμου, Διαύγεια

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΑναρτήθηκε στο Διαύγεια σήμερα το πρωϊ στις 10:29 η ανάθεση αρμοδιοτήτων στο γενικό γραμματέα του δήμου, κ. Χρυσόστομο Ξανθόπουλο.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης:

 1. Αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
  1. Την εποπτεία της Διοίκησης του Δήμου σε συνεργασία με τον Δήμαρχο και την εκτελεστική επιτροπή.
  2. Να βοηθά τον Δήμαρχο για την διεξαγωγή της υπηρεσίας, σύμφωνα με το νόμο και τις ειδικότερες εντολές του.
  3. Να δίνει οδηγίες, κατευθύνσεις και να συντονίζει τις ενέργειες των Διευθυντών για την ομαλή λειτουργία όλων των οργανικών μονάδων του Δήμου.
  4. Να υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακινήσεις εκτός έδρας των Προϊσταμένων Διευθύνσεων όλων των οργανικών μονάδων του Δήμου.
  5. Να οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.
  6. Να παρακολουθεί τις δραστηριότητες των Νομικών Προσώπων του Δήμου και να συνεργάζεται με τις διοικήσεις τους για να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων από δραστηριοποίηση τους με τους στόχους του Δήμου.
  7. Να συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους για την υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων.
  8. Να παραλαμβάνει πάσης φύσεως έγγραφα (δικαστικές αποφάσεις, εξώδικα κ.λ.π.) από δικαστικούς επιμελητές και άλλα έγγραφα.
  9. Να ελέγχει την αλληλογραφία και να την κατανέμει στις υπηρεσιακές μονάδες μέσω της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 2. Ο Γενικός Γραμματέας υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα αρμοδιότητας του. Επιπλέον ανατίθεται στο Γενικό Γραμματέα η υπογραφή των ακόλουθων εγγράφων:
  1. Των εγγράφων εισηγήσεων προς το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  2. Των εσωτερικών εγκυκλίων για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
  3. Όλων των υπηρεσιακών εγγράφων προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για προαγωγή υπαλλήλων, επιλογή προϊσταμένων, ενστάσεις, διαθεσιμότητα, μετατάξεις και λοιπά.
  4. Των εγγράφων αποστολής στα Υπουργεία, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφέρειες.
  5. Των αποφάσεων διορισμού, μετακινήσεων, μετατάξεων, αποσπάσεων, τοποθετήσεων, ανάθεσης καθηκόντων κ.λ.π. των υπαλλήλων.
 3. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα εκτελούνται σύμφωνα με τις διοικητικές διαδικασίες, όπως ισχύουν κάθε φορά στα πλαίσια λειτουργίας του συστήματος ποιότητας του Δήμου.

Ο Δήμαρχος μπορεί με νεότερη απόφαση του να τροποποιεί τα ανωτέρω και να εκχωρεί και άλλες αρμοδιότητες στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου.

Διαβάστε την ανάρτηση στο Διαύγεια:

ΑΔΑ: Β34ΔΩΨΟ-ΘΑ7 – 27/10/2014 10:29:08 – Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ξανθόπουλο Χρυσόστομο του Αβραάμ.