πάμε μπροστά

Δευτέρα

3

Νοέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 33η τακτική συνεδρίαση ΔΣ την Τετάρτη 5/11/2014

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 31/10/2014
Αριθ. Πρωτ.: 67502

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 05/11/2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Εισήγηση για τη διάθεση ποσοστού έως 12% από τα έσοδα Σ.Α.Τ.Α για λειτουργικές δαπάνες (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 3. Έγκριση της 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 4. Έκθεση Eσόδων – Eξόδων Γ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 5. Λήψη απόφασης περί αύξησης ή μη δημοτικών τελών και δημοτικών φόρων για το οικονομικό έτος 2015 (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 6. Αναπροσαρμογή ζωνών και τιμών ΤΑΠ για το οικονομικό έτος 2015 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 7. Εξέταση αίτησης με αριθμ. πρωτ: 56836/26-08-2013, της εταιρείας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Ο.Ε.Ε» για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών ».(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 8. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ 490/2014 απόφασης Δ.Σ, η οποία αφορά την « Εξέταση αιτήσεων για Επιχορηγήσεις- Συνδιοργανώσεις με φορείς του Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 9. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 10. Έγκριση ή μη μετατόπισης περιπτέρου του Πόλη Δημητρίου (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 11. Έγκριση για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 12. Έγκριση της Εκμίσθωσης Αγροτεμαχίων στη Δημοτική Ενότητα Φερών (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 13. Έγκριση εκμίσθωσης ενός (01) Δημοτικού Καταστήματος στην π. Δημαρχία (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 14. Έγκριση του πίνακα δικαιούχου οικοπέδου στην Αισύμη. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 15. Λύση δωρεάς του υπ’ αριθμ 15177/11.08.2008 συμβολαίου δωρεάς οικοπέδων και της υπ’ αριθμ. 16013/23.07.2009 πράξης διόρθωσης και επανάληψης αυτού και επιστροφή των ακινήτων στην κυριότητα του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 16. Έγκριση συμπληρωματικής παροχής οικονομικής βοήθειας σε πλημμυροπαθείς (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 17. Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής Δικαιούχων Α’ Κοινωνικών Βοηθειών, έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 18. Έγκριση καταλογισμού αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από επιδοτούμενους των προγραμμάτων οικ. ενίσχυσης αναπηρίας. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 19. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής των α) Μπέλλα Πέτρου Α.Ε, β) Γεωργιάδου Αργυρώ, γ) Παγώνη Μαρίας, δ) Ιμπραήμ Ογλου Σιαμπάν του Χουσεϊν, ε) Κατσίκια Ευάγγελου, στ) Σταθόπουλου Τριαντάφυλλου, ζ) Σιάπη Ελένης, η) Γιαννακίδου Αθανασίας, θ) Στασινόπουλου Βασιλείου, ι) Παπακωστίδη Δημητρίου. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 20. Έγκριση Τροποποίησης του ΡΣ Αλεξανδρούπολης στο ΟΤ 460Αβ, σύμφωνα με την Εγκ.6/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.4067/2012 (Εισηγ.: κ. Μαστορόπουλος Διονύσιος)
 21. Έγκριση δαπανών μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου Αλεξανδρούπολης στα εκπαιδευτικά σεμινάρια Open Days στις Βρυξέλλες, από τις 06/10/2014 έως 09/10/2014 (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 22. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2015 (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 23. Έγκριση 9ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 24. Έγκριση χορήγησης δεύτερης παράτασης της τμηματικής προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Αποχέτευση & εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών» Υποέργο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Φερών» κατά επτά μήνες. (Εισηγ: κ.Kάβουρας Γ.)
 25. Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου « Κατασκευή Σχαρωτού Ομβρίων στην Μάκρη » μέχρι 31/12/2014.(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 26. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση & Επισκευή Ποτιστρών Δ.Ε. Αλεξ-πολης» κατά ένα μήνα (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 27. Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Φερών » έως 18/12/14 (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 28. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης του έργου « Επισκευή Πεζοδρομίων Δ.Ε.Αλεξ-πολης» έως 18/11/14. (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 29. Ορισμός επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Κτιρίου Πρώην Δημ.Σχολείου Αρίστηνου» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 30. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου « Ασφαλτοστρώσεις Οικισμού Απαλού » (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 31. Oρισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου « Ασφαλτοστρώσεις Καλλικρατικού Δήμου 2012-2015 » (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 32. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου « Αποχέτευση Ομβρίων Έναντι Αεροδρομίου » (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 33. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου « Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αλεξ/πολης » (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 34. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου « Κατασκευή Έργου Υποδομής για την Βιοκαλλιέργεια » (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 35. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Σποραδικές Αποκαταστάσεις Καταστρωμάτων Οδών Δ.Ε. Αλεξ-πολης » (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 36. Oρισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου « Καθαρισμός Ρεμάτων Δ.Ε. Αλεξ-πολης » (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 37. Ανακοίνωση του ορισμού Επιτροπής Παραλαβής & Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου « Επισκευή Πεζοδρομίων Δ.Ε. Αλεξ-πολης » (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 38. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου « Ολοκλήρωση τμήματος της οδού Ρ.Φεραίου στην συμβολή της με την οδό Δ.Βιζβύζη » (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 39. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων Δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 40. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Κοιμητηρίου Μαΐστρου» (Εισηγ: Καναρίδης Ευάγγελος)
 41. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πάρκου Αν.Θράκης» (Εισηγ.: Καναρίδης Ευάγγελος)
 42. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συνάντηση εργασίας στη Μάλτα, στα πλαίσια του έργου «MARE NOSTRUM» του προγράμματος ENPI CBCMED (Εισηγ.: κ. Βραχιόλογλου Στυλιανός)
 43. Έγκριση διοργάνωσης Ημερίδας Γνωριμίας του κοινού με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Βραχιόλογου Στυλιανός)
 44. Έγκριση Καταλόγου νέων εκπαιδευτών Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Εισηγ.: κ. Βραχιόλογλου Στυλιανός)
 45. Καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και καθορισμός 12ωρης λειτουργίας του Τμήματος Κοιμητηρίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Μαυρίδης Κωνσταντίνος)
 46. Εξέταση αιτήματος του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», για απαλλαγή από τυχόν παρατάσεις και δικαιώματα ταφής (Εισηγ: κ. Μαυρίδης Κωνσταντίνος)
 47. Εξέταση αιτήματος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας για απαλλαγή δικαιωμάτων Κοιμητηρίων άπορης δημότισσας. (Εισηγ: κ. Μαυρίδης Κωνσταντίνος)
 48. Ορισμός Μελών Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 49. Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περ. Ενότητας Έβρου» (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 50. Ορισμός μελών της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή για θέματα που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές υπαλλήλων του Δήμου και σε πειθαρχικά θέματα αυτών (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 51. Ορισμός μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 52. Εξέταση αίτησης κατασκευής ΜΝΗΜΕΙΟΥ προς τιμήν του ΣΕΟ (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 53. Έγκριση της υπ’αριθμ. 70/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ «ΑΠΟΚΔΑ» η οποία αφορά την «6η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014» (Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντώνιος.)
 54. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου, ως μέλος, στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φωτοβολταϊκών Στέγης (Εισηγ.: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 55. Έγκριση μετακίνησης, του Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στη Κοζάνη και στην Αθήνα (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 56. Έγκριση Οδοιπορικών του Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στη Θεσσαλονίκη (Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
 57. Έγκριση Οδοιπορικών, Δημοτικού Συμβούλου, κ. Ζητάκη Παναγιώτη, στην Αθήνα, για Εκπροσώπηση του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Υγειών Πόλεων. (Εισηγ.:κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 58. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γκοτσίδης Κωνσταντίνος