πάμε μπροστά

Τρίτη

4

Νοέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εισήγηση υπηρεσίας σχετικά με τη ΜΠΕ του έργου: “Διαμόρφωση χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη” του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Ανάπλαση παραλιακής ζώνης, Αντιπεριφερειάρχες, Ημερήσια Διάταξη, Μεγάλα θέματα δήμου, Περιφερειακό Συμβούλιο

 

Δημήτρης Πέτροβιτς (αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Έβρου ΑΜΘ)

Δημήτρης Πέτροβιτς (αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Έβρου ΑΜΘ)

Ευχαριστούμε πολύ τον αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Έβρου κ. Δημήτρη Πέτροβιτς για την χορήγηση της εισήγησης της υπηρεσίας και του ιδίου σχετικά με το θέμα 17 της αυριανής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Το θέμα έχει τίτλο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπώσεων (ΜΠΕ) του έργου: “Διαμόρφωση χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη” του Δήμου Αλεξανδρούπολης, εισηγητής είναι ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς και η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η ακόλουθη:

=============

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Ι. Δραγούμη 1,
Ταχ. Κωδ.:681 00 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Πληροφορίες: Ι. Χωρινός
Τηλέφωνο: 25513-55860
Fax: 25513-55862
e-mail:perivallon@pamth.gov.gr

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπώσεων (ΜΠΕ) του έργου: “Διαμόρφωση χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη” του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Σχετ.: Το με αριθμό Πρωτ. Δ.Δ. Οικ. 4533/29/7/2014 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Συλλογικών Οργάνων.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, η Υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά για το έργο: “Διαμόρφωση χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη” του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με τις ακόλουθες επισημάνσεις:

Ι. Ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση, το έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2 (Συνολικό μήκος παρέμβασης στην ακτή 200≤Μ<1500) α/α 11 Έργα ανάπλασης και διαμόρφωσης ακτής της τρίτης Ομάδας “Λιμενικά έργα”, σύμφωνα με την απόφαση με Αρ. Πρωτ.: 1958 (ΦΕΚ 21/Β/13.01.2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’209/2011).

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στην διαμόρφωση του χώρου Παραλίας στην Αλεξανδρούπολη με τη διενέργεια εργασιών ομαλοποίησης του εδάφους καθώς και εργασίες αντικατάστασης παλαιών οικοδομικών υλικών συνολικής έκτασης 4,17 στρ.

Η έκταση προς διαμόρφωση καταλαμβάνει μόνο το νότιο τμήμα της παραλιακής ζώνης Αλεξανδρούπολης και περιορίζεται νότια με την καθορισμένη γραμμή αιγιαλού και βόρεια με το κράσπεδο συνολικού μήκους 480,00 μ.

Συγκεκριμένα η έκταση αυτή βρίσκεται στην περιοχή Απολλωνιάδος, από το ύψος του Εθνικού Σταδίου στα δυτικά έως σχεδόν το ύψος της οδού Ρήγα Φεραίου στα ανατολικά όπου βρίσκεται το αναψυκτήριο “ΑΡΓΩ”.

Οι εργασίες της μελέτης αφορούν στη δημιουργία αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων, αρχιτεκτονική τοπίου, έργα υποδομής, φυτοτεχνικές εργασίες, ζώνες πρασίνου (παρτέρια με φύτευση γκαζόν, μεταφύτευση παλαιών και φύτευση καινούργιων δένδρων και θάμνων).

Επίσης θα γίνουν χωματουργικές εργασίες για εξομάλυνση του εδάφους με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στον χώρο απόρριψης προϊόντων εκσκαφών, καθαιρέσεις παλαιών κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου με την αποκατάσταση τους. Δαπεδοστρώσεις με σύγχρονα οικοδομικά υλικά (βοτσαλόπλακες και συνθετικό ξύλο DECK, πλάκες ασφαλείας στον χώρο παιδικής χαράς) υλικά ανθεκτικά προς την αλμύρα της θάλασσας, εγκατάσταση δικτύου χαμηλού ηλεκτροφωτισμού και αυτόματου ποτίσματος, καθως προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού.

Σκοπός των έργων είναι η αναβάθμιση του ευρύτερου αστικού χώρου. Η περιοχή σήμερα, εμφανίζει μια υποβάθμιση του περιβάλλοντος που χρήζει άμεσης παρέμβασης.

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η περιοχή των έργων χωρίζεται σε πέντε τμήματα, από το Εθνικό Στάδιο προς την “ΑΡΓΩ”

1. Τμήμα 1 (Α31 έως Α26).

Αποκατάσταση παλιών πλακών πεζοδρομίου πλάτους 2,80μ με βοτσαλόπλακες που διακόπτονται με λωρίδες από πλάκες Ελευθερούπολης ώστε το αποτέλεσμα να είναι αισθητικά αναβαθμισμένο αλλά και εναρμονισμένο με το υπόλοιπο τμήμα της παραλιακής ζώνης.

Δημιουργία ζώνης περιπάτου εκτός της γραμμής αιγιαλού με επικάλυψη συνθετικού ξύλου DECK μεταβλητού πλάτους, το οποίο διακόπτεται με στρόγγυλα παρτέρια με χαμηλό πράσινο και τοποθέτηση ξύλινων καθισμάτων.

Περιμετρικά του τοιχίου αντιστήριξης προβλέπεται η επίστρωση με βότσαλα Θάσου για την ομαλή απορροή και αποστράγγιση των ομβρίων.

2. Τμήμα 2 (Α26 έως Α25).

Αποκατάσταση παλιών πλακών πεζοδρομίου πλάτους 2,80μ με βοτσαλόπλακες που διακόπτονται με λωρίδες από πλάκες Ελευθερούπολης, μεταφύτευση δέντρων και φύτευση πρασίνου.

Δημιουργία ζώνης περιπάτου εκτός της γραμμής αιγιαλού με επικάλυψη συνθετικού ξύλου DECK που ενδείκνυται για χρήση σε παραλίες ακολουθώντας τη φυσική κλίση του εδάφους. Τοποθέτηση ξύλινων καθισμάτων.

3. Τμήμα 3 (Α25 έως Α19).

Αποκατάσταση παλιών πλακών πεζοδρομίου πλάτους 2,80μ με βοτσαλόπλακες που διακόπτονται με λωρίδες από πλάκες Ελευθερούπολης

Στο χώρο αυτό θα διατηρηθεί η παιδική χαρά , θα οριοθετηθεί ο χώρος των τραπεζοκαθισμάτων με βοτσαλόπλακες ίδιου τύπου με το πεζοδρόμιο οι οποίες θα διακόπτονται με πλάκες Ελευθερούπολης.

Περιμετρικά του τοιχίου αντιστήριξης δημιουργείται μια ζώνη μεταβλητού πλάτους με επικάλυψη από βότσαλα Θάσου για την ομαλή απορροή και αποστράγγιση των ομβρίων.

4. Τμήμα 4 (Α19 έως Α16).

Αποκατάσταση παλιών πλακών πεζοδρομίου πλάτους 2,80μ με βοτσαλόπλακες που διακόπτονται με λωρίδες από πλάκες Ελευθερούπολης ώστε το αποτέλεσμα να είναι αισθητικά αναβαθμισμένο αλλά και εναρμονισμένο με το υπόλοιπο τμήμα της παραλιακής ζώνης.

5. Τμήμα 5 (Α16 έως Α7).

Δημιουργία κεντρικού σημείου στο πλάτωμα του δημοτικού αναψυκτηρίου «Αργώ» με επικάλυψη με συνθετικού ξύλου DECK έτσι ώστε να δημιουργείται ενιαίο αισθητικό σύνολο με τα υπόλοιπα τμήματα της παραλιακής ζώνης. Η επικάλυψη του υπόλοιπου τμήματος γίνεται με τα ίδια υλικά δαπεδοστρώσεων η οποία διακόπτεται από ζώνες πρασίνου.

Περιμετρικά του τοιχίου αντιστήριξης προβλέπεται η επίστρωση με βότσαλα Θάσου για την ομαλή απορροή και αποστράγγιση των ομβρίων.

Σε όλη τη ζώνη της λειτουργικής αποκατάστασης προβλέπεται εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και τοποθέτηση χαμηλού φωτισμού στη ζώνη περιπάτου καθώς και εγκατάσταση δικτύου αυτόματου ποτίσματος.

ΙΙΙ. ΟΡΟΙ

 1. Να ληφθούν όλες οι απαραίτητες από τη νομοθεσία αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις για την κατασκευή και λειτουργία του εν λόγω έργου.
 2. Απαγορεύεται η λήψη αδρανών υλικών ή άμμου ή άλλων απαιτούμενων για το έργο υλικών από οποιοδήποτε σημείο χωρίς νόμιμη αδειοδότηση. Τα απαιτούμενα υλικά θα προμηθευτούν από λατομεία τα οποία θα λειτουργούν νόμιμα. Σε περίπτωση ανάγκης δημιουργίας δανειοθαλάμου για τις ανάγκες σε κάλυψη υλικών, θα πρέπει να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη προς τούτο ισχύουσα διαδικασία (έγκριση περιβαλλοντικών όρων, αδειοδοτήσεις κ.λπ.).
 3. Να γίνεται διαβροχή των χώρων που πραγματοποιούνται εργασίες, κυρίως τους θερινούς μήνες, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα από την παραγόμενη σκόνη.
 4. Τα φορτηγά μεταφοράς των υλικών να είναι σκεπασμένα.
 5. Να αποφευχθεί κατά το δυνατόν η κίνηση των βαρέων οχημάτων μεταφοράς υλικών που θα χρησιμοποιούνται στο τοπικό οδικό δίκτυο, με τη χρήση εναλλακτικών διαδρομών
 6. Να μην παρακωλύεται η ομαλή διέλευση από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.
 7. Ο θόρυβος από τα μηχανήματα κατά τη φάση κατασκευής του έργου, θα παραμένει εντός των από την νομοθεσία προβλεπομένων ορίων.
 8. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη, έστω και προσωρινά, υλικών σε κοινόχρηστους χώρους, σε κοίτες ρεμάτων, χειμάρρων κ.λπ. Τα στερεά απόβλητα-σκουπίδια που θα δημιουργηθούν από το προσωπικό της εγκατάστασης (χαρτιά, σκουπίδια, περισσεύματα), θα διατίθενται στο χώρο διάθεσης του Δήμου.
 9. Δεν θα πραγματοποιηθεί καμίας μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κ.λπ.) στην περιοχή του έργου.
 10. Να γίνεται συστηματικός καθαρισμός στο δρόμο πλησίον του έργου, που θα επηρεάζεται από την ενδεχόμενη εκπομπή σωματιδίων, με μηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση με το Δήμο Αλεξανδρούπολης.
 11. Απαγορεύεται η απόρριψη κάθε είδους αποβλήτου (ορυκτελαίων, καυσίμων, αποβλήτων πλύσης, ανταλλακτικά μηχανημάτων κ.λπ.) τόσο στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα στο έδαφος και στον θαλάσσιο χώρο. Αυτά θα συλλέγονται κατάλληλα και θα απομακρύνονται συστηματικά από το χώρο, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθεί διαρροή αποβλήτων τόσο στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα όσο και στο έδαφος.
 12. Να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροών στην θάλασσα που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση βροχοπτώσεων – πιθανών βλαβών κτλ.
 13. Κατά την εκτέλεση και λειτουργία του έργου πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης σε παρακείμενες περιοχές.
 14. Οι ποσότητες νερού που θα απαιτηθούν για εργοταξιακή χρήση, θα διατεθούν από το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης.
 15. Να τοποθετηθεί, όπου απαιτείται, κατά τη φάση κατασκευής επαρκής σήμανση για την προστασία των πολιτών και να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα για να αποφευχθούν ατυχήματα.
 16. Εάν κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπιστούν αρχαιότητες, θα γίνει διακοπή των εργασιών και θα ειδοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.
 17. Μετά το πέρας των εργασιών, θα γίνει πλήρης απομάκρυνση όλων των μηχανημάτων και άχρηστων υλικών και πλήρης αποκατάσταση του εργοταξιακού χώρου (συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών προσβάσεων και διαδρομών μετακίνησης υλικών, των προσωρινών χώρων απόθεσης υλικών κ.λπ.).
 18. Θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τον νόμο για την προστασία των εργαζομένων.
 19. Υπεύθυνος για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων είναι ο Φορέας του έργου (Δήμος Αλεξανδρούπολης).

Ο Εισηγητής

Χωρινός Ιωάννης
Γεωλόγος με Ε΄β