πάμε μπροστά

Κυριακή

9

Νοέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εκπρόσωπος της ΠΕΔ στην Επιτροπή του Άρθρου 152 ο κ. Γιώργος Ουζουνίδης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, ΠΕΔ

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΑναρτήθηκε στο Διαύγεια την Πέμπτη 6/11/2014 η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης της Παρασκευής 31/10/2104.

Με βάση τη συγκεκριμένη απόφαση η Ε.Ε. της Π.Ε.Δ. όρισε ως τακτικό εκπρόσωπό της στην Επιτροπή του Άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 το δημοτικό σύμβουλο Αλεξανδρούπολης κ. Ουζουνίδη Γεώργιο και ως αναπληρωματικό εκπρόσωπό της το δημοτικό σύμβουλο Καβάλας κ. Φιλόσογλου Γεώργιο.

Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι ο έλεγχος νομιμότητας προσφυγών κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 149 και 150 του Ν.3463/2006.

Υπενθυμίζουμε ότι την Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Π.Ε.Δ./Α.Μ.Θ. αποτελούν οι κ.κ. Λαμπάκης Ευάγγελος, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης & Πρόεδρος Ε.Ε., Τσανάκα Δήμητρα, Δήμαρχος Καβάλας & Αντιπρόεδρος Ε.Ε., Αθανασιάδης Θεόδωρος, Δημ.Σύμβουλος Προσοτσάνης & Γραμματέας Ε.Ε., και Καδή Ισμέτ, Δήμαρχος Ιάσμου και Τσολακίδης Βασίλειος, Δημ. Σύμβουλος Αβδήρων ως μέλη της Ε.Ε.

Ο κ. Ουζουνίδης Γεώργιος έχει επίσης οριστεί στις 29/9/2014 ως “εντεταλμένος σύμβουλος” του δημάρχου Αλεξανδρούπολης κ. Λαμπάκη.

Στην εισήγησή του προς το σώμα της Ε.Ε. της Π.Ε.Δ. την Παρασκευή 31/10/2014, ο πρόεδρός της κ. Λαμπάκης ανέφερε τα ακόλουθα:

Ο κ. Γεώργιος Ουζουνίδης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος δημάρχου από 29/9, στην τελετή ορκομωσίας των μελών του ΔΣ την 25/08/2014

Ο κ. Γεώργιος Ουζουνίδης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος δημάρχου από 29/9, στην τελετή ορκομωσίας των μελών του ΔΣ την 25/08/2014

Με το αριθμ. 16713/5-9-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, τμήμα Τ.Α και Νομικών Προσώπων Κομοτηνής, ζητείται ο ορισμός ενός (1) αιρετού εκπροσώπου της ΠΕΔ/ΑΜΘ από τον πολυπληθέστερο νομό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με τον αναπληρωτή του, που θα ροέρχεται από τον επόμενο σε πληθυσμό νομό, για την τροποποίηση της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006. Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι ο έλεγχος νομιμότητας προσφυγών κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 149 και 150 του Ν.3463/2006.

Ενημερώνεται το σώμα ότι σύμφωνα με την τελευταία πληθυσμιακή απογραφή, ο μεγαλύτερος σε πληθυσμό νομός της Περιφέρειας ΑΜΘ είναι ο Νομός ‘ Εβρου και έπεται ο Νομός Καβάλας.

Σε εφαρμογή του άρθρου 1 παρ.γ του Π.Δ. 75/2011 (ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α’) “ΠΕΔ & ΚΕΔΕ” Σκοποί των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καλεί τη Ε.Ε. να αποφασίσει σχετικά. […]

==============